Få styr på klimaregnskabet: udnyt din finansløsning til esg-rapportering

Med de rette værktøjer kan arbejdet med indsamling, analyse og konsolidering af data til finans nemt overføres til også at inkludere virksomhedens klimaregnskab.

Hver dag arbejder CogniTech målrettet på at forvandle uoverskuelige data til anvendelig information, så konsulenthusets kunder kan træffe bedre beslutninger. Det gælder ikke mindst finansielle data, der gør CogniTechs kunder i stand til at lave konsoliderede regnskaber
– baseret på data, som via de løsninger, CogniTech har udviklet, hentes hjem til økonomifunktionen i moderselskabet fra datterselskaber i hele verden. Nu er krav om ESG-rapportering så kommet ind fra højre. Krav, som over tid vil ramme stadig flere danske virksomheder, enten i form af lovkrav eller krav fra kunder og investorer. ESG-data skal derfor have samme troværdighed som regnskabsrapporteringen, og de skal kunne dokumenteres og revideres. Derfor kan virksomheder med fordel bruge de samme værktøjer til indsamling og analyse af ESG-data, som CogniTech leverer til den finansielle konsolidering.

Ligheder med finans-rapportering
Der er mange ligheder og paralleliteter mellem ESG-rapportering og det at lave et finansielt regnskab. ESG-rapportering kræver data på miljø, sociale tiltag og governance, og mange af de data kan også findes gennem økonomiafdelinger og de forskellige systemer, virksomheden bruger. ”Derfor ser vi egentlig ESG-rapportering som et naturligt ekstra ben på vores forretningsområde, så når man i forvejen henter økonomidata hjem fra et datterselskab, kan man med vores løsninger også hente de data hjem, som skal bruges til ESG-rapporteringen,” siger Ole Møller Madsen, Chief Sales Officer & Partner i CogniTech. CogniTech udvikler og leverer løsninger, der fungerer uafhængigt af de ERP-systemer, der måtte være i brug hos konsulenthusets kunder. Løsningen kan starte med ESG-rapportering og senere udvides til at omfatte budget og finansiel konsolidering. Eller omvendt.

”Når man i forvejen henter økonomidata hjem fra et datterselskab, kan man med vores løsninger også hente de data hjem, som skal bruges til ESG-rapporteringen”
Ole Møller Madsen,
Chief Sales Officer & Partner i CogniTech

Fra CSR til ESG
CogniTech servicerer typisk mellemstore og større virksomheder med et komplekst styringsbehov på tværs af alle brancher. Større danske virksomheder er vant til at efterleve lovkrav om rapportering af non-finansielle data som f.eks. samfundsansvar (CSR) i årsregnskabsloven, men med EU’s nye rapporteringsdirektiv om bæredygtighed (CSRD) udvides kravene, og der vil være en gradvis udrulning, som flere og flere virksomheder vil være omfattet af baseret på forskellige kriterier som virksomhedstype, antal ansatte og omsætning. I første omgang gælder det børsnoterede virksomheder og større virksomheder, som enten har mere end 250 ansatte,
omsætter for mere end EUR 40 mio. eller har en balance på EUR 20 mio. Men mindre virksomheder kan også snart stå med et behov for at kunne rapportere på ESG, for det er ikke kun myndigheder, der ønsker, at virksomheder kan dokumentere deres ansvarlighed. Det gør virksomhederne også indbyrdes.

Underleverandører rammes i scope 3
”Da de store virksomheder nu også bliver mødt af krav om dokumentation af eksempelvis CO2-aftrykket i hele deres forsyningskæde – helt ud i scope 3, hvor underleverandørerne befinder sig – påvirker de skærpede krav om ESG-rapportering også de mindre virksomheder, der ikke selv er direkte omfattet af direktivet. CO2-aftryk er én ting, men børnearbejde og andre sociale ESG-parametre er også vigtige i de større virksomheders ESG-rapportering,” siger Jesper Poulsen, Solution Architect hos CogniTech.

Det er både en udfordring for store danske virksomheder, der måske skal hente disse data hjem fra fjerne underleverandører – for eksempel i Asien – men det påvirker også danske underleverandører, der leverer til danske og udenlandske virksomheder, forklarer han.

”Rigtig mange af de specialiserede danske industrivirksomheder, som ikke umiddelbart selv er omfattet af krav om ESG-rapportering, er underleverandører til store virksomheder, og derfor rammer skærpelsen af kravet om ESG-rapportering meget bredere.”

Løsninger til små og store
CogniTech baserer blandt andet sine løsninger på anerkendte IBM-værktøjer til datahåndtering, dataanalyse og ESG-rapportering. ”IBM’s værktøjskasse indeholder både den enkle, lille dataindsamlingsløsning til små virksomheder og den ”forkromede” løsning, som understøtter dataindsamling, konverteringer af diverse data til CO2-ækvivalenter og rapportering efter diverse
standarder, uanset hvor i verden virksomhedens selskaber befinder sig. Det gør det noget nemmere, når du i forbindelse med din ESG-rapportering skal indsamle data fra dataselskaber langt væk, hvor det Excel-ark, du tidligere sendte ud i organisationen, skulle udfyldes af en tilfældig medarbejder, du ikke kender,”
siger Ole Møller Madsen.

Kom godt i gang
For at komme godt i gang med ESG-arbejdet kræver det en systematisk tilgang og det er afgørende at forstå virksomhedens position på markedet samt de forventninger de omkringliggende interessenter har. Hvis du ønsker at komme i gang med ESG-rapportering, men ikke rigtig kan finde ud af, hvordan du gør ESG-konceptet håndgribeligt, så download den gratis guide ”8 skridt til at komme godt i gang med ESG-rapportering” og tag de første skridt mod jeres bæredygtige forretningssucces.

Du er også velkommen til at kontakte CogniTech for mere information.

Denne artikel er del af et tema:

Tema: Sæt tal på klimaet

Virksomheders klimapåvirkning skal reduceres og den optimale indsats kræver overblik over impact og muligheder for indsats. Det får man kun med gode data. Læs mere om klimaregnskab, LCA’er og metoder til at arbejde med klimadata.

04.09.2023Cognitech A/S

Sponseret

Få styr på klimaregnskabet: udnyt din finansløsning til esg-rapportering

04.09.2023Cognitech A/S

Sponseret

Din vej til mere bæredygtig forretningssucces