Grøn byggemesse gøder jorden for bæredygtige partnerskaber

Det kan betale sig at bruge en messe til andet end at udstille og fortælle om sig selv. Det mener Dansk Arkitektur Center (DAC), der aktivt har brugt den bæredygtige fagmesse Building Green som platform til at promovere og igangsætte nye initiativer på tværs af byggeriets aktører. På messen i 2014 havde DAC således held til at skyde både partnerskabsprojektet Sustainable Build og BYG netværket i gang.

DAC’s paneldebat på Building Green 2014 med bl.a. Signe Kongebro og Ingrid Reumert. Foto: Claus Starup.

Danmarks største fagmesse for bæredygtigt og energirigtigt byggeri, Building Green, der i år løber af stablen d. 28.-29. oktober i Forum i København, er mere end en udstilling. Messen inviterer også de besøgende til at deltage i konferencer og seminarer, hvilket Dansk Arkitektur Center (DAC) som udstiller fik stort udbytte af med det nystartede partnerskabsprojekt Sustainable Build og BYG netværket. Begge henvender sig til aktører på tværs af byggeriet og blev skudt i gang med relationsskabende og videndelende seminarer og workshops på messen i 2014.

Understøtter DAC’s kerneforretning
En af DAC’s kerneforretninger er at opbygge partnerskaber og interessenetværk på tværs af sektorer i branchen og derved skabe udvikling og innovative projekter – noget som i høj grad blev muliggjort af deltagelsen på messen. Nina Koch-Ørvad, der er projektleder hos DAC, fortæller.

- Debatter og diskussioner er meget vigtige, hvis vi skal udvikle os. Det gode ved Building Green er, at messen er tværfaglig og både henvender sig til beslutningstagere, specialister og udøvende, hvorved der dannes afsæt for en mere kvalificeret diskussion. En messe, hvor mange af byggeriets væsentlige aktører allerede er til stede, er jo oplagt at bruge til andet end bare at vise sig frem.

- På hovedscenen bidrog vi bl.a. med en paneldebat med en række førende aktører inden for grønt byggeri, herunder Signe Kongebro, der er partner i Henning Larsen Architects og leder af tegnestuens bæredygtighedsafdeling, samt Ingrid Reumert, VP for Stakeholder Communications & Sustainability hos Velux. Det var tidligere miljøminister Ida Auken, der styrede debatten, som handlede om barriererne for bæredygtigt byggeri, og om hvad branchen selv kan gøre for at nedbryde dem, fortsætter hun.

Ud over paneldebatten havde DAC i løbet af messen initieret en lang række øvrige arrangementer, herunder såkaldte ”power talks” om netværk og tværfagligt samarbejde. Her kunne en række oplægsholdere via deres fagligheder og erfaringer belyse og diskutere muligheder og udfordringer i en tværfaglig samarbejdsproces.

Nedbrydning af silotænkning
Med afsæt i de to dages relationsskabende og videndelende seminarer blev DAC’s nye BYG netværk og partnerskabsprojektet Sustainable Build skudt i gang. Formålet med BYG netværket, der allerede består af knap 50 medlemsvirksomheder, er ifølge Nina Koch-Ørvad at nedbryde den traditionelle silotænkning i branchen og støtte udviklingen af nye bæredygtige idéer og perspektiver.

Sustainable Build er en fælles innovations- og formidlingsplatform, der samler byggeriets aktører på tværs af værdikæden fra produktion af materialer og komponenter over rådgivning og anlæg til drift og genanvendelse. Formålet er at identificere barrierer og løftestænger for bæredygtig vækst og at skalere eksisterende – samt udvikle nye – bæredygtige løsninger.

- En af hovedtankerne bag Building Green er, at messen skal fungere som en dynamisk platform for udvikling af tanker og netværk, der understøtter bæredygtighed i byggeriet. Når udstillerne bidrager med egne arrangementer, talere, seminarer o. lign., så bidrager det i den grad til at skabe merværdi for alle, supplerer Henrik Ulander, adm. direktør hos IBC Euroforum, der står bag Building Green. 

Nina Koch-Ørvad på Building Green 2014. Foto: Claus Starup .

09.02.2018Building Green

Sponseret

Anden gang i Aarhus: Building Green samler branchens bedste

06.02.2018Building Green

Sponseret

Fokus på træ i byggeriet

23.01.2018Building Green

Sponseret

Se hele programmet på Building Green Aarhus 2018

16.01.2018Building Green

Sponseret

Building Green Aarhus: Vær klar til programmet

10.01.2018Building Green

Sponseret

Pop-up seminar: Cirkulær økonomi i byggeriet

09.01.2018Building Green

Sponseret

Vær hurtig - Book stand på Building Green Aarhus 2018