Hvorfor har vi brug for klimakompetencer? 

Klimaopgaven er blevet et ufravigeligt vilkår for flere og flere virksomheder at gøre noget ved. Det kan opleves udfordrende at få hold på klimahandlingerne i virksomheden, sætte konkrete klimamål og arbejde metodisk med feltet i hverdagen.

Perspektivhjulet.

Klimaopgaven er blevet et ufravigeligt vilkår for flere og flere virksomheder at gøre noget ved.  

Det kan opleves udfordrende at få hold på klimahandlingerne i virksomheden, sætte konkrete klimamål og arbejde metodisk med feltet i en hverdag og virkelighed, der hele tiden flytter sig.  

Arbejdet med klima i praksis er for de fleste et helt nyt regime, som flytter ind. En disciplin, som ikke er bare lig med solceller på taget, grøn strøm og et par ladestandere på parkeringspladsen, men en ledelsesdisciplin med kommerciel værdi – hvis man mestrer den.  

Ofte mangler både et overblik over klimadagsordenen i et politisk og erhvervsmæssigt perspektiv, såvel som konkrete metoder til at gribe arbejdet praktisk an både på et strategisk og operationelt niveau.  

Men det behøver ikke være kompliceret at lave klimaregnskaber (den uundgåelige baseline i alle klimaplaner) og tage klimahandling.

Midt i ordsuppen af terminologer, principper og standarder findes også svarene, der hjælper med at skære igennem kompleksiteten og sætte handling bag de gode intentioner.  

Det enkle svar på at opnå den indsigt er klimakompetencer. 


Men hvordan gør man så lige i praksis?

Første skridt i at opnå klimakompetencer er at man som medarbejder og virksomhed erkender at: 

  • Klimaarbejdet er en forretningsdisciplin på lige fod med alle andre mekanismer i en virksomhed  
  • Klima er et ufravigeligt tema for alle virksomheder og vil være det i fremtiden 
  • Klima rummer både risici og muligheder for virksomheden 

Dernæst kan en øvelse være at tage fat på perspektivhjulet (se grafik) – og derigennem få et overblik over, hvilke konkrete krav og opgaver, der knytter sig til hver sektor. Og forholde sig til, hvor der især skal oprustes på kompetencer til at kunne tage reel handling på de konkrete opgaver, og hvordan ansvaret fordeler sig i virksomheden.  

For at sætte handling bag de gode intentioner kræver det at man aktivt forholder sig til, hvem der skal have viden og kompetencer til at håndtere klimaområdet i virksomheden,Læs mere om klimakompetencer på http://www.klimakurser.dk

07.03.2022Klimakurser

Sponseret

System til klimaregnskab

12.12.2021Klimakurser

Sponseret

Hvorfor har vi brug for klimakompetencer? 

03.12.2021Klimakurser

Sponseret

Systemer til klimaregnskab