Hvorfor er vedvarende energikilder vigtige i kaffeproduktion?

Kaffe er en drik med lav CO2-udledning. Udledningen på en sort kop kaffe kan sammenlignes med en Google søgning eller det at sende en e-mail med en vedhæftning. På trods af dette, skal vi have fokus på, hvordan vi reducerer vores CO2-udledning, hvis vi skal sikre fremtidens kaffeproduktion og de fremtidige generationer.

Forpligtet til Science-Based Targets siden 2021

Jacobs Douwe Egbert Peets (JDE Peets) er verdens største pure-player kaffevirksomhed, og vi har siden 2021 forpligtiget os til Science-Based Targets initiative (SBTi) med 2020 som vores baseline. Vi er forpligtet til at reducere vores Scope 1 & 2-udledninger med 25 % og vores Scope 3-udledninger med 12,5 % inden 2030, mod en 2020-baseline. Med SBTi’s Forest, Land and Argiculture (FLAG) guidelines arbejder vi målrettet mod en ny målsætning, hvor vi holder os under 1,5 grader global opvarmning, som fastsat i Paris-aftalen fra 2015.

Størstedelen af vores udledning i scope 1 og scope 2 kommer fra vores risterier. Vi er derfor fokuseret på overgangen til vedvarende energikilder globalt.
De vedvarende energikilder afhænger af, hvor risteriet er placeret;

• I Gävle, Sverige har vi opnået status som CO2-neutralt* risteri, og her bruger vi bl.a. energi fra vandkraft. I Gävle har vi fra 2020 til 2023 allerede opnået en nedbringelse på 99,5% af vores samlede produktionsudledninger. For at nå 100 % bliver den sidste 0,5 % kompenseret.
• I Bergen, Norge bruger vi 100 % vandkraft.
• I Joure, Holland er der meget vind, og her har vi en årlig besparelse på 2.600 tons CO2 ved anvendelse af vindenergi.

Udover ovenstående tre eksempler, har vi mange andre projekter på vores øvrige risterier.

*verificeret af SGS i overensstemmelse med ISO 14064-3:2019

Scope 1, 2 & 3 forklaret

Scope 1: Vores direkte udledning som følge af aktiviteter under vores kontrol. Det er fx firmabiler og naturgas på vores risterier

Scope 2: Indirekte udledning fra bl.a. elektricitet, vi har købt og brugt i vores drift

Scope 3:  Indirekte udledninger, der er i vores værdikæde uden for vores operationer fx medarbejderes pendling og råvarerne kaffe og te

Denne artikel er del af et tema:

Tema: ansvarlige indkøb af kaffe

Danskerne elsker kaffe og fri adgang til den på arbejdet er et yndet personalegode. Den bedste smag har den kaffe, som er købt med tanke for ansvarlig dyrkning og salg. CSR.dk finder lommelygten frem og kigger på nogle af dem, der kan hjælpe.

02.10.2023JACOBS DOUWE EGBERTS DK ApS

Sponseret

Hvorfor er vedvarende energikilder vigtige i kaffeproduktion?

02.10.2023JACOBS DOUWE EGBERTS DK ApS

Sponseret

Vidste du, at størstedelen af kaffefarmerne ikke kan blive certificeret?