Gammelt arbejdstøj bliver til nye computertasker

Nyt projekt sætter fokus på genanvendelsen af gamle tekstiler og udviklingen af nye økonomiske forretningsmodeller i Herning.

Presset på verdens ressourcer giver stigende råvarepriser og påfører virksomhederne stigende ud-gifter. Som en konsekvens heraf er flere og flere virksomheder blevet opmærksomme på, at de er nødt til at forholde sig til de økonomiske udfordringer gennem et øget fokus på konkurrenceev-nen, så de står bedre rustet til morgendagens marked. 

Et af midlerne til at sikre konkurrenceevnen er udviklingen af nye forretningsmuligheder - bl.a. på genanvendelsesområdet. Derfor er Herning Kommune gået sammen med en privat virksomhed og en uddannelsesinstitution om at udvikle modeller for bl.a. genanvendelse af gammelt arbejdstøj.

Tværfagligt samarbejde
Det kommende år gennemfører Herning Kommune projekt ”Nye økonomiske forretningsmodel-ler”. Projektet tager afsæt i en konkret aftale mellem De Forenede Dampvaskerier og Herning Kommune om levering af arbejdstøj. Målet er dels at undersøge, hvordan tøjet kan genbruges længst muligt. Dels hvordan man kan opnå en højere handelsværdi af det udtjente tøj, så det bli-ver attraktivt at genanvende i nye produkter som fx computertasker. Og dels hvordan man får 

indarbejdet genanvendelsesaspektet i kommunale indkøbsaftaler.  

Unikt udviklingsprojekt
Ifølge formanden for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune er projektet unikt, fordi det sætter fokus på, hvordan kommunens efterspørgsel på varer i praksis kan fremme erhvervs-væksten. 

- Gennem offentlige-private udviklingsprojekter kan vi være med til støtte de lokale virksom-heder i den nødvendige omstillingsproces, så de kan få bedre tal på bundlinjen. Samtidig er det første gang, at vi går sammen med en privat erhvervsvirksomhed og en uddannelsesinstitution om at udvikle forretningsmodeller, der kan overføres og anvendes på mange forskellige indkøbsområ-der i fremtiden, fortæller Finn Stengel Petersen (S).  

Studerende tænker nyt 
”Nye økonomiske forretningsmodeller” vil også være efterårets tema på uddannelsesinstitutionen VIA University College TEKO i Herning, hvor de studerende skal arbejde med idéudvikling i al-le led lige fra forretningsmodeller til nye tekstiler.

- Vores studerende er fremragende til at tænke nyt, og i dette projekt kommer de i tæt kontakt med både leverandører og brugere af arbejdstøj. Samtidig får de mulighed for at afprøve deres færdigheder, siger direktør Anne Mette Zachariassen fra TEKO.

”Nye økonomiske forretningsmodeller” er et af tre projekter, som støttes af Region Midtjylland via midler fra Rethink Business’ kommunepuljen.

Kontakt
Formand for Teknik- og Miljøudvalget Finn Stengel Petersen, tlf. mobil 20 22 41 45. 
Direktør Anne Mette Zachariassen, Via University College TEKO, tlf. 8755 0502. 
Projektleder Merete Gammelmark, Herning Kommune, tlf. 9628 8505. 

04.03.2024Textilia Group A/S

Sponseret

Derfor skal I vælge en professionel samarbejdspartner til vask og håndtering af jeres tekstiler

04.03.2024Textilia Group A/S

Sponseret

Sinatur Hotel og Konference samarbejder med Textilia om at nedbringe hotelkædens klimaaftryk

24.01.2024Textilia Group A/S

Sponseret

Vaskeri i Aalborg hjælper tidligere kriminelle ind på arbejdsmarkedet

18.01.2024Textilia Group A/S

Sponseret

Textilia sætter bæredygtighed øverst på dagsordenen

20.12.2023Textilia Group A/S

Sponseret

Aalborg Universitetshospital gør op med engangsforbruget: Dropper engangstermojakker af plastik

18.12.2023Textilia Group A/S

Sponseret

Sinatur Hotel og Konference samarbejder med Textilia om at nedbringe hotelkædens klimaaftryk