AGR hjælper virksomheder med at opnå en mere bæredygtig forsyningskæde ved hjælp af en effektiv løsning til lageroptimering

Nu oplever vi at der indføres ny lovgivning for at forbedre bæredygtigheden i erhvervslivet. Men hvad betyder det for forsyningskæden, og hvad kan virksomheder gøre for at forholde sig til denne tendens?

22.02.2023

Sponseret

AGR

Virksomheder har en afgørende rolle i forhold til at opbygge en bæredygtig økonomi og et bæredygtigt samfund. I løbet af de seneste år har vi set, hvordan virksomheder er blevet markant mere bevidste omkring miljø, sociale forhold og god virksomhedsledelse. Nu oplever vi også, at der indføres ny lovgivning for at forbedre bæredygtigheden i erhvervslivet. Men hvad betyder det for forsyningskæden, og hvad kan virksomheder gøre for at forholde sig til denne tendens?

En god strategi for bæredygtighed handler ikke kun om virksomhedens omdømme udadtil, men kan også give jer en klar konkurrencefordel. Virksomheder, der har gjort det til en prioritet at tackle deres påvirkning af miljø og sociale forhold, nyder godt af hurtigere vækst og højere værdiansættelser end andre i samme branche. Disse virksomheder kan også nedbringe deres udgifter – typisk med 5-10 % – ved at fokusere på driftsoptimering og reduktion af spild, når de arbejder på at mindske deres miljøbelastning.

I øjeblikket er dette udelukkende en strategisk beslutning, som er op til de enkelte virksomheder, baseret på deres værdier og forretningsmål. Det bliver dog snart et krav, efterhånden som der indføres ny lovgivning om bæredygtighed på begge sider af Atlanterhavet. Tidligere i år fremlagde Europa-Kommissionen et direktivforslag om virksomheders behørige omhu i forhold til bæredygtighed med henblik på at fremme en bæredygtig og ansvarlig erhvervsadfærd gennem de globale værdikæder. 

Direktivet om virksomheders bæredygtighedsrapportering (CSRD) anslås at have betydning for ca. 49.000 virksomheder i EU. Disse virksomheder skal nu identificere og – hvor det er nødvendigt – forhindre, standse eller reducere deres aktiviteters påvirkning af menneskerettigheder og miljø. Selvom disse lovgivningsmæssige tiltag stadig er generelle og rettet mod større aktører, så små og mellemstore virksomheder ikke berøres af det aktuelle direktivforslag, er dette sandsynligvis kun begyndelsen. 

En målestok for succes

Målbarhed er den største udfordring i bestræbelserne på at opnå en bæredygtig forsyningskæde. Virksomheder skal kunne vurdere, hvordan deres produkter og produkternes rejse gennem forsyningskæden påvirker miljø og mennesker – lige fra råmaterialer til produktion, lager og levering samt alle de mellemliggende transportled.

I 25 år har AGR Dynamics tilbudt en effektiv forsyningskædeløsning, der gør det muligt for virksomheder at strømline deres lagerbeholdning, øge produktiviteten, eliminere spild i forsyningskæden – og i sidste ende blive mere bæredygtige. 

Sidste år har vi indgået et samarbejde med Reykjavík Universitet for at udvikle en model, der bruger standardevalueringer af CO2-udledning til at visualisere og måle en virksomheds CO2-aftryk. Dette indebærer, at man ser på forskellige certificerede internationale databaser for at evaluere de relevante parametre – transportudgifter, produktspild, lageromkostninger og mange andre – med henblik på at kunne måle udledninger nøjagtigere. Projektet er stadig under udvikling, men vi er dybt engageret i det. 

Ikke desto mindre vil lageroptimering altid medføre større bæredygtighed. Ved at have grundig kontrol over prognosticering og planlægning af efterspørgslen kan du reducere risikoen for at have for stor eller for lille lagerbeholdning, hvilket i begge tilfælde kan medføre ressourcespild. Nøjagtig ABC-analyse med serviceniveaustyret sikkerhedslagre og containeroptimering sikrer optimale indkøbsordrer og minimerer unødvendige transportudgifter, hvilket mindsker jeres virksomheds CO2‑aftryk.

Få kontrol over jeres forsyningskæde med AGR 

Læs mere på: agrinventory.com 

15.06.2023AGR

Sponseret

Longer lead times – The new post-pandemic norm

15.03.2023AGR

Sponseret

Hvordan man opnår en mere bæredygtig forsyningskæde 

22.02.2023AGR

Sponseret

AGR hjælper virksomheder med at opnå en mere bæredygtig forsyningskæde ved hjælp af en effektiv løsning til lageroptimering