Fra grønne ambitioner til handlinger

I 2021 har pensionskassen P+ vedtaget ambitiøse klimamål, øget det aktive ejerskab og frasolgt fossile investeringer for over en milliard kroner. Det fremgår af en ny rapport om pensionskassens arbejde med ansvarlige investeringer.

P+, Pensionskassen for Akademikere arbejder målrettet med ansvarlighed. Det gør pensionskassen både ved at tilvælge bæredygtige investeringer og ved at påvirke de selskaber, de investerer i, i en mere bæredygtig og ansvarlig retning.

I rapporten ’Ansvarlige investeringer – dilemmaer og valg, der former fremtiden’ kan man læse om pensionskassens arbejde med ansvarlige investeringer i 2021. Rapporten kan gøre dig klogere, når det handler om pensionskassens tilgang til ansvarlige investeringer, hvordan P+ omsætter de grønne ambitioner til handlinger, samt hvilke resultater pensionskassen har nået.

I 2021 har P+ blandt andet:

Vedtaget ambitiøse klimamål
For at understøtte at de store virksomheders klimaambitioner bliver omsat til klimahandlinger, vedtog P+ i november 2021 tre nye klimamålsætninger. Frem mod 2025 ønsker pensionskassen at reducere CO2-aftrykket med 30 pct., øge andelen af klimavenlige investeringer og skærpe det aktive ejerskab med de største CO2-udledere i porteføljen.

Øget det aktive ejerskab
P+ kontaktede næsten 800 porteføljeselskaber om problematiske forhold, og stemte på over 3.000 generalforsamlinger i 2021, hvilket næsten er en fordobling ift. 2020. Stigningen skyldes, at pensionskassen har flyttet aktieinvesteringer til fonde, hvor man har stemmeret – og dermed kan gøre sin indflydelse gældende.

Frasolgt fossile selskaber for over 1 mia.
I 2021 frasolgte P+ 53 olieselskaber og 19 forsyningsselskaber fra porteføljen, da deres forretningsmodeller ikke var forenelige med Paris-aftalen, og pensionskassen ikke vurderede, at man kunne opnå konkrete resultater via aktivt ejerskab.

Eksternt verificeret rapportering
I P+ er rapporteringen på arbejdet med ansvarlige investeringer eksternt verificeret af det uafhængige revisionsfirma EY. Det har P+ valgt at få gjort for at øge gennemsigtigheden og sikre troværdigheden af pensionskassens indsats.

Læs hele rapporten her.

04.04.2024P+, Pensionskassen for Akademikere

Sponseret

P+ når nye milepæle i arbejdet med samfundsansvar

29.02.2024P+, Pensionskassen for Akademikere

Sponseret

P+ styrker indsatsen for biodiversitet

13.12.2023P+, Pensionskassen for Akademikere

Sponseret

Ny investering sætter strøm til den grønne omstilling

30.10.2023P+, Pensionskassen for Akademikere

Sponseret

P+ har sagt farvel til alle store olie- og gasselskaber

21.08.2023P+, Pensionskassen for Akademikere

Sponseret

P+ investerer i lån til vedvarende energiprojekter

04.07.2023P+, Pensionskassen for Akademikere

Sponseret

P+ investerer knap en mia. i udvikling af næste generation af grønne energiselskaber