Internationalt ESG-lån sætter handlig bag de bæredygtige ord

ista vil være grønnere, og derfor sætter man med et nyt internationalt ”grønt” lån handling bag ordene. Renten er nemlig direkte afhængig af, om ista opfylder målene i virksomhedens bæredygtighedsstrategi. Dermed giver man sig selv et økonomisk incitament til at leve op til de ambitiøse bæredygtighedsmål.

Bæredygtighed er en del af ista’s DNA, og ista vil være endnu grønnere. Det er målet både nationalt og internationalt, og bæredygtigheden tænkes ind i alle aspekter af virksomheden. Fra produktion og udvikling af målere til information til forbrugerne om forbrug og effektiv energiudnyttelse.
For på internationalt plan at sætte handling bag de energivenlige ord, har ista International optaget et ESG-lån på lige under to mia. euro, hvor renten er direkte afhængig af, om ista opfylder fem mål fastsat i ista’s langsigtede bæredygtighedsstrategi. Bag den nye låntype står en række af Tysklands største banker, og princippet går i al sin enkelhed ud på, at lever man op til de fastsatte krav om bæredygtighed, får man en lav rente, gør man det ikke, øges renten på lånet.
Et af de tiltag, der er gjort på vejen mod et mere bæredygtigt ista, er udgivelsen af vores ”Progress Report”. De sidste 10 år, har ista hvert år udgivet en statusrapport over, hvordan virksomheden præsterer internationalt på nogle udvalgte bæredygtighedsparametre. I rapporten fremgår vores fem klare mål for fremtidens bæredygtighedsstrategi:

  1. Vi går foran med et godt eksempel og kæmper for miljø- og klimabeskyttelse alle de steder virksomheden er repræsenteret.
  2. På vores markeder sælger vi innovative produkter og tjenester, der får vores kunder til at opføre sig klimabevidst og beskytter miljøet.
  3. Vi tilbyder vores medarbejdere attraktive arbejdsforhold og en motiverende virksomhedskultur.
  4. For at gøre hele vores værdikæde bæredygtig lægger vi stor vægt på økologisk og social handling også i vores samarbejde med vores partnere.
  5. Vi engagerer os til gavn for samfundet, deler viden om energistyring og klimabeskyttelse og fremmer bevidstheden om bæredygtighed.

Punkt 2 udgør næsten hele essensen af ista’s virke, nemlig gøre forbrugerne bevidste om deres forbrug. Vi ved nemlig, at ca. ¼ del af vores individuelle CO2- udledning stammer fra energiforbrug, så det er bl.a. her, vi hver især, virkelig kan gøre en forskel.
Ista designer systemer til øget energibevidsthed, og vi arbejder hver dag på at forbedre informationen til beboerne i de mange lejlighedskomplekser landet over, som ista samarbejder med. Det gælder information om, hvordan man effektiviserer sit energiforbrug og dermed sparer både penge og energi. Et 3-årigt pilotprojekt ’Saving Money Through Clever Heating’ foretaget af German Energy Agency viser, at månedlige forbrugsinformationer, giver en gennemsnitlig energibesparelse på 10%, og dermed mindskes på et større plan den samlede CO2-udledning.
Hvis I vil vide mere om, hvordan vi arbejder med de fem målsætninger, kan vores nyeste ”Progress Report” læses her:

14.08.2023ista Danmark A/S

Sponseret

Internationalt ESG-lån sætter handlig bag de bæredygtige ord

23.01.2023ista Danmark A/S

Sponseret

ista tænker i energispare-baner

27.11.2020ista Danmark A/S

Sponseret

Ista er i konstant bæredygtig udvikling

26.11.2020ista Danmark A/S

Sponseret

Ista er i en konstant bæredygtig udvikling