Forsøg med flamingo

Kan det betale sig miljømæssigt, logistisk og økonomisk at indsamle flamingo til genanvendelse? Det har ARC bidraget til at undersøge. I forsøget blev ren, hvid flamingo fra en af ARCs genbrugspladser komprimeret og sendt til en behandler, der kunne omdanne det til ny plast (Polystyren, PS).

I perioden 1. april - 1. oktober 2016 blev der blevet indsamlet knapt 5 ton flamingo. Den komprimerede flamingo blev sendt til Tyskland, hvor den blev omsmeltet til ny plast, som Teknologisk Institut testede kvaliteten af.

Undersøgelsen viste, at den nye plast vil kunne erstatte plastproduktion, der ellers ville blive produceret af jomfruelige materialer. Plasten fra flamingo vil f.eks. kunne bruges til stive emballager, bakker og kasser (bl.a. til køleskabe), kassetter (bl.a. til CD’er), legetøj etc.

Økonomisk og logistisk viste forsøget dog, at løsningen stadig har nogle udfordringer. Da flamingo fylder meget ift. sin lette vægt, giver det udfordringer at skabe en effektiv indsamling og behandling. Derfor undersøger ARC fortsat om det er muligt at finde en effektiv måde at indsamle flamingo. Forsøget er støttet med midler fra Miljøstyrelsen og er gennemført i samarbejde med Bramidan, Teknologisk Institut og Aage Vestergaard Larsen.

02.09.2020ARC – I/S Amager Ressourcecenter

Sponseret

Millionstøtte til CO2-fangst på Amager Bakke

01.02.2019ARC – I/S Amager Ressourcecenter

Sponseret

Hvordan får vi en bedre genanvendelse af plastemballager?

29.11.2018ARC – I/S Amager Ressourcecenter

Sponseret

Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem

15.11.2018ARC – I/S Amager Ressourcecenter

Sponseret

Plastik skal ikke gå op i røg

05.03.2018ARC – I/S Amager Ressourcecenter

Sponseret

Sparer 50.000 bilers NOx-udledning

26.02.2018ARC – I/S Amager Ressourcecenter

Sponseret

Genbrugspladser er med til at reducere CO2-udslippet