Her er de vigtigste ændringer i det kommende Corporate Sustainability Due Diligence direktiv

Der er sket et par væsentlige ændringer i det kommende Sustainability Due Diligence direktiv, som EU's medlemslande endelig nået til enighed om. Det handler blandt andet om ledelsesansvar og klimaplaner. Se dem her.

Der er sket et par væsentligt tilpasninger, siden den politiske aftale om Corporate Sustainability Due Diligence direktivet (CS3D) blev indgået i december 2023.

CS3D indeholder nu flere støttende foranstaltninger for SMV’er, som bliver påvirket, selvom de ikke er omfattet af direktivet. Enigheden og ændringerne vækker glæde hos Dansk Erhvervs CSR-chef, Ellen Marie 

"Det er godt, at der endelig er enighed om CS3D. De virksomheder, som bliver omfattet, kender nu tidsplanerne og kan begynde at forberede sig på lovpligtig due diligence. De virksomheder, der endte med ikke at blive omfattet af CS3D, kan arbejde videre med FN's retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhvervsliv og OECDs retningslinjer for multinationale virksomheder."

Her er de vigtigste ændringer: 

  • Omfang: Tærskler er øget for at reducere antallet af virksomheder, der bliver omfattet af direktivet (fra 500 ansatte til 1000, og omsætning fra 150 mio. € til 450 mio. €).
  • Downstream-aktiviteter: Aktivitetskæden bliver begrænset nu til forretningspartnere, der udfører aktiviteter for virksomheden eller på vegne af den. Begrebet "indirekte" er fjernet.
  • Klimaplaner: Virksomheder med mere end 1000 ansatte bliver ikke forpligtet til at fremme implementering af klimatilpasningsplaner bl.a. gennem finansielle incitamenter. Desuden bliver virksomheder, der overholder CSRD, blive fritaget fra en forpligtelse om at vedtage klimaplaner.
  • Ledelsesansvar: Pligten for medlemmer af virksomhedernes ledelse til at udvise rettidig omhu og etablere og føre tilsyn med virksomhedens due diligence-processer er udgået.

Der er indført en trinvis indfasningsperiode for de nye regler:

  • 3 år for virksomheder med mere end 5000 ansatte og omsætning på mere end 1500 mio. €
  • 4 år for virksomheder med mere end 3000 ansatte og omsætning på mere end 900 mio. €
  • 5 år for virksomheder med mere end 1000 ansatte og omsætning på mere end 450 mio. €

Nu mangler den formelle vedtagelse, som skal ske i både i Europa-Parlamentet og i Ministerrådet. Det forventer vi sker til april.

Om CS3D
I december 2023 blev der opnået politisk enighed i EU om CS3D. Formålet er, at det bliver lovpligtigt, at virksomheder implementerer due diligence-processer for at adressere eventuelle negative påvirkninger af klima, miljø og menneskerettigheder i deres værdikæde. Direktivet bliver kaldt Corporate Sustainability Due Diligence Directive – eller bare CS3D, og det bygger på hovedprincipperne i de internationale retningslinjer fra både FN og OECD.

CS3D danner rammerne for et harmoniseret og strømlinet værktøj til at håndtere due diligence-processerne på tværs af medlemslandene i EU.

Direktivet omfatter EU-virksomheder med over 500 ansatte og en global nettoomsætning på over 150 mio. EUR samt Ikke-EU-virksomheder, hvis de – tre år efter direktivets ikrafttræden – har en nettoomsætning generet i EU på over 300 mio. EUR.

24.05.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Få hjælp til at strukturere og opbygge din ESG-rapportering

16.05.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Erhvervsstyrelsen er klar med hjælp til den dobbelte væsentlighedsanalyse

19.04.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Virksomheder kan få hjælp til rapportering om deres globale værdikæde gennem partnerskaber

17.04.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Få hjælp til din ESG-rapportering med digitale løsninger

12.04.2024Dansk Erhverv

Sponseret

ESG skal være nemt for SMV’er: Få her inspiration til konkrete rapporteringspunkter

11.04.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Nyt lovforslag: Er din virksomhed klar til de nye bæredygtighedskrav?