Hvordan man opnår en mere bæredygtig forsyningskæde 

Virksomheder spiller en afgørende rolle i forhold til at opbygge en bæredygtig økonomi og et bæredygtigt samfund. Men hvad betyder det for forsyningskæden?

15.03.2023

Sponseret

AGR

I de seneste år har vi set et markant skift i virksomhedernes bevidsthed i retning af miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (ESG) bekymringer. Nu oplever vi også, at der indføres ny lovgivning for at forbedre bæredygtigheden i erhvervslivet. Men hvad betyder det for forsyningskæden, og hvad kan virksomheder gøre for at forholde sig til denne tendens?

En god ESG-strategi handler ikke kun om at se godt ud 'udadtil', da det også kan give en klar forretningsfordel. Virksomheder, der har gjort det til en prioritet at tackle deres påvirkning af miljø og sociale forhold, nyder godt af hurtigere vækst og højere værdiansættelser end andre i samme branche. Som noget ekstra, så kan virksomhederne, samtidig med at de undersøger miljøpåvirkningen fra deres drift, reducere omkostningerne, typisk med 5-10 %, ved at fokusere på driftseffektivitet og affaldsreduktion.

Ifølge en ny Forbes-artikel: "Store virksomheder bruger milliarder af dollars på at forbedre deres bæredygtighed og ESG-indsats for at fremstå etisk troværdige og ordentlige i nutidens forretningsmiljø. De er nødt til at gøre det, fordi deres kunder i stigende grad er opmærksomme på CO2-fodspor og det presserende behov for at reducere dem."

Lige nu drives denne ændring af forbrugerne. En undersøgelse foretaget af Deloitte sidste år afslørende, at 29% af de britiske forbrugere var stoppet med at købe visse brands eller produkter, fordi de var relateret til etiske eller bæredygtigheds-relaterede bekymringer. Og en undersøgelse foretaget af SurveyMonkey  viste, at “35% af alle respondenter ville foretrække et brand, som var bedre for miljøet fremfor et billigere brand”.

Det er ikke længere bare et trend

Det, der i dag blot er en strategisk beslutning, som virksomhederne skal træffe på grundlag af værdien og forretningsmålene, vil snart blive et krav, efterhånden som lovgivningen om bæredygtighed bliver fremskyndet på begge sider af Atlanten. Tidligere i år fremlagde Europa-Kommissionen et direktivforslag om virksomheders behørige omhu i forhold til bæredygtighed med henblik på at fremme en bæredygtig og ansvarlig adfærd gennem hele de globale værdikæder. 

Direktivet om virksomheders bæredygtighedsrapportering (CSRD) anslås at have betydning for ca. 49.000 virksomheder i EU. Disse virksomheder skal nu identificere og – hvor det er nødvendigt – forhindre, standse eller reducere deres aktiviteters påvirkning af menneskerettigheder og miljø. Selvom disse lovgivningsmæssige tiltag stadig er generelle og rettet mod større aktører, så små og mellemstore virksomheder ikke berøres af det aktuelle direktivforslag, er dette sandsynligvis kun begyndelsen. 

I de nordiske lande har vi allerede set lanceringen af den første tredjepartscertificering i verden for transport - en enormt vigtig målestok for fremtiden. Nordic Ecolabel, et miljømærke, som 9 ud af 10 nordiske forbrugere kender og har tillid til, vil anvende sit allerede etablerede svanemærke på fragt og transport. Det vil give forbrugerne et pålideligt benchmark for valg af fragt, når de handler online, og det vil hjælpe virksomhederne med at begrænse deres miljø- og klimabelastning i deres daglige drift. 

En målestok for succes

Målbarhed er den største udfordring i bestræbelserne for at opnå en bæredygtig forsyningskæde. Virksomheder skal kunne vurdere, hvordan deres produkter og produkternes rejse gennem forsyningskæden påvirker miljø og mennesker – lige fra råmaterialer til produktion, lager og levering samt alle de mellemliggende transportled. 

I over 20 år har AGR tilbudt en effektiv forsyningskædeløsning, der gør det muligt for virksomheder at strømline deres lagerbeholdning, øge produktiviteten, eliminere spild i forsyningskæden – og i sidste ende blive mere bæredygtige. 

I år har vi indgået et samarbejde med Reykjavík Universitet for at udvikle en model, der bruger standardevalueringer af CO2-udledning til at visualisere og måle en virksomheds CO2-aftryk. Dette indebærer, at man ser på forskellige certificerede internationale databaser for at evaluere de relevante parametre – transportudgifter, kassationer, lageromkostninger og mange andre – med henblik på at kunne måle udledninger nøjagtigere. Arbejdet med at udvikle modellen er stadig igang, og vi er meget engagerede i det. 

Ikke desto mindre vil lageroptimering altid resultere i større bæredygtighed. Ved at have grundig kontrol over prognosticering og planlægning af efterspørgslen kan du reducere risikoen for at have for stor eller lille lagerbeholdning, hvilket i begge tilfælde kan medføre ressourcespild. Nøjagtig ABC-analyse med serviceniveaustyrede sikkerhedslagre og containeroptimering sikrer optimale indkøbsordrer og minimerer unødvendige transportudgifter, hvilket mindsker virksomhedernes CO2‑aftryk. Dette er umuligt at gøre med regneark alene, og derfor bør virksomheder overveje at implementere en tillægsløsning, der fungerer sammen med deres ERP-system for at støtte dem på deres bæredygtighedsrejse. 

Få styr på jeres forsyningskæde med AGR 

Læs mere om AGR

15.06.2023AGR

Sponseret

Longer lead times – The new post-pandemic norm

15.03.2023AGR

Sponseret

Hvordan man opnår en mere bæredygtig forsyningskæde 

22.02.2023AGR

Sponseret

AGR hjælper virksomheder med at opnå en mere bæredygtig forsyningskæde ved hjælp af en effektiv løsning til lageroptimering