Hvordan bruger investorerne ESG-informationer?

Det kan du blive klogere på i en udgivelse fra Harvard Business School, som ser på hvorfor og hvordan investorerne benytter ESG-informationer. Det fremhæves bl.a., at ESG giver indsigt i virksomhedens risici snarere end i virksomhedens konkurrenceevne.

"Why and How Investors Use ESG Information: Evidence from a Global Survey" er titlen på det working paper udgivet af Havard Business School, som Amir Amel-Zadeh fra Said Business School, University of Oxford, og George Serafeim, Harvard Business School, står bag og udgav til kommentering i februar i år.

De giver indsigt i en række forhold og forventninger til fremtiden fra resultaterne af et survey om, hvordan investorerne fra de traditionelle investeringshuse (altså ikke SRI-fonde) arbejder med ESG (Environmental, Social, Governance) informationerne. Det fremhæves blandt andet at:

  • Den primære årsag til, at respondenterne overvejer ESG oplysninger i deres investeringsbeslutninger er, fordi de anser det som økonomisk væsentligt ift. investeringsafkastet. ESG oplysninger giver oplysninger primært om risiko snarere end en virksomheds konkurrencemæssige positionering.  

  • Der er ingen 'one size fits all', når det kommer til den finansielle betydning af de enkelte ESG informationer på tværs af forskellige sektorer. Den manglende sammenlignelighed på grund af manglende rapporteringsstandarder ses som den primære hindring for brugen af ESG oplysninger.

  • Informationen bliver som oftest brugt til 'negativ screening', hvor virksomhederne vælges fra f.eks. ud fra deres type af forretningsaktiviteter. Dog anses negativ screening som den mindst investeringshensigtsmæssige, mens fuld integration til aktievurderinger og en positiv screening, hvor virksomhederne vælges til ud fra f.eks. deres performance på klima og miljø, respekt for menneskerettigheder, eller ansvarlig selskabsledelse opfattes, som det mest brugbare. 

  • Respondenterne forventer, at negativ screening vil blive brugt mindre i fremtiden, mens positiv screening og aktivt ejerskab vil blive brugt mere.

Resultaterne er interessante set i lyset af de udviklinger, der er inden for virksomhedernes rapportering og brugernes forventning til typen og kvaliteten af de oplysninger, der indgår i rapporteringen, herunder de ikke-finansielle oplysninger. Et fokus som FSR - danske revisorer arbejder med i foreningsprojekt og mærkesag vedr. fremtidens rapportering og udviklingernes betydning for revisorerne.

Læs mere om udgivelsen fra Harvard Business School her.

Læs mere om FSR - danske revisorers holdninger og forventninger til fremtidens rapportering her.

08.11.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

CSR Prisen 2022 – Mærsks strategiske ESG mål driver rapporteringen om fremdrift

01.11.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

CSR Prisen 2022 - STARK Group styrker koblingen mellem det finansielle og ESG i rapporteringen

11.10.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

CSR Prisen 2022: A.P. Møller – Mærsk og STARK Group er best-in-class

29.09.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

H.K.H. Kronprinsessen uddeler CSR Prisen 2022 blandt otte nominerede virksomheder

08.09.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

Feltet indsnævret: 15 rapporteringer i opløb til CSR Prisen 2022

21.06.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

44 rapporteringer om bæredygtighed er med i opløbet til CSR Prisen 2022