Fælles udfordringer kræver fælles løsninger

Det er ikke alle bæredygtighedsudfordringer, man kan eller skal løse selv. Derfor er REGA, DRC, Global Compact Network Denmark og Industriens Fond gået sammen i et fælles værdikædeprojekt, Verdensmål i Værdikæden.

27.09.2019

Sponseret

REGA

Med udgangspunkt i de 17 Verdensmål etableres ”Verdensmål i Værdikæden” som et initiativ, der skal binde industri, videnaktører og restauratører sammen for at løfte niveauet for bæredygtighed i den danske restaurationsbranche. I fællesskab skal de finde løsninger på nogle af restaurationsbranchens største bæredygtighedsudfordringer. Målet er at styrke konkurrenceevnen og hæve ambitionerne for bæredygtighed i hele værdikæden samt imødekomme den stigende efterspørgsel på den bæredygtige restaurantoplevelse. Dette kræver et struktureret samarbejde og en dialog på tværs af branchen og i værdikæden for at finde de rette løsninger, som virksomhederne i sidste ende også vil kunne se reflekteret direkte på bundlinjen. 

Ifølge Projektleder for Verdensmål i Værdikæden, Karen Panum, er projekts værdikædetilgang unik:

Vi står overfor enorme bæredygtighedsudfordringer, men dem kan virksomheder ikke løse alene. Derfor er projektets metode med at bringe forskellige aktører til samme bord for at løse den samme udfordring, virkelig interessant og relevant.

Det treårige projekt er på nuværende tidspunkt i en startfase og det er derfor endnu ikke muligt at måle resultaterne af indsatserne. Dialogen og arbejdet i de forskellige værdikædegrupper er en løbende proces, som afsluttes i slutningen af 2021, hvor projektet forventer at præsentere et løsningsgalleri med konkrete tiltag til at iværksætte nye handlemuligheder. Dermed tapper projektet ind i det nuværende momentum for at skabe nye modeller og løsninger, som kan bane vejen for både restaurationsbranchen og andre brancher.  

”Vi ønsker at inspirere andre og vise, at bæredygtighed og konkurrencedygtighed ikke er hinandens modsætninger, men tværtimod kan være hinandens forudsætninger. Sammen kan vi sætte nye globale standarder for, hvad det vil sige at drive en bæredygtig og ansvarlig virksomhed,” siger Torben E. Hoffmann Rosenstock, adm. direktør i Danmarks Restauranter & Cafer, som også står bag REGA.

De 4 værdikædegrupper

Projektet adresserer fire overordnede miljømæssige bæredygtighedsudfordringer med relevans for værdikæden. Omkring hver udfordring samles aktører fra forskellige steder i værdikæden for at skabe løsninger. Disse såkaldte Værdikædegrupper har fået overskrifter, der skal inspirere deltagerne til systemisk og eksponentiel nytænkning i stedet for at forbedre de nuværende systemer inkrementelt:

  • Den Cirkulære Restauration: Her er fokus på, hvordan restaurationer kan blive mere cirkulære og - i samarbejde med leverandører - blive bedre til at reducere, genanvende og genbruge ressourcer.
  • Fremtidens Take Away System: I denne gruppe er der fokus på fremtidens bæredygtige take-away-system. Gruppen skal forsøge at skabe transparens og et videngrundlag til branchen, samt tænke helt nyt om hvordan vi bringer mad ud.
  • Fra Græs Til Gæst: Her er fokus på, hvordan vi kan fremme systemer og løsninger, som sikrer branchen bedre lokale råvarer og dermed understøtter mere bæredygtige fødevaresystemer. De skal blandt andet se på indkøbssystemer, digitale løsninger, lokal sourcing, urban farming og økologi.
  • Fra Madspild Til Ressource: Denne gruppe har fokus på, hvordan restaurationer - ved at reducere madspild – kan reducere CO2 udledning og se mere bredt på, hvordan vi får skabt systemer, som gør det lettere at transformere madspild og -affald til en ressource.

Sammen skal grupperne identificere, teste og markedsmodne nye løsninger, som kan udbredes på tværs af branchen – også gerne i udlandet. Ambitionsniveauet er højt og forhåbningerne store blandt projektet mange deltagere, men det skræmmer ikke Karen Panum.

”Verdensmål i Værdikæden er sat i verden for at finde løsninger på de svære udfordringer på brancheniveau. Vi samles, løfter blikket, og så sigter vi efter månen. Det værste der så kan ske er, at vi lander blandt stjernerne.

Om Verdensmål i Værdikæden

Verdensmål i Værdikæden løber fra 2019-2021 og er støttet af Industriens Fond. Projektet skal samle 70+ aktører fra forskellige steder i værdikæden, herunder restauratører, leverandører af forskellig størrelse og videnaktører såsom universiteter og brancheorganisationer. Du kan læse mere om projektet på https://globalcompact.dk/projekter/verdensmaal-i-vaerdikaeden/  og kontakte Karen Panum, kapt@globalcompact.dk, hvis du ønsker at vide mere eller deltage.

Denne artikel er del af et tema:

I fokus: business casen

Hvad er business casen for CSR i 2019, og hvordan har den ændret sig? Hvad driver egentlig CSR-værket?  

03.08.2021REGA

Sponseret

Ha' en holdning til madspild - det har vi

04.02.2021REGA

Sponseret

På jagt efter fremtidens takeaway emballage

02.02.2021REGA

Sponseret

Et kig ind i fremtidens madkultur

04.12.2020REGA

Sponseret

BEHOVET FOR ET GRØNNERE EMBALLAGESYSTEM

04.12.2020REGA

Sponseret

STOP CHIKANE OG KRÆNKENDE ADFÆRD I RESTAURATIONSBRANCHEN – #SIGDETHØJT!

04.12.2020REGA

Sponseret

STICKS’N’SUSHI: CORONAKRISEN HAR VÆRET EN KATALYSATOR FOR BÆREDYGTIGHED