Fremtidens rapportering - forandring i sigte

Så kom det. Et længe ventet bud på, hvad der vil være toneangivende for fremtidens rapportering. Buddet kommer fra FEE, som samtidig lægger op til debat. FSR - danske revisorer tager tråden op og sætter øget fokus på, hvordan fremtidens rapportering vil forme sig over de kommende år.

"The Future of Corporate Reporting  - creating the dynamics for change". Sådan lyder titlen på det diskussionsoplæg Federation of European Accountants (FEE)  har udgivet. Der er et momentum for forandring og forbedring af virksomhedernes årlige rapportering, hvor bedre kommunikation og øget ansvarlighed til en - med tiden - bredere målgruppe er i centrum.  FEE lægger i publikationen op til en debat om, hvem der er fremtidens læsere samt, hvad  virksomhedens rapportering skal indeholde.

Det er en klar forventning om at den teknologiske udvikling vil påvirke rapporteringen væsentligt - dels vil det give flere læsergrupper og dels vil præsentationen og indholdet blive forandret. En bredere gruppe af interessenter vil have adgang til informationerne, og virksomhederne være ansvarlige overfor flere og andre end hidtil. Samtidig vil det medføre et tilpasset indhold af både finansiel og ikke-finansiel karakter.

FEE lægges også op til en diskussion af modellen 'CORE & MORE'. CORE kan kort beskrives som et sammendrag af det mest relevante og væsentlige indhold om virksomhedens finansielle og ikke-finansielle forhold. MORE er de mere deltaljerede og uddybende informationer, som læseren kan klikke ind til efter eget ønske - f.eks. yderligere noteinformationer om aktiebaseret løn eller information om miljø, diversitet eller corporate governance. Selvom IT kan tilføje ekstra information, skal der kun gives den relevante og væsentlige information.

Nogle af de øvrige forhold FEE ønsker at få diskuteret er bl.a.:

  • Involvering af interessenter til fastlæggelse af indhold
  • Teknologiens rolle i udviklingen af fremtidens rapportering - som drivkraft og formidler af forandring
  • Smart og innovativ præsentation
  • Krav om noteoplysninger og integration af informationer i ledelsesberetning og noter
  • En global standard setter inden for ikke-finansiel information
  • Opbakning fra regeringer og tilsyn mv. til at virksomhederne afprøver nye tiltag og tilgange.

FEE's publikation og diskussionsoplæg er i høring frem til den 30. juni, 2016. I publikationen er der en række spørgsmål, som led i høringen.

FSR - danske revisorer vil frem til høringsfristen i juni arbejde på et projekt omkring fremtidens rapportering, hvor vi vil afdække megatrends, der påvirker udviklingen i regnskabsrapportering og se på de forslag, som internationale organisationer har fremsat for at skabe en mere fremadskuende og integreret økonomisk rapportering til gavn for regnskabsbrugerne. Vi vil undervejs inddrage synspunkter fra foreningens medlemmer og andre eksperter. 

FSR - danske revisorer ser dermed frem til at debattere oplægget fra FEE og den fremtid og forandring årsrapporten står overfor, samt hvad det betyder for danske virksomheder og for revisorer som branche. 

Læs mere her 

08.11.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

CSR Prisen 2022 – Mærsks strategiske ESG mål driver rapporteringen om fremdrift

01.11.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

CSR Prisen 2022 - STARK Group styrker koblingen mellem det finansielle og ESG i rapporteringen

11.10.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

CSR Prisen 2022: A.P. Møller – Mærsk og STARK Group er best-in-class

29.09.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

H.K.H. Kronprinsessen uddeler CSR Prisen 2022 blandt otte nominerede virksomheder

08.09.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

Feltet indsnævret: 15 rapporteringer i opløb til CSR Prisen 2022

21.06.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

44 rapporteringer om bæredygtighed er med i opløbet til CSR Prisen 2022