Internationalt anerkendt markforsøg fejrer 20-års jubilæum

Danmark er et foregangsland på miljømæssig forsvarlig recirkulering af samfundets organiske ressourcer

CRUCIAL forsøget på Københavns Universitet fejrer 20-års jubilæum.

– få syn for sagen og se effekterne af recirkuleringen af både biogødning (kommunalt spildevandsslam af god kvalitet) og andre biomasser holdt op mod en række andre gødningsprodukter, når CRUCIAL forsøget på Københavns Universitet fejrer 20-års jubilæum.

Københavns Universitet har i 20 år gødet, dyrket og analyseret på CRUCIAL forsøget ved Taastrup. De forskellige markparceller er både gødet med hhv. almindelige doser gødning og med accelerere behandlinger svarende til over 200 års doser. Forsøget er enestående på verdensplan.

Den oprindelige motivation for at igangsætte forsøgene var, at recirkulering var rigtigt og vigtigt og skal gøres på en måde, hvor det ikke skader. Som samfund vil vi aldrig kunne vide, hvad morgendagens problemstoffer er, men CRUCIAL forsøget kan give os et billede af scenarierne, som vi ser ind i. Forsøgsmarken er gødet meget ekstremt og med mange forskellige produkter. Resultaterne er entydige:

”Vi er blevet overraskede over, hvor robust jordsystemet er overfor de uønskede elementer, der følger med, selv ved langt højere dosering end det der er lovligt. Det vi ser er, at jorden hjælper os med at uskadeliggøre tungmetaller og multiresistente bakterier samt at jordens frugtbarhed er øget gennem recirkulering. Bl.a sker der en øgning af kulstof og jordliv, og god effekt på plantevækst”, forklarer lektor Jakob Magid.

”Prøver indsamlet gennem tiden på CRUCIAL marken, giver en unik mulig for at finde valide svar på de spørgsmål, vi har i morgen vedr. potentiale risici. Og dermed evt. at justere måden hvorledes de enkelte reststrømme recirkuleres. For både offentlige forsyningsselskaber og private recirkuleringsvirksomheder, har det været og er det fortsat meget nyttigt at kunne afprøve mange forskellige hypoteser via et kig i CRUCIAL-banken” udtaler Bjarne F. Larsen, der er formand for Brancheforeningen Genanvend Biomasse.

Besøg CRUCIAL-forsøgsmark den 10. juni 2021 til jubilæet og vær med til at fejre de gode forskningsresultater og de mange positive perspektiver recirkuleringen af organiske restprodukter har for klimaet, miljøet og bæredygtigheden.

04.12.2023Daka Denmark A/S

Sponseret

Organisk gødning giver harmoniske juletræer

29.09.2023Daka Denmark A/S

Sponseret

Ufattelige mængder mad går stadig til spilde - kan detailhandlen gøre mere, hurtigere?

12.07.2023Daka Denmark A/S

Sponseret

Virksomhederne risikerer bøde for ikke at affaldssortere, men er dårligt informerede

26.05.2023Daka Denmark A/S

Sponseret

Daka Denmarks A/S årsregnskab 2022

19.05.2023Daka Denmark A/S

Sponseret

ISS Facility Services og Bygningsstyrelsen modtager certificering fra REFOOD mærket

19.05.2023Daka Denmark A/S

Sponseret

Dansk 2. generationsbiodiesel er fra animalske biprodukter - ikke friturefedt