idverde giver kunderne alternative løsninger med lav miljøbelastning

Landskabergruppen idverde har sat sig for, at kunderne, så vidt det er muligt, skal have naturbaserede og miljøvenlige alternativer til de løsninger, de efterspørger.

Foto: Landskabet ved Bakkedraget, Hellerup er blevet skabt med brug af genanvendt jord..

Morten Dohrmann Hansen, CEO i idverde i Danmark, ser de alternative løsninger som et vigtigt led på vejen mod mere bæredygtighed:  

idverde prioriterer de grønne og innovative alternativer. Det er vigtigt, når man som os vil være nummer 1 inden for naturbaserede løsninger. Vores alternativer skal gavne miljø og natur og skabe merværdi for kunderne. Det kan for eksempel ske ved at anvende den jord, der allerede findes på området. Det kan også være recycling af nogle af de materialer, som findes lokalt, fx knust beton, som er velegnet til bundsikring eller bærelag ved bl.a. stier og pladser. Begge dele reducerer CO2- aftrykket, fordi der fx ikke skal transporteres så meget jord. Det betyder også mindre trafikgener og støj for beboerne i området.  Vores indsats for øget bæredygtighed skal nå ud til alle led – uden at vi går på kompromis med kvaliteten,” siger Morten Dohrmann Hansen, CEO i idverde i Danmark.

Næringsfattig jord blev til flot strandeng
Bakkedraget i Hellerup er et godt eksempel på, at det kan lade sig gøre at skabe et smukt landskab med genanvendelse af jord. Her har idverdes datterselskab, Malmos anlagt et strandengsmiljø, der komplementerer liebhaverlejlighederne ud til vandet. 

Jorden i området er både næringsfattig og salt. Derfor blev opgaven med at få planter til at gro ikke helt sædvanlig. Fra tidligere forsøg i området vidste Malmos dog, at det ikke gav ekstra vækst i plantemiljøet at blande jorden med andre jordtyper. Derfor tilførte Malmos ikke mere næringsrig jord, men brugte i stedet 16.000 tons jord fra udgravningen af P-kælderen.

Jorden er fordelt på plantefelter, bærelag på terrasserne, etablering af plantetag til den underjordiske parkeringskælder og som bundsikring til en cykelsti. Der er sået strandengsblandinger optimeret til den næringsfattige og saltholdige jord fremfor at anlægge blomster og planter, der kræver mere næringsrig jord og vand.

Kim Thinggaard, adm. direktør hos Malmos, ser mange fordele for både miljøet og kunder ved at øge ressourcegenanvendelsen i fremtidige projekter:

”Bakkedraget er et godt eksempel på de mange gevinster, der er ved en alternativ tilgang til anlægsprojekter – og fordelen ved at være tidligt involveret som anlægsgartner. Det sparer omkostninger i form af mindre jordtransport, som tilmed reducerer CO2-forbruget. Derudover giver det bedre vækstbetingelser for planterne at tage udgangspunkt i de forhold, der er på området”, udtaler Kim Thinggaard, adm. direktør hos Malmos. 

Han finder det vigtigt at indgå i partnerskaber helt fra projektstart, fordi projektparterne får skabt en fælles forståelse for, hvad der er bedst i netop dette projekt. Der er et stykke vej fra strandengsnatur til et parklignende område med store rododendronbuske. Med et fælles billede af det færdige resultat fjernes en masse komplikationer undervejs i projektet.

Genanvendelse giver ny læring
At genanvende en stenet jord med begrænsede vækstbetingelser virker måske som en stor udfordring. Især i en branche, der er vant til at anlægge grønne og frodige områder. Men for Malmos har der været god læring undervejs. Det fortæller Hjalte Ljungdahl, entrepriseleder hos Malmos:

”Den meget stenholdige jord gjorde, at vi måtte tænke kreativt, da vi skulle gøre plads til planter blandt de mange sten. Vi kom frem til, at den bedste metode til at fjerne stenene var ved at montere en rive på en gravemaskine. Vi har også lært meget om plantning og optimering af drift, så der kræves mindre vedligeholdelse af arealerne. Fx fandt vi på at bruge den næringsfattige jord som overjord i plantehullerne under plantning af træer – det gør det sværere for ukrudtet at slå rødder”, afslutter Hjalte Ljungdahl, entrepriseleder hos Malmos. 

22.01.2024Idverde Danmark

Sponseret

KRONIK: Naturen har selv løsningerne på vores klimaudfordringer

10.01.2024Idverde Danmark

Sponseret

idverde får nye rødder i Dansk Industri

02.01.2024Idverde Danmark

Sponseret

Kronik: Mere fart på de bæredygtige indkøb

22.11.2023Idverde Danmark

Sponseret

Styrkede erhvervsuddannelser og skole-virksomhedssamarbejde er vejen til grøn omstilling

17.10.2023Idverde Danmark

Sponseret

idverde og OPLAND sætter ’the power of nature’ i fokus på Building Green

12.06.2023Idverde Danmark

Sponseret

Fokus på ’nøjsomhed’ i grøn drift skaber nye samarbejdsformer