Fremtidens partnerskaber

I dag lancerer vi en ny guide og praktiske værktøjer, der giver virksomheder og civilsamfundsorganisationer ideer til, hvordan man kan skrue partnerskaber sammen.

17.03.2016

Sponseret

Deloitte

Partnerskaber mellem virksomheder og civilsamfund skal skabe både forretning og udvikling.

Samarbejde mellem virksomheder og civilsamfundsorganisationer handler stadig i høj grad om donationer og velgørenhed. Men med FNs nye globale udviklingsmål er der sat kraftigt spot på det medansvar og de muligheder, som virksomheder har i forhold til global udvikling. Det nye buzzword er partnerskaber – og Røde Kors i Danmark har de sidste to år sammen med en række tætte partnere stået i spidsen for et projekt, der nu munder ud i en gratis platform, som vil inspirere og guide fremtidens partnerskaber.

”Man har talt om det længe. Alligevel er partnerskaber stadig abstrakt snak for mange. Det er heller ikke uden udfordringer at arbejde på tværs af sektorer. Fx kan vi se, at der er behov for fokus på metoderne i samarbejdet: Hvordan sikrer vi, at man forstår hinanden – og de gensidige forventninger? Røde Kors har konkrete erfaringer fra partnerskaber med blandt andre Grundfos. Og CARE Danmark har fx arbejdet tæt sammen med COOP. Det er erfaringer som disse, der er kernen i den nye vidensplatform og guide, som vi håber, at mange virksomheder og organisationer vil kunne bruge”, siger Anders Ladekarl, generalsekretær i Røde Kors i Danmark.

Siden 2014 har over 30 virksomheder og civilsamfundsorganisationer bidraget til projektet, som Røde Kors har taget initiativ til, og som Danida har finansieret. Resultatet er en guide, der giver virksomheder og civilsamfundsorganisationer ideer til, hvordan man kan skrue partnerskaber sammen. Vel at mærke, så de skaber værdi både på den økonomiske bundlinje og i de ofte fattige lande, hvor projekterne bliver gennemført.

Det vigtige er at finde det match, hvor virksomhed og civilsamfundsorganisation begge kan bruge deres kernekompetencer og på det grundlag identificere fælles mål. Derfra kan de så skabe noget nyt: En ny tilgang. En ny forretningsmodel. En ny teknologi i et nyt marked”, forklarer Bahare Haghshenas, Senior Manager, Deloitte.

For virksomheder handler det blandt andet om at få øje på den viden om lokalsamfund og den lokale forankring, civilsamfundsorganisationerne har. Det kan udnyttes til at udvikle nye måder at drive forretning på – og til at sikre, at blandt andet produktion i udviklingslande sker på bæredygtige vilkår.

For civilsamfundsorganisationerne handler det om også at se, hvordan virksomhedernes specialiserede viden og redskaber kan bidrage til at udvikle bedre og mere bæredygtige løsninger på de humanitære og miljømæssige udfordringer, verden står overfor i dag.

”Jeg er meget taknemlig for det store engagement, som alle involverede organisationer og virksomheder har vist. Det peger klart på, at viljen til partnerskaber er stor. Vi kan alle se, at de humanitære udfordringer, som vi står overfor i verden i dag, ikke kan løses med midler og ressourcer fra én organisation eller én sektor alene”, siger Anders Ladekarl.

Platformen giver både konkrete og inspirerende cases, gode råd til at komme i gang – og praktiske værktøjer, der guider udviklingen af partnerskaber på tværs af sektorer.

For mange, både civilsamfundsorganisationer og virksomheder, kræver det en helt ny måde at tænke på, siger Vibeke Tuxen, Sustainability Project Consultant i Grundfos: ”Vi vil gerne sikre bæredygtig vækst og producere energieffektive produkter, der er med til at gøre verden grønnere. I dag kræver det innovative og langvarige partnerskaber på tværs af sektorer og med både bundlinjeværdi for virksomheden og værdi for de lokalsamfund og civilsamfundsorganisationer, som vi interagerer med.”

Guiden er gratis og tilgængelig online her: http://www.access2innovation.com/theguide

21.11.2022Deloitte

Sponseret

Supply Chain Sustainability – How to ensure real progress?

07.11.2022Deloitte

Sponseret

En fjerdedel af verdens arbejdskraft er truet af klimaforandringer

22.10.2022Deloitte

Sponseret

Join Deloitte’s Supply Chain Panel

15.04.2019Deloitte

Sponseret

Nyt innovationsprogram for SMVer skal udvikle bæredygtige løsninger med afsæt i 3D-print

26.03.2019Deloitte

Sponseret

How can you implement the SDGs in your business?

20.03.2019Deloitte

Sponseret

Råd til en vellykket ansættelse af flygtninge på din arbejdsplads