Fra Betoningeniør til B Corp virksomhed

Da Frank Jensen i 2013 satte sig i direktørstolen som 3. generation i familieforetagendet, havde han en ambition om at fortsætte udviklingen og fornyelsen af Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma, som hans far, Erik Jensen, allerede havde igangsat.

Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma igangsatte en intern proces med fokus på at forny deres tilgang til det at være en ansvarlig virksomhed. I juni 2019 kulminerede processen, da firmaet blev det første rådgivende ingeniørfirma i den europæiske byggebranche, der har opnået at blive en del af B Corp bevægelsen..

Som noget af det første blev der taget fat på at destillere virksomhedens dna og forretningsmæssige fokus på kreativitet og ingeniørfaglige kompetencer.

I takt med udviklingen i det omliggende samfund har Frank Jensen også løbende måtte udvikle både sin egen og virksomhedens tilgang til ansvarlighed. Dette har taget særligt fart de sidste 3 år, hvor han så han et behov for at genbesøge virksomhedens forståelse af, hvad det vil sige at være en ansvarlig virksomhed i en verden, hvor klimaforandringer og ressourceknaphed er nogle af de vigtigste rammer for næste generations byggeri.

Med udgangspunkt i at ansvarlighed overfor medarbejdere, kunder og projekter har vægtet højt siden virksomhedens stiftelse i 1945, igangsatte Søren Jensen en intern proces med fokus på at forny deres tilgang til det at være en ansvarlig virksomhed. I juni 2019 kulminerede processen foreløbigt med at Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma blev det første rådgivende ingeniørfirma i den europæiske byggebranche, der har opnået at blive en del af B Corp bevægelsen. Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma er samtidig den største rådgivende ingeniørvirksomhed i byggebranchen på verdensplan, der har opnået medlemskab.

Nedenstående interview belyser motivationen for at vælge B Corp og hvad medlemskabet af B Corp bevægelsen har betydet for Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma.

Illustration over Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirmas prioritering med fokus på bæredygtighed..

Hvorfor valgte I at B Corp certificere Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma?
”Vi valgte at blive certificerede for dels at kunne løfte familiens og medarbejdernes ambition om at skærpe vores tilgang til det at drive en ansvarlig virksomhed samt for at imødekomme efterspørgslen i markedet på ansvarlige virksomheder. Vi valgte B Corp fordi det var et meget ambitiøst system med minimumskrav, der sikrer at vi som virksomhed bliver udfordret. Vi var kommet hurtigere i mål med at tilslutte os UN Global Compact eller en ISO 14001 certificering af virksomheden, men vi vurderede at dette ikke ville give os et tilstrækkeligt stort skub i den rigtige retning” fortæller Frank Jensen der nu er bestyrelsesformand i Søren Jensen.

Hvad har I fået ud af at gå certificeringsvejen?
”I processen har vi fået gjort en række områder målbare, som ellers kan være svære at måle på, herunder vores projekters bæredygtighed. Vi har derfor som virksomhed fået øget vores bevidsthed om, hvordan vores projekter gør en forskel i dag og hvor vi skal sætte ind, hvis vi vil gøre en endnu større forskel i verden,” siger Hanne Ring Hansen, Bæredygtighedsingeniør.  

”Det har også betydet, at vi har udviklet en ny ydelse indenfor bæredygtighed, hvor vi kan rådgive andre virksomheder om ansvarlighed og hvordan man kan komme i mål med nogle af de ingeniørtunge emner i en bæredygtig omstilling af virksomheden” siger adm. direktør, Ulrik E. Fink.

Hvad betyder det for de byggeprojekter, som I er rådgiver på?

”Som en del af arbejdet med ansvarlighed, som vi kalder Better Corporation i Søren Jensen, har vi udviklet en tilgang til regenerativt byggeri, som vi over de seneste tre år har formuleret, testet og udviklet. Alle vores projekter bliver i dag målt på deres bæredygtighed, som en del af B Corp certificeringen. Med den viden kan vi udpege hvilke områder, vi skal fremme den bæredygtige udvikling indenfor igennem vores rådgivning og udviklingsprojekter. Det betyder også at vi præsenterer vores kunder for nogle andre resultater end tidligere – også selvom de ikke specifikt efterlyser oplysninger om miljøpåvirkninger fra ressourceforbrug og levetidsomkostninger” siger Frank Jensen, bestyrelsesformand.

”Det har også betydet, at vi har igangsat nogle eksperimenter og udviklingsprojekter, som har en anden karakter end de udviklingsprojekter vi har lavet tidligere. Et eksempel herpå er en pavillon, vi dyrkede selv i kaffegrums, hamp og svampesporer i sommeren 2018, som har affødt et udviklingsprojekt om biomaterialer dyrket i affald, som vi er ved at videreudvikle i samarbejde med en række nationale og internationale partnere.” uddyber Hanne Tine Ring Hansen, Bæredygtighedsingeniør.

Mange virksomheder ser ansvarlighed for noget, der fremtidssikrer virksomheden i forhold til kunder og medarbejdere. Er det noget I har kunnet mærke? 
”Efter vi er begyndt at tale om Better Corporation, har vi oplevet at mange af vores medarbejdere bidrager til at identificere potentialer for at forbedre vores miljøpåvirkning. Det gælder lige fra et ønske om medarbejderaftaler med ansvarlige virksomheder, håndtering af problematiske affaldskilder og afskaffelse af sølvpapir i tekøkkenerne. Det er dejligt at opleve den store interesse fra medarbejderne og at de nogle gange synes at vi ikke rykker hurtigt nok på ting, som de tager for givet hjemme i privaten. For os er formålet med Better Corporation ikke at vi skal blive hellige, men at vi skal øge vores egen og vores samarbejdspartneres bevidsthed og hele tiden hæve barren så vi altid gør vores bedste for miljøet og det samfund, som vi er en del af.” fortæller Frank Jensen.

Hvad tilbyder I jeres medarbejdere?
”Udover tiltag, der fremmer virksomhedens miljøpåvirkning, arbejder vi også med tiltag, der via afledte effekter kan reducere vores medarbejderes miljøpåvirkning, når de er i privaten. Noget som B Corp systemet ikke har fokus på, men som vi kan se gør en stor forskel for de miljøudfordringer, vi står overfor på verdensplan. Her kigger vi på delebil ordninger for firmabiler, telefoner med dobbelt simkort og rabataftaler på ansvarlige indkøb.” siger adm. direktør, Ulrik E. Fink.

Er B Corp certificering og regenerativt byggeri noget jeres kunder interesserer sig for?
”De fleste af vores kunder, det være sig bygherrer, arkitekter og entreprenører, har det med ansvarlighed og bæredygtighed som jeg selv har det. Jeg er betoningeniør og det samme er min far i øvrigt. Så vi har en baggrund, hvor energi og bæredygtig ikke fyldte så meget i vores uddannelse. Vi er over de seneste år blevet klogere på, hvad det er for et aftryk vores byggerier sætter i verden og jeg oplever at vores kunder i dag også har bevæget sig ud på den dannelsesrejse, det er at gå imod et nyt og mere ansvarligt paradigme for byggeri. Så ja – alle interesserer sig for det, men ikke alle ender med at købe den rådgivning som vi leverer” siger Frank Jensen, bestyrelsesformand.

Har det haft betydning for jeres valg om at lade jer B Corp certificere?
”Valget af B Corp var ikke noget, vi betragtede som en konkurrenceparameter, da vi tog beslutningen om at lade os certificere, men det er den blevet. Den udvikling vi har været igennem og B Corp certificeringen har betydet, at vi får projekter, vi måske ikke ville være kommet i betragtning til tidligere. Jeg oplever at vores kunder ser os, som mere end "de her gode betoningeniører, der kan få noget til at blive stående”. Der er mange projekter, kunderne nu finder mere naturlige at give til os, hvis de gerne vil have et projekt med stort fokus på bæredygtighed.” siger Frank Jensen.  

"Når vi taler med kunder nu, så handler det ikke så meget om at sælge en konsulentydelse og rådgive om, hvordan de bruger deres penge på en bæredygtig måde. Nu handler det om i stedet at sige, at jeg har valgt det her, jeg tror på det her, jeg har investeret i det her. Jeg synes også, at det er det rigtige for dig. Lad os sætte os i den samme båd og hjælpe hinanden med at drive forretning på en bæredygtig måde. Det betyder også at vores kunder forventer, at vi vil præge deres projekt i en bæredygtig retning,” fortsætter han.

Har I nogle råd til andre virksomheder, der overvejer at gå i gang med en B Corp certificering?
”Jeg er efter vores certificering blevet spurgt om dette en del gange, hvilket jo i sig selv er bekræftende. Mit råd er altid at man bør tage udgangspunkt i sine værdier først og dernæst vurdere de konsekvenser en certificering må have for arbejdsgange, forretning mv. Hvis virksomhedens værdier er et godt match til B Corp så har man typisk en virksomhed som ikke skal flyttes ret langt kulturmæssigt. Hvis værdierne ikke matcher, skal man spørge sig selv om man reelt gerne vil have nogle andre værdier end dem som har drevet virksomheden hidtil.

Frank Jensen, Direktør for Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma.

Hvis man gerne vil ændre værdierne, så kan man jo bruge en B Corp certificering som en drivkraft til at skabe forandringen, eller man kan arbejde på en anden måde med at ændre værdierne og så senere lade sig B Corp certificere. Man skal ikke lade sig styre af en bekymring for omkostningerne til processen, da selve certificeringsprocessen enten er relativt lige til eller en lille del af et stort hele afhængig af, hvad ens udgangspunkt er,” afslutter Frank Jensen.

Denne artikel er del af et tema:

I fokus: nyt fra byggebranchen

Byggesektoren er central i forhold til håndtering af klimakrisen. Hvad sker der i branchen i 2019? 

26.11.2019Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

Sponseret

Når strategi og drømme om bæredygtig udvikling omsættes til handling

13.11.2019Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

Sponseret

Afløseren til cirkulært byggeri er regenerativt byggeri

31.10.2019Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

Sponseret

Fra Betoningeniør til B Corp virksomhed