Feltet indsnævret: 15 rapporteringer i opløb til CSR Prisen 2022

Rapporter fra 15 navngivne virksomheder vurderes nærmere af CSR Prisens dommerpanel for at afgøre, hvem der skal nomineres til CSR Prisen 2022. Vi uddeler prisen d. 11. oktober til #CSRDag22 på Børsen i København - tilmeld dig konferencen allerede nu.

Kampen om CSR Prisen 2022 står for skud. Rapporteringen om bæredygtighed fra 15 virksomheder - se listen nedenfor - er blevet gransket af dommerpanelet, og de er i fuld gang med at udvælge, hvem der skal nomineres til CSR Prisen 2022. Listen af virksomheder er blevet snævret ind fra en samlet pulje på 112 virksomheder (se listen af de 112 virksomheder i puljen i lanceringspublikationen CSR Prisen 2022) til en pulje på 44 virksomheder, der efter en indledende screening er blevet vurderet fagligt i dybden. Af de 44 virksomheder er 15 gået videre til CSR Prisens dommerpanel, og kun de bedste af dem nomineres til prisen og mødes med dommerpanelet for en uddybning af deres rapport. Herefter afgør dommerpanelet, hvem der skal vinde prisen.

Ud over listen af de 15 virksomheder og årets dommerpanel er nedenfor et par highlights på tværs af gruppen af virksomhedsrapporter, og hvad der har kendetegnet feltet af rapporteringer til vurdering i år. Birgitte Mogensen, formand for FSR – danske revisorers Udvalg for Samfundsansvar og Bæredygtighed (USB), giver dommerpanelets opgave et par kommentarer med på vejen:

”Når dommerpanelet ser på de 15 rapporteringer fra nogen af Danmarks største unoterede og børsnoterede virksomheder, er det ikke en lille opgave, de påtager sig. Rapportering om bæredygtighed og ESG rykker sig rigtig meget i disse år, og det er mere og mere de små marginaler, der gør sig gældende i forhold til, om virksomhederne nomineres til prisen, da flere og flere gør det godt. De 15 virksomheder, hvis rapporteringer er forelagt panelet, viser alle gode takter, og der er god inspiration at finde på mange fronter. Derfor ønsker panelet og vi fra FSR – danske revisorers side, at vi ikke blot melder ud om, hvem dommerpanelet nominerer, men også hvem de har drøftet i panelet, da det i sig selv er en anerkendelse,” siger Birgitte Mogensen.   

FSR – danske revisorer annoncerer cirka to uger før prisuddelingen, hvem der nomineret til prisen i år, og prisen uddeles på Børsen i København tirsdag den 11. oktober 2022 i forbindelse med den årlige konference om samfundsansvar og bæredygtighed #CSRDag22, som arrangeres af Dansk Erhverv, Erhvervsstyrelsen og FSR – danske revisorer. Der er åbent for tilmeldinger, så tilmeld dig allerede nu og vær med, når vi uddeler prisen og hylder de danske virksomheder, der gør det bedst inden for rapportering om bæredygtighed i Danmark.

Listen af de 15 virksomheder dommerpanelet vurderer

 • A.P.Møller-Mærsk
 • Arla
 • Carlsberg
 • Coloplast
 • Danish Crown
 • Danske Bank
 • FLSmidth
 • Grundfos
 • HusCompagniet
 • Novozymes
 • Pandora
 • Salling Group
 • Stark
 • Vestas
 • Ørsted

CSR Prisens dommerpanel 2022

 • Anders Eldrup, formand, Innovationsfonden
 • Carsten Borring, Head of Listings & Capital Markets, Global Listing Service, Københavns Fondsbørs, NASDAQ
 • Charlotte Mark, vicedirektør, LD Fonde
 • Ellen Marie Friis Johansen, CSR-chef, Dansk Erhverv
 • Jacob Fjalland, international programchef, WWF
 • Mette Boye, næstformand for Institut for menneskerettigheder og tidl. direktør for Dansk Initiativ for Etisk Handel
 • Mia Kaspersen, Associate Professor, CBS
 • Michael Albrechtslund, direktør, Finansforeningen/CFA Society Denmark
 • Nanna Højlund, næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation
 • Niels Ploug, afdelingsdirektør, Danmarks Statistik
 • Sara Krüger Falk, direktør, Global Compact Network Denmark

Kort om den samlede pulje af virksomheder, de virksomheder, der sendes videre og deres rapportering 

Antal virksomheder i puljen
Ialt 112 virksomheder – heraf 48 unoterede og 64 børsnoterede.Heraf blev 44  virksomheder sendt videre efter indledende screening – heraf 16 unoterede og 28 børsnoterede. Efter den nærmere faglige vurdering er 15 sendt videre - heraf 5 unoterede og 10 børsnoterede.

Årsrapport eller særskilt bæredygtighedsrapport
Ud af den samlede pulje på 112 virksomheder, udgiver 76% en særskilt rapport om bæredygtighed, som er på gennemsnitligt 48 sider. For de øvrige 24% er rapportering om bæredygtighed en del af ledelsesberetningen i årsrapporten, som samlet er på gennemsnitligt 110 sider.

Ud af de 44 virksomheder, som blev sendes videre efter den indledende screening, udgiver 82% en særskilt rapport om bæredygtighed, som er på gennemsnitligt 64 sider. For de øvrige 18% er rapportering om bæredygtighed en del af ledelsesberetningen i årsrapporten, som samlet set er på gennemsnitligt 131 sider.

Ud af de 15 virksomheder, som blev sendt videre efter den nærmere faglige vurdering, udgiver 87% en særskilt rapport om bæredygtighed, som er på gennemsnitligt 62 sider. For de øvrige 13% er rapportering om bæredygtighed en del af ledelsesberetningen i årsrapporten, som samlet set er på gennemsnitligt 148 sider.

Revisorerklæring
Ud af den samlede pulje på 112 virksomheder har 30% revisorerklæring med sikkerhed, der dækker rapportering om samfundsansvar /ESG /dele heraf, hvor det for de 44 virksomheder, der blev sendt videre er 61%, der har revisorerklæring. For de 15 virksomheder, der er sendt videre har 87% revisorerklæringmed sikkerhed, der dækker rapportering om samfundsansvar /ESG / dele heraf. 

FN's Global Compact og Communication on Progress (COP)
Ud af den samlede pulje på 112 virksomheder er 72% tilsluttet FN’s Global Compact, og rapporteringen udgør deres COP, hvor det for de 44 virksomheder, der blev sendt videre efter den indledende screening er 86%, der er tilsluttet FN’s Global Compact, og hvor rapporteringen udgør deres COP. Ud af de 15 virksomheder, som blev sendt videre efter den nærmere faglige vurdering er 93% tilsluttet FN’s Global Compact.

Task Force on Climate-related Financial Discloures (TCFD)*
Ud af den samlede pulje på 112 virksomheder omtaler 32% TCFD i rapporteringen, hvor det for de 44 virksomheder, der blev sendt videre er 59%, der omtaler TCFD i rapporteringen. For de 15 virksomheder, der er sendt videre har 80% omtale af TCFD.

Science-Based Targets (SBT)*
Ud af den samlede pulje på 112 virksomheder omtaler 46% SBT i rapporteringen, hvor det for de 44 virksomheder, der blev sendt videre er 73%, der omtaler SBT i rapporteringen. Ud af de 15 virksomheder, som blev sendt videre efter den nærmere faglige vurdering omtaler 93% SBT.

*Omtale af TCFD og SBT betyder ikke nødvendigvis, at der er fuld TCFD-rapportering, og at virksomheden arbejder med SBT, men kan være et udtryk for, at disse rammeværker omtales i rapporten, og at virksomheden overvejer disse.

Highlights på tværs af den samlede pulje af 112 virksomheder fra den indledende screening

Formål, ledelse og væsentlighed

 • Knap halvdelen angiver eksplicit virksomhedens formål.
 • Flere end 7 ud af 10 omtaler forankring af bæredygtighed i organisationen, herunder også bestyrelsens og ledelsens rolle.
 • Flere end 6 ud 10 præsenterer klart de forskellige bæredygtighedsforhold, der er væsentlige for virksomheden, mens kun lidt over halvdelen beskriver den proces, der ligger til grund for resultatet og vurderingen af væsentlighed. 

Mål

 • Knap 9 ud af 10 omtaler FN’s Verdensmål og de mål, de arbejder med.
 • Knap 9 ud af 10 har to eller flere forskellige mål inden for bæredygtighed /ESG.
 • Knap 8 ud af 10 gør brug af kortsigtede mål, og omkring 7 ud af 10 gør brug af mål med mellemlang og lang sigt. Flere gør brug af mål med både kort, mellemlangt og/eller langt sigte.
 • Lidt over halvdelen gør brug af milepæle for langsigtede mål.
 • Omkring 7 ud af 10 har et absolut CO2-reduktionsmål, som for mange udgør et netto-nul mål.

ESG data

 • Knap 9 ud af 10 gør brug af KPI’er i forhold til at måle fremdrift på deres mål.
 • Knap 8 ud af 10 angiver ESG-nøgletal eller lignende i tabelform med mere end et års data.
 • Flere end 7 ud af 10 angiver deres CO2-emission i scope 1 og 2, hvor lidt over halvdelen angiver CO2-emissoner i scope 3.
 • Flere end 7 ud af 10 kommenterer på væsentlige udviklinger i ESG-data.
 • Flere end 7 ud af 10 angiver deres regnskabspraksis.   

Rapporterne er vurderet op i mod to kriterier  
Virksomhedernes rapportering er vurderet ud fra to overordnede kriterier, som danner grundlag for en indstilling til CSR Prisen 2022. Udgangspunktet for vurderingen er den seneste rapport, som indeholder den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, og som senest er udgivet d. 31. maj 2022. Henvisninger fra rapporten inddrages kun i det omfang, at de omtales direkte og har direkte relevans for vurderingskriterierne.

Relevans og væsentlighed
Vi forventer, at rapporten klart introducerer virksomhedens formål, forretningsmodel, ambition inden for bæredygtighed, indflydelsessfære og rolle i samfundets bæredygtige omstilling. Samtidig forventer vi, at rapporten oplyser om, hvordan arbejdet med bæredygtighed er forankret i organisationen, herunder om bestyrelsens og ledelsens rolle.

Vi forventer også, at rapporten giver indblik i processer for at identificere og vurdere bæredygtighedsforhold relateret til virksomhedens drift og værdikæde, og som har betydning for virksomheden (udefra-ind perspektiv) og dens påvirkning af samfundet (indefra-ud perspektiv).

Vi forudsætter, at virksomheden i rapporten overskueligt præsenterer de væsentligste bæredygtighedsforhold, samt adresserer risici og muligheder inden for bæredygtighed og ESG.

Vi forudsætter også, at virksomheden i rapporten viser retning med sine strategiske prioriteter, kobling til FN’s Verdensmål og har sat sig flere mål inden for bæredygtighed på kort, mellemlang og/eller lang sigt, herunder mål for absolutte CO2-reduktioner (scope 1, 2 og/eller 3).

Balance og brugbarhed
Vi forventer, at væsentlige bæredygtighedsforhold på tværs af ’E’, ’S ’og ’G’ afspejler sig i årets indsatser for at minimere negative påvirkninger og bidrage til positive forandringer for virksomheden og samfundet. Desuden forventer vi, at håndtering af sektorrelevante dilemmaer og eventuelle sager italesættes.

Vi forudsætter, at virksomheden sætter ord og tal på årets fremdrift op i mod virksomhedens strategiske prioriteter og mål inden for bæredygtighed, herunder at der er transparens om operationelle milepæle for langsigtede mål. Samtidig forudsætter vi, at rapporten præsenterer flere års ESG-nøgletal i tabelform, at CO2-udledning opgøres i scope 1, 2 og 3 i henhold til Greenhouse Gas (GHG) Protokollen, samt at væsentlige negative og positive udviklinger i ESG-nøgletal forklares.

Vi forudsætter også, at virksomheden angiver rapportens afgrænsning og redegør for anvendt regnskabspraksis, samt brug af frivillige standarder, guidance og rammeværk i arbejdet med bæredygtighed og ESG-rapportering.

Vi noterer derudover, om der er en revisorerklæring med sikkerhed, der dækker rapportering om samfundsansvar og ESG eller dele heraf.

Vil du vide mere?  
Læs om processen for vurdering mv. på fsr.dk/CSRPrisen2022.

08.11.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

CSR Prisen 2022 – Mærsks strategiske ESG mål driver rapporteringen om fremdrift

01.11.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

CSR Prisen 2022 - STARK Group styrker koblingen mellem det finansielle og ESG i rapporteringen

11.10.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

CSR Prisen 2022: A.P. Møller – Mærsk og STARK Group er best-in-class

29.09.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

H.K.H. Kronprinsessen uddeler CSR Prisen 2022 blandt otte nominerede virksomheder

08.09.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

Feltet indsnævret: 15 rapporteringer i opløb til CSR Prisen 2022

21.06.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

44 rapporteringer om bæredygtighed er med i opløbet til CSR Prisen 2022