Hvordan sikres robuste og pålidelige ESG nøgletal?

Der findes vejledninger der motiverer til ESG rapportering, men virksomhederne selv skal have fokus på datagrundlaget, regnskabspraksis, noter og præsentationsformen for at tilføre ESG rapporteringen brugsværdi for finansielle interessenter.

FSR – danske revisorers CSR-udvalg inviterede til dialogmøde d. 23. april med fokus på, hvordan der opnås robuste og sammenlignelige ESG nøgletal. Der var fuldt hus til mødet, som blev faciliteret af Jan Molin, partner i Beierholm og medlem af CSR-udvalget. Han motiverede mødets fokus ud fra resultaterne af FSR – danske revisorers analyse af de største danske børsnoterede selskabers rapportering om samfundsansvar som viste, at mange gør det godt – men at der er brug for øget robusthed og pålidelighed for, at investorer og andre brugere kan nære tillid til ESG nøgletallene i virksomhedernes rapportering og dermed sikre deres reelle brugsværdi.

I forbindelse med mødet udtaler formand for CSR-udvalget Birgitte Mogensen: ”Det er første gang vi har ESG nøgletal på programmet og interessen for deltagelse bekræfter det fokus og den efterspørgsel, der er i markedet på ESG information. Mødet viste os interessante nationale og internationale trends, og hvilke muligheder ESG rapporteringen rummer, hvis nøgletallene kvalificerer som investment grade. Der er behov for at virksomhederne rapporterer mere ensartet og robust, så investorerne kan gøre brug af ESG rapporteringen i deres investeringsbeslutninger”.

Udviklinger og tendenser inden for ESG nøgletal   

På mødet orienterede Jane Jagd, der er CEO i ESG Research om de seneste nationale og internationale tendenser indenfor ESG rapportering. Indledningsvis forklarede Jane om den voksende interesse for ESG rapportering, herunder den rolle som TCFD (Taskforce on Climate-related Financial disclosures) forventes at spille i fremtiden. Bl.a. viser en undersøgelse fra 2017 foretaget blandt medlemmerne af den internationale organisation for finansanalytikere, CFA, at 73% tager ’ESG issues into account’ når der træffes beslutninger. Herefter præsenterede Jane nogle af de seneste vejledninger og guidelines med ESG nøgletal fra bl.a. Nasdaq og Finansforeningen.

Hun introducerede også vejledningen Integrated Ratio Guideline, som Center for ESG Research udgav i december 2017.  Vejledningen samler flere af de eksisterende ESG guidelines fra bl.a. London Stock Exchange og Nasdaq. Vejledningen indeholder endvidere formler og forslag til standardnoter til brug ved ESG rapportering. Jane pegede på, at der er rigelig ESG guidance, men at der er behov for større datarobusthed for de nøgletal der medtages, og forklaring af hvordan tallene fremkommer. Derfor præsenterede hun fem basale principper for robust ESG data:

 • Gør data let-tilgængelige: Brug standardnoter.
 • Gør data let-forståelige: Anvendt regnskabsprincipper og forklar udviklingen i data.
 • Gør data brugbare: Rapporter både de rå og relative data.
 • Gør data sammenlignelige: Dataafgræsning skal følge finansielle grænser og konsolideringsregler samt følge det finansielle rapporteringsår.
 • Gør data troværdige: Sørg for gode interne kontroller og ekstern assurance.

Ørsted’s ESG Performance Report 2017

I Ørsted har man udgivet en særskilt ESG Performance Report for 2017 med ESG nøgletal som supplement til årsrapporten og bæredygtighedsrapporten. Niels Strange Peulicke-Andersen, Head of ESG Accounting i Ørsted præsenterede arbejdet med rapporten og forklarede, at Ørsted siden 2006 har arbejdet med at definere og indsamle data. Tidligere indsamlede Ørsted data i Excel, men anvender i dag samme databaser, systemer og kontroller til dataindsamling af ikke-finansiel information som til finansiel information. Denne udvikling har været drevet af ønsket om at overføre viden, værktøjer og processer fra den finansielle rapportering. I dag arbejder de to områder ESG og finansiel rapportering tæt integreret i Ørsted.

I øvrigt pegede Niels på, at det har givet et løft for hele bæredygtighedsrapporteringen, at den ikke-finansielle datarapportering nu tilhører CFO’ens ansvarsområde. Niels løftede sløret for fire centrale faktorer, der har været medvirkende til udgivelsen af Ørsteds ESG Performance Report 2017:

 • Voksende investor interesse for ESG.
 • Børsnotering af Ørsted.
 • Interne faktorer, bl.a. et ønske om at gøre årsrapporten kortere.
 • Udvikling af rammer for ESG rapportering med nye vejledninger og guidelines.

Paneldebat

Som opfølgning på introduktionen ESG nøgletal og Ørsted seneste nyudvikling inden for deres rapportering blev der debatteret med Ole Buhl, der er Head of ESG i ATP og Søren Larsen, som er Head of ESG i Nykredit om behov og erfaringer med ESG rapportering. Panelet var enige om, at vejledninger som dem fra f.eks. Finansforeningen og Nasdaq, kun er begyndelsen, og at flere nøgletal og vejledninger vil se dagens lys. I debatten fremhævede både Ole og Søren, at de havde et ønsker om mere data fra virksomhederne, da data bidrager til øget kendskab om virksomheden og eventuelle risikomomenter.

Panelet blev bl.a. bedt om at give deres bud på tre overordnede ESG nøgletal, der, på tværs af sektorer og landegrænser, kunne opnå samme status, som f.eks. EBIT eller EBIDTA har for finansiel rapportering. Der blev peget på nøgletal inden for:

 • Udledning af CO2.
 • Medarbejderomsætning.
 • Sikkerhed på arbejdspladsen.

Dialogmødet blev holdt i Revisorernes Hus, og var det første af i alt fire dialogmøder som FSR – danske revisorers CSR-udvalg inviterer til. Møderne har på forskellig vis fokus på danske og internationale trends og udviklinger, der understøtter tilliden til virksomhedens arbejde med samfundsansvar.

Mere information

08.11.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

CSR Prisen 2022 – Mærsks strategiske ESG mål driver rapporteringen om fremdrift

01.11.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

CSR Prisen 2022 - STARK Group styrker koblingen mellem det finansielle og ESG i rapporteringen

11.10.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

CSR Prisen 2022: A.P. Møller – Mærsk og STARK Group er best-in-class

29.09.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

H.K.H. Kronprinsessen uddeler CSR Prisen 2022 blandt otte nominerede virksomheder

08.09.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

Feltet indsnævret: 15 rapporteringer i opløb til CSR Prisen 2022

21.06.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

44 rapporteringer om bæredygtighed er med i opløbet til CSR Prisen 2022