Få hjælp til at strukturere og opbygge din ESG-rapportering

Erhvervsstyrelsen er klar med hjælp til at gøre din virksomheds bæredygtighedsrapportering mere overskuelig. Følg de fire centrale søjler og mindstekrav for at sikre, at din virksomheds bæredygtighedsrapport bliver klar.

Foto: Dansk Erhverv

Bæredygtighedsrapportering kan være en kompleks opgave for mange virksomheder. Der er en række udfordringer, som handler om strukturering, identificering af relevante oplysninger og at sikre, at lovkravene bliver opfyldt.

Erhvervsstyrelsen har derfor netop udgivet en ny vejledning, som kan hjælpe virksomheder. Vejledningen tilbyder både klar struktur og specifikke retningslinjer, som virksomheder kan følge for at sikre en konsistent og gennemsigtig bæredygtighedsrapportering.

Her er en oversigt over de vigtigste elementer i vejledningen:

Kapitel 1: Introduktion og grundlag for udarbejdelsen
Første kapitel forklarer grundlaget for bæredygtighedsrapporteringen og beskriver to typer oplysninger fra ESRS 2:

  1. BP-1 — Generelt grundlag for udarbejdelsen: Angiver om rapporteringen dækker virksomheden alene eller hele koncernen samt værdikædens omfang.
  2. BP-2 — Oplysninger i forbindelse med specifikke omstændigheder: Omfatter virksomhedsspecifikke forhold som alternative tidshorisonter, ændringer i rapporteringsgrundlaget eller fejl i tidligere rapporteringer.

Kapitel 2: De fire søjler i ESRS
Kapitel 2 beskriver rapporteringsstrukturen baseret på fire centrale søjler, som sikrer overensstemmelse med internationale standarder:

  1. Ledelse (GOV): Fokus på ledelsens sammensætning, ansvarsområder, ekspertise, og integration af bæredygtighed i incitamentsordninger og risikohåndteringssystemer.
  2. Strategi og forretningsmodel (SBM): Beskriver virksomhedens strategi, forretningsmodel og værdikæde, samt interessenternes påvirkning og resultater af den dobbelte væsentlighedsvurdering.
  3. Indvirkninger, risici og muligheder (IRO): Processerne i virksomheden med henblik på at identificere indvirkninger, risici og muligheder i forbindelse med den dobbelte væsentlighedsvurdering.
  4. Indikatorer og mål (MT): Beskriver indikatorer og mål, der anvendes til at følge effektiviteten af bæredygtighedstiltag.

Kapitel 3: Mindstekrav til oplysninger
Her bliver minimumskrav til oplysninger om politikker, tiltag, indikatorer og mål under de emnespecifikke standarder beskrevet:

  1. Politikker (MDR-P): Beskriver politikker for væsentlige bæredygtighedsspørgsmål, inklusive håndtering af indvirkninger, risici og muligheder.
  2. Foranstaltninger og ressourcer (MDR-A): Oplysninger om de vigtigste tiltag og planlagte ressourcer for at håndtere bæredygtighedsspørgsmål.
  3. Indikatorer (MDR-M): Beskriver indikatorer anvendt til at evaluere resultater og effektivitet.
  4. Mål (MDR-T): Oplysninger om fastsatte mål, inklusive tidsrammer og måleniveauer.

Kapitel 4: Disposition over bæredygtighedsrapporteringen
Du kan også downloade en disposition over bæredygtighedsrapportering. Her får du overblik over, hvilke kapitler og tilhørende rækkefølger og oplysninger, der skal indgå. Du får desuden overblik over, hvilke oplysningskrav der afhænger af væsentlighedsvurderingen.  

Formålet med erhvervsstyrelsens vejledning er, at virksomheder kan sikre, at bæredygtighedsrapporteringen er både omfattende og let tilgængelig for alle. Med struktur og retningslinjer er der mulighed for, at virksomheder får skabt både større transparens og troværdighed om bæredygtighedsindsatsen.

Find flere vejledninger om bæredygtighedsrapportering på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

05.07.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Er din virksomhed omfattet af CSRD? Få svaret her

02.07.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Få hjælp til at strukturere og opbygge din ESG-rapportering

28.06.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Få hjælp til ESG-rapporteringen: Ny vejledning om, hvordan du anvender bæredygtighedsstandarder

28.05.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Er din virksomhed en SMV? Få her en skabelon til at komme i gang med ESG-rapporteringen

27.05.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Nye EU-regler på vej: Forbyder produkter fremstillet ved tvangsarbejde

24.05.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Få hjælp til at strukturere og opbygge din ESG-rapportering