Første Lake Turkana-vindmøller forbundet til el-net

Lake Turkana-projektet på 310 MW er begyndt at producere bæredygtig elektricitet og forsyne det nationale el-net i Kenya. 39 af de 365 vindmøller er i drift, og processen fortsætter de næste par måneder, indtil projektet er fuldt implementeret.

Lake Turkana-projektet producerer nu endelig strøm til Kenyas befolkning og virksomheder. Det konsortium, der har stået for at bygge vindmølleparken, har overholdt alle deadlines, men har indtil nu ikke været i stand til at forbinde vindmøllerne til det national el-net. Årsagen var, at etableringen af en 428 km lang transmissionslinje fra vindmølleparken i Loiyangalani til Suswa har været forsinket i mere end et år.

Lake Turkana Wind Park består af 365 Vestas-vindmøller. I dag er 39 af disse møller i drift og er begyndt at producere elektricitet. I de næste måneder vil flere møller gradvis blive sat i drift og forbundet med el-nettet.

– Det er en vigtig milepæl for Lake Turkana-projektet og for Kenya, som snart vil mærke fordelene ved at producere bæredygtig strøm til en konkurrencedygtig pris, siger Torben Huss, konstitueret CEO for IFU, Investeringsfonden for Udviklingslande.

En stor indsats med lokal effekt
Lake Turkana Wind Power er Kenyas størst private investering til dato og et af de mest komplicerede finansieringsprojekter nogensinde i det sydlige Afrika. Finansieringen på 678 millioner Euro blev tilvejebragt af en række internationale investorer og långivere, inklusive de tre nordiske udviklingsfinansieringsinstitutioner Norfund, Finnfund og den danske klimainvesteringsfond, der er administreret af IFU, som alle har bidraget med aktiekapital.

Byggefasen har været særdeles kompleks, og der er blandt andet anlagt en 200 km lang vej, der har været anvendt til at transportere vindmøller og andet udstyr fra havnen i Mombasa til vindmølleparken. Derudover har Lake Turkana Wind Power og Vestas i løbet af processen investeret i en række lokale projekter indenfor vand, sundhed og uddannelse samt beskæftiget mere end 2.500 mennesker, hvoraf 75% var lokale fra Marsabit county.

Investeringerne har haft en positiv indflydelse på lokalsamfundene, da de har reduceret transporttid og -omkostninger, øget handlen i området og med hovedstaden Nairobi, forbedret sundheden og øget købekraften i lokalsamfundet bl.a. som følge af de lønninger, der er udbetalt til de lokalt ansatte.

– Lake Turkana Wind Power er et godt eksempel på, hvordan en kommerciel investering kan gavne både lokalsamfund og investorer, siger Torben Huss.

25.04.2022IFU - Investeringsfonden for Udviklingslande

Sponseret

Ny cementinvestering i Ghana reducerer CO2-udledning med op til 20 procent

21.04.2022IFU - Investeringsfonden for Udviklingslande

Sponseret

IFU’s anden investering i solenergi i Malawi

07.12.2021IFU - Investeringsfonden for Udviklingslande

Sponseret

IFU investerer i bæredygtige og billige studieboliger i sydafrika

22.04.2021IFU - Investeringsfonden for Udviklingslande

Sponseret

Energistyrelsen og IFU styrker samarbejde om grøn energi i udviklings- og vækstlande

20.04.2021IFU - Investeringsfonden for Udviklingslande

Sponseret

IFU kan støtte energiprojekter i Ukraine og Georgien

19.04.2021IFU - Investeringsfonden for Udviklingslande

Sponseret

Dansk millionlån til brasiliansk vindpark er grøn fremtidsfonds første aftale