Fremmet fokus på mangfoldighed i danske topledelser

Ifølge Økonomisk Ugebrev er ambitionerne vedr. mangfoldighed med fokus på fremme af kvinder i mange selskaber store. Holder målsætningerne for de næste 3-4 år stik, vil der ske en voldsom vækst i andelen af kvinder i bestyrelserne.

Ifølge Økonomisk Ugebrev er ambitionerne vedr. mangfoldighed med fokus på fremme af kvinder i mange selskaber store. Chefredaktør Morten W. Langer skriver bl.a. andet i forordet til temanummeret 'Mangfoldighedsrapport 2014' at hvis målsætningerne for de næste 3-4 år bliver overholdt, vil der ske en voldsom vækst i andelen af kvinder i bestyrelserne. Samtidig sætter han spørgsmålstegn ved om rekrutteringsgrundlaget kan etableres så hurtigt til de store selskabers bestyrelser.

Ønsket om at fremme mangfoldigheden i danske virksomheders topledelser og bestyrelser er de seneste år skubbet godt på vej af myndighedernes oplysningskrav om mangfoldighedspolitikker for de 1100 største virksomheder og Komiteen for God Selskabsledelse har for de børsnoterede selskaber fremmet fokus på mangfoldighed i bred forstand, dvs. både omkring køn, alder, nationalitet og etnicitet.

Økonomisk Ugebrevs temanummer inkl. bl.a. en række gode råd i forbindelse med udarbejdelsen af en mangfoldighedspolitik og en Top-100 liste over selskabers mangfoldighedsrapporter som fremhæver virksomhedernes mål for hhv. topledelser, ledelses positioner og bestyrelsen, samt en Top-100 liste over selskabernes mål for kvinder i bestyrelsen.

Hvis du sidder med selskaber, der er forpligtet til at rapporterer i henhold til Årsregnskabslovens §99b vedr. kønsdiversitet i ledelse og bestyrelse er der god inspiration til den fortsatte dialog at hente her.

Læs mere om Økonomisk Ugebrevs temaudgaver her

Læs desuden Erhvervsstyrelsens seneste rapport om kønsfordeling i virksomheders ledelse her

08.11.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

CSR Prisen 2022 – Mærsks strategiske ESG mål driver rapporteringen om fremdrift

01.11.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

CSR Prisen 2022 - STARK Group styrker koblingen mellem det finansielle og ESG i rapporteringen

11.10.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

CSR Prisen 2022: A.P. Møller – Mærsk og STARK Group er best-in-class

29.09.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

H.K.H. Kronprinsessen uddeler CSR Prisen 2022 blandt otte nominerede virksomheder

08.09.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

Feltet indsnævret: 15 rapporteringer i opløb til CSR Prisen 2022

21.06.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

44 rapporteringer om bæredygtighed er med i opløbet til CSR Prisen 2022