idverde har som mål at reducere sit klimaaftryk med 5 % om året

Anlægsgartnergruppen idverde vil skabe en endnu grønnere landskabsbranche, der konstant arbejder for at mindske klimaaftrykket. Derfor reducerer de deres CO2-udledninger med minimum 5 % årligt. Der sættes ind med både el, CO2-binding og adfærdsændringer.

Foto: El-ladcyklen bliver brugt til opgaver i bymiljø med kortere distancer.

At vise miljømæssigt lederskab er en af de tre centrale søjler i idverdes bæredygtighedsstrategi, som har fokus på Mennesker, Miljø og Merværdi. Det bliver tydeligt afspejlet i gruppens kontinuerlige arbejde med initiativer, som alle har til formål at mindske påvirkningen på miljø og klima. 

Hensynet til klima og natur er en vigtig drivkraft bag idverdes aktiviteter, fortæller Michael von Bülow, idverdes bæredygtighedsansvarlige:

”Med vores naturbaserede løsninger bidrager vi til en grønnere fremtid med øget biodiversitet og CO2-binding, men vi fortsætter hele tiden med at finde måder, hvorpå vi kan reducere vores klimaaftryk yderligere. Alle aktiviteter har en miljø- og klimamæssig påvirkning, og jo hurtigere vi som virksomhed anerkender det, jo hurtigere kan vi sætte initiativer i værk”, udtaler han.   

Grøn viden og el minimerer udledningerne 
Med ’grøn’ viden og erfaring hjælper idverdes datterselskaber Malmos, OKNygaard og Grøn Vækst kunderne med at sammensætte træer og planter, der både øger biodiversiteten og optager mest muligt CO2. Det handler også om at skabe landskaber, der kan håndtere vand, sænke temperaturen og byde på nye naturlige løsninger. Der arbejdes ud fra en filosofi om at tilbyde kunderne de mest bæredygtige løsninger, når det er muligt. 

Derudover optimerer idverde de operationelle processer, fx udledninger fra maskiner og biler. En stor del af idverdes udledninger er allerede blevet reduceret gennem omlægningen til el hos OKNygaard og Malmos. Det gælder både håndholdte maskiner, funktionærbiler og eldrevne arbejdsbiler, der bliver leveret med solceller til opladning af de eldrevne håndværktøjer. 

El har flere fordele. Det giver både en besparelse i CO2-forbruget på over 90 % på fx de håndholdte maskiner, og så betyder det også bedre arbejdsforhold for de ansatte med færre støjgener, vibrationer og benzindampe. Det samme gælder naturligvis for kunderne og de mennesker, som færdes i områder, som anlægges eller vedligeholdes af idverde.

Ændring af adfærd og mindset kan give mindre klimaaftryk
For idverde handler reduktionerne ikke kun om tal – det handler også om at engagere medarbejdere til at tage aktivt ejerskab i at reducere udledninger. Det sker ved at give viden om og skabe forståelse for, at mange handlinger kan medføre øgede udledninger, uden man er klar over det, for eksempel at køre med for lavt dæktryk, da det øger brændstofforbruget. 

idverde optimerer også selv mulighederne for at agere mere miljøvenligt, bl.a. gennem mere samkørsel, at benytte el-ladcykler til opgaver i bymidten, hvor der er kortere distancer, og sætte fartbegrænsning på alle biler.

”Mange forbinder CO2-udledninger med brændstofforbrug, ikke mindst diesel fra maskiner – og det er selvfølgelig også en afgørende del. Men ved at have et 360 graders syn på forretningen og alle dens led kan vi se flere aktiviteter, hvor vi kan reducere energiforbruget. Med ændring i adfærd og mindset hos både medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere er vi godt på vej i arbejdet med at minimere vores klimaaftryk”, understreger Michael von Bülow.

22.01.2024Idverde Danmark

Sponseret

KRONIK: Naturen har selv løsningerne på vores klimaudfordringer

10.01.2024Idverde Danmark

Sponseret

idverde får nye rødder i Dansk Industri

02.01.2024Idverde Danmark

Sponseret

Kronik: Mere fart på de bæredygtige indkøb

22.11.2023Idverde Danmark

Sponseret

Styrkede erhvervsuddannelser og skole-virksomhedssamarbejde er vejen til grøn omstilling

17.10.2023Idverde Danmark

Sponseret

idverde og OPLAND sætter ’the power of nature’ i fokus på Building Green

12.06.2023Idverde Danmark

Sponseret

Fokus på ’nøjsomhed’ i grøn drift skaber nye samarbejdsformer