Innovativ løsning sikrer billigere inspektion og vedligeholdelse af betonkonstruktioner

Sund & Bælt og Alexandra Instituttet lancerer gennem et partnerskab en innovativ løsning baseret på kunstig intelligens. Løsningen gør det billigere at inspicere og vedligeholde betonkonstruktioner og forlænger levetiden af anlæg.

Ofte falder kunstig intelligens-projekter til jorden, fordi der mangler data, eller fordi datakvaliteten ikke er i orden. Men i infrastruktur- og byggebranchen samles der i dag billeddata ind som aldrig før.

3D-eksperter fra Alexandra Instituttet videreudviklet Sund & Bælts tidligere løsning til inspektion, så den automatisk genkender betonskader i 3D ved brug af kunstig intelligens.

"Løsningen genkender forskellige typer af skader i 3D på betonoverflader som broer, tunneller og dæmninger, men algoritmen bag gør det muligt at genbruge løsningen på andre områder, hvor der findes de samme behov for omlægning af manuelle inspektioner med en vis frekvens og økonomiske tunge processer", forklarer Niels Husted Kjær, CEO ved Alexandra Instituttet.

Perspektiver for andre virksomheder

Det giver andre virksomheder mulighed for hurtigt at afprøve teknologien i praksis på egne anlæg. Hermed kan man hurtigt komme i gang og høste fordelene – også selvom man er en mindre virksomhed uden de samme ressourcer som Sund & Bælt.

Den nye løsning er taget i drift i 2022 og viser gentagne besparelser på de samlede inspektionsomkostninger på op til 50 pct. sammenlignet med tidligere. Ud over de direkte besparelser forventes det, at systematisk inspektion kan forlænge en bros levetid på 50–100 år, hvilket ikke blot gavner økonomien men i høj grad også miljøet, da produktion af cement udleder store mængder CO2.

Løsningen sælges nu til eksterne kunder gennem det nye partnerskab, så de får mulighed for samme gevinst.

Læs mere om løsningen og partnerskabet her

24.08.2023Alexandra Instituttet

Sponseret

Podcast: Lær af de 10 bedste danske 'omstillingsanførere'

12.06.2023Alexandra Instituttet

Sponseret

Er I omstillingsanførere? Her bliver I inspireret til at nå 2030-målet

19.01.2023Alexandra Instituttet

Sponseret

Innovativ løsning sikrer billigere inspektion og vedligeholdelse af betonkonstruktioner

04.01.2023Alexandra Instituttet

Sponseret

Tre danske IT-selskaber vinder rammeaftale med Energinet

13.10.2022Alexandra Instituttet

Sponseret

Tre tips: Sådan får I klimatøverne i gang

19.05.2022Alexandra Instituttet

Sponseret

Vi vil hylde produktionsvirksomheder, der har fremmet bæredygtighed gennem digitalisering – er det jer?