Fuldendelse af helhedsplan ved Jelling Monumentområdet giver liv til historie såvel som natur

Anlægsgartner OKNygaard er ved at fuldende den sidste etape af Monumentområdet i Jelling. Besøgende vil fremover bl.a. kunne opleve håndlagt specialbelægning af genanvendt skandinavisk granit og frodig beplantning til gavn for biodiversiteten.

Monumentområdet i Jelling blev optaget på UNESCO's verdensarvsliste i 1994 og det 12,5 hk. store historiske område har siden 2009 gennemgået flere etaper af etablering og fornyelse. Ambitionen er at give de mange årlige besøgende et autentisk indblik i den nordiske kultur og de gamle bygningsværker fra den sidste del af vikingetiden.

OKNygaard har i øjeblikket 10 folk gående på projektet, der rummer både anderledes anlægsgartnerarbejde og det mere traditionelle såsom fornyelse af veje og fortovsarealer, anlæggelse af stier og etablering af en ny ankomstplads bag museet ’’Kongernes Jelling’’. Projektet, der fuldender den sidste etape af Monumentområdets helhedsplan, forventes at stå færdig i 2024.


Genanvendte brosten af skandinavisk granit får nyt liv

Den tidligere asfalt- og flisebelægning erstattes med en granitbelægning, der giver et mere autentisk og historisk udtryk, der passer til områdets nordiske rammer. Til projektet genanvender OKNygaard gamle nordiske råstoffer – skandinavisk granit.

’’Granitten er genanvendte brosten fra tidligere vejbelægning. Den øverste del af brostenene saves af, mens overfladen jetbrændes for igen at få en jævn og hårdfør overflade. Herefter bliver de cirka 9.500 m2 chaussé- og brosten håndlagt efter de gamle brolæggerteknikker og -normer, dog med en smule hjælp fra moderne værktøj til transport af sten og sand’’, fortæller Steffen Kroager Madsen, OKNygaards projektleder ved Jelling Monumentområdet.


1.440 meter langt forsvarsværk fuldendes

Med hjælp fra idverde-søsterselskabet Lauge Bonde afrettes og afgraves store mængder jord, ligesom de gamle brønde skal udskiftes og flyttes.

’’Da området er begravet i historie og indeholder mange arkæologiske fund arbejder vi med respektdybder og såkaldte geonet for at undgå at grave for dybt. Det skærper kravene til vores faglighed og kvalitet i udførelsen'’, fortsætter Steffen Kroager Madsen.

Som markør for de gamle vikingehuse, der engang prydede området, blev der lagt en række store specialstøbte hvide fliser i beton med monumentområdets første etape i 2013. Siden da er der lavet flere historiske fund, hvorfor OKNygaard skal etablere markeringen af endnu et vikingehus i samme stil. Besøgende vil kunne opleve hele den vestlige palisade med de samme genkendelige høje hvide stolper som på de tre øvrige sider. Dermed færdiggør OKNygaard den i alt 1.440 meter lange palisade, der omkranser hele Jelling Monumentområde.


Frodig steppe af vild timian skal øge biodiversiteten

De grønne områder ved Jelling Monumentområde dækker cirka en tredjedel af det samlede areal. Før var det landbrugsområde og græsarealer, men i fremtiden vil besøgende kunne opleve en mere frodig og vild natur. Anlægsgartnervirksomheden OKNygaard foretager bl.a. en ændring af jordoverfladens struktur, så arealet kan tilsås med smalbladet timian, der også vokser vildt, særligt i det østlige Jylland på græsarealer og overdrev. Derudover plantes der en række blomster såsom liden klokke og hulkravet kodriver samt lette græsser såsom fåresvingel og knoldrottehale, der alle er vigtige skjulesteder og fødekilder for fugle og insekter.

Planterne er udvalgt for at øge områdets biodiversitet. Bl.a. giver den hjemmehørende timians lyserøde blomster føde til både bier, svirrefluer og sommerfugle. Timiansteppen vil med tiden komme til at danne en smuk og tæt baggrund for de mange udendørs arrangementer på Jelling Monumentområde.Faktaboks:

Jellingmonumenterne er et populært turistmål med op mod 300.000 besøgende hvert år. Området markerer stedet, hvor den danske vikingekonge Harald Blåtand officielt lod Danmark konvertere til kristendommen i 900-tallet.

Jellingemonumenterne omfatter to gravhøje, en kirke, en skibssætning, en palisade og flere langhuse på et stort område, der strækker sig over 12,5 hektar. Heraf er cirka en tredjedel anlagt som grønt areal med bl.a. blomster- og timiansteppe. OKNygaard har 10 mand gående på projektet, der forventes færdigt i løbet af 2024.

22.01.2024Idverde Danmark

Sponseret

KRONIK: Naturen har selv løsningerne på vores klimaudfordringer

10.01.2024Idverde Danmark

Sponseret

idverde får nye rødder i Dansk Industri

02.01.2024Idverde Danmark

Sponseret

Kronik: Mere fart på de bæredygtige indkøb

22.11.2023Idverde Danmark

Sponseret

Styrkede erhvervsuddannelser og skole-virksomhedssamarbejde er vejen til grøn omstilling

17.10.2023Idverde Danmark

Sponseret

idverde og OPLAND sætter ’the power of nature’ i fokus på Building Green

12.06.2023Idverde Danmark

Sponseret

Fokus på ’nøjsomhed’ i grøn drift skaber nye samarbejdsformer