Grøn prisregn over Fyn

Fire fynske virksomheder modtager torsdag den 21. marts MiljøForum Fyn – Byggeris miljødiplom for at have medvirket i et byggeri, der har fokus på miljøhensyn.

16.05.2019

Sponseret

BYG FYN

Det er tale om Fyns Almennyttige Boligselskabs (også kendt som FAB) nye fælleshus, der er opført centralt i Korsløkken i Odense. Det udmærker sig ved, at der under byggeriet har været særligt fokus på valg af bygningsmaterialer med minimal vedligeholdelse og indhold af skadelige stoffer, samt solceller i tag og facader.

Bygningen på ca. 1.000 m2 fordelt på 4 etager med flotte farvestrålende glasfacader er i hjertet af det nyrenoverede Korsløkken og indeholder lektiecafé, motionscenter, ungdomsklub og IT-rum, samt driftscenter. Huset er i kraft af sit arkitektoniske udtryk en opfordring til fællesskab blandt områdets 2.500 beboere. Fælleshuset har kostet ca. 33 mio. kr.

– FAB har igennem længere tid været medlem af MiljøForum Fyn-Byggeri og haft et godt samarbejde i flere byggeprojekter. Derfor blev der forud for byggestarten i 2017 indgået en samarbejdsaftale med byggeklyngen for at fremme miljø- og bæredygtighedstiltag i projektet, siger Henrik Max Rasmussen, projektchef ved FAB.

Der er bl.a. opnået miljøgevinster ved:

  • At bruge uforurenet råjord og muld til terrænregulering
  • Valg af bygningsmaterialer med minimal vedligeholdelse
  • Brug af svanemærkede indeklimaprodukter
  • Screening af materialer for indhold af skadelige stoffer
  • Udbredt anvendelse af præfabrikerede elementer i beton/letbeton og bestilling af aktuelle mængder/længder fremfor standardmål
  • Adskillelsestiltag for mest mulig genbrug af materialer

Op mod 40 % af Danmarks nuværende energiforbrug går til byggeri. Derfor har byggebranchen en forpligtelse til og en mulighed for at være en central aktør i løsningen af klima- og energiproblemerne. På den baggrund har MiljøForum Fyn-Byggeri udarbejdet en guide til, hvordan man projekterer og bygger miljørigtigt. En indsats, som i sidste ende kan udløse et miljødiplom til de bygherrer, rådgivende arkitekt- og ingeniørfirmaer og entreprenører, der dokumenterer, at de aktivt arbejder for at sænke bygningers miljøbelastning.

– FAB´s bestyrelse har for nylig godkendt en 4-årig strategi, hvor et af de strategiske spor omhandler grønt og bæredygtigt byggeri. Et fortsat godt og nært samarbejde med MiljøForum Fyn-Byggeri vil i den sammenhæng medvirke til, at der fortsat er fokus på det bæredygtige byggeri, og at der i fremtidige byggeprojekter arbejdes struktureret og målrettet med både de sociale, økonomiske og miljømæssige fokusområder, understreger Henrik Max Rasmussen.

Udover FAB vil følgende tre virksomheder få overrakt miljødiplomer:

  • Archidea
  • Henry Jensen A/S
  • Odense Bygningsservice

– Det er vigtigt og glædeligt, at bygherrer og den fynske byggebranche tager bæredygtighed til sig. Vi ved, at det giver bedre helhedsbyggerier, og det er ikke bare godt for klimaet, men også for den fynske byggebranches fremtid. Vores ambition er at styrke branchens kompetencer indenfor den grønne omstilling af byggeriet, så fynsk byggeri får en stærk position på dette område til gavn for vækst og beskæftigelse, fortæller formanden for MiljøForum Fyn – Byggeri, Kurt Adamsen, direktør ved Isolerings-Gruppen A/S.

Tid og sted
Diplomoverrækkelsen finder sted torsdag den 21. marts kl. 15.30-18 i fælleshuset i Korsløkken, Johannes Larsens Vej 45, Odense SØ. Pressen er velkommen til arrangementet.

Kontakt
Henrik Max Rasmussen, Projektchef i FAB, tlf. 61 15 28 81
Kurt Adamsen, Direktør for Isolerings-Gruppen A/S og formand for MiljøForum Fyn – Byggeri, tlf. 40 37 38 60
Lars Holm, Projektleder ved MiljøForum Fyn – Byggeri, tlf. 55 77 73 39

Foto
Billedet er taget af FAB. Det er tale om fælleshuset i Korsløkken i Odense.

14.10.2019BYG FYN

Sponseret

Cirkulær økonomi på 30 sekunder

03.10.2019BYG FYN

Sponseret

Tech-titaner kommer til at spire i bæredygtig bygning

27.06.2019BYG FYN

Sponseret

Vi skifter navn til…

16.05.2019BYG FYN

Sponseret

Grøn prisregn over Fyn

02.05.2019BYG FYN

Sponseret

Digital markedsdialog fremmer bæredygtigt byggeri

02.12.2018BYG FYN

Sponseret

Stort potentiale i rester fra bær-, frugt- og grøntsagsproduktion