Din vej til mere bæredygtig forretningssucces

8 skridt til at komme i gang med ESG-rapportering

At have en grøn profil og være i stand til at dokumentere sine bæredygtighedsfortællinger er ikke længere blot en velmenende gestus i erhvervslivet. Det er blevet en afgørende strategisk fordel for virksomheder, og at kunne rapportere på det er blevet en afgørende del af at drive en bæredygtig og ansvarlig forretning.

ESG-rapportering handler om at kommunikere og rapportere om virksomhedens indsats og resultater inden for miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige områder. Gennem omhyggelig indsamling, analyse og kommunikation af ESG-data kan virksomheder demonstrere deres forpligtelse til at mindske deres miljømæssige fodaftryk og skabe positive forandringer i samfundet.

ESG-rapportering opfylder ikke alene myndighedernes lovkrav, som inden for de næste par år vil påvirke stort set alle virksomheder både direkte og indirekte. Der er også flere andre årsager til, at det giver god mening at arbejde seriøst og strategisk med ESG i sin virksomhed:

En god forretning
Ved at arbejde strategisk med de områder, som er væsentlige for lige netop din virksomhed, som f.eks. miljømæssig effektivitet, kan din virksomhed opbygge et solidt grundlag for langsigtet vækst.

Risikostyring
Ved korrekt at identificere og håndtere de risici, der kan påvirke din virksomhed, kan det mindske potentielle negative konsekvenser og styrke forretningen på lang sigt.

Konkurrencemæssig fordel
Ved at integrere bæredygtighed og ansvarlighed i din virksomheds praksis kan du sikre, at din virksomhed fortsat er relevant på markedet.

Adgang til finansiering
Ved at fremvise en stærk ESG-profil, kan det øge virksomhedens chancer for at få adgang til finansiering eller tiltrække investorer.

Få en grøn profil I faktisk kan leve op til
Ved at demonstrere transparens og valide data, som underbygger virksomhedens fortællinger, kan virksomheden være sikker på kun at kommunikere om ting, som kan underbygges med evidens og derigennem undgå sager om greenwashing.

Kom godt i gang

Hvis din virksomhed skal i gang med ESG-rapportering, men ikke helt kan gennemskue, hvordan ESG-konceptet bliver mere håndgribeligt, så kommer der her 8 trin til, hvordan man kommer godt i gang med ESG-rapportering.

1. Forstå ESG-konceptet og -kravene til din virksomhed
Skab en grundlæggende forståelse af, hvad ESG indebærer, samt om din virksomhed direkte eller indirekte bliver påvirket af lovkrav på området (F.eks. CSRD).

2. Foretag en dobbelt væsentlighedsanalyse
En dobbelt væsentlighedsanalyse kan ses som et prioriteringsværktøj til at identificere virksomhedens største påvirkninger på det omkringliggende miljø, samt det omkringliggende miljøs påvirkning på den finansielle værdi af virksomheden.

3. Etabler roller og ansvarsfordeling
Når man har identificeret, hvad der er væsentligt for ens virksomhed, er det vigtigt at definere relevante nøglepersoner, samt at etablere klare roller og fordeling af ansvar for det fremadrettede arbejde.

4. Indsamling af data
For at kunne fastlægge ESG-mål og strategier, er det vigtigt at indsamle relevante og pålidelige data. Gennemgå de eksisterende datakilder ift. de identificerede områder, som din virksomhed skal arbejde med.

5. Fastlæg mål og strategier
Fastlæg specifikke mål og strategier, som er realistiske, målbare og tidsbegrænsede. Et mål kunne være at reducere CO2-udledningen med en bestemt procentdel inden for en given tidsramme.

6. Implementer ESG-praksis
For at nå jeres fastsatte mål og strategi bør der laves en konkret handlingsplan for virksomhedens ESG-praksis.

7. Overvågning og forbedring
Kontinuerlig evaluering og opfølgning af virksomhedens indsatser og resultater er nøglen til en effektiv ESG-indsats.

8. Rapportering og kommunikation
Hvis din virksomhed ikke er underlagt lovpligtig rapportering om jeres ESG-indsats, bør I overveje at udarbejde en frivillig rapportering, da der er mange brugere af ESG-rapporter, som blandt andet investorer, kunder, leverandører, medarbejdere, og potentielle nye medarbejdere.

Din vej til bæredygtig forretningssucces

Det er blevet klart, at ESG er mere end bare et buzzword. ESG er gået fra at være en differentieringsfaktor til at være et krav for at kunne have en plads i markedet. Det er derfor et vigtigt punkt på dagsordenen, som kan styrke virksomhedens langsigtede succes.

Når virksomheden begynder sin rejse inden for ESG-rapportering, står de over for en række beslutninger om, hvor og hvordan de skal komme i gang. Blandt de tre bogstaver i ESG (Environmental, Social, and Governance) er det ofte E’et for miljø, der er mest populært, mest effektivt på bundlinjen og lettest at starte med.

Selvom miljøet ofte er det mest populære og tilgængelige område at starte med, bør det dog ikke overskygge betydningen af sociale (S) og governance (G) faktorer, som også spiller en væsentlig rolle i ESG-rapportering, og det bør derfor være den dobbelte væsentlighedsanalyse, der afgør hvor virksomheden først sætter ind, og anbefalingerne er at tilstræbe en holistisk tilgang til ESG og gradvist udvide indsatsen til at omfatte alle tre dimensioner for at skabe en omfattende og bæredygtig forretningsmodel.

Punkterne i denne artikel kommer fra whitepaperet ”8 skridt til at komme godt i gang med ESG-rapportering”. Download det gratis whitepaper her.

Du er også velkommen til at kontakte CogniTech for mere information.

Denne artikel er del af et tema:

Tema: Sæt tal på klimaet

Virksomheders klimapåvirkning skal reduceres og den optimale indsats kræver overblik over impact og muligheder for indsats. Det får man kun med gode data. Læs mere om klimaregnskab, LCA’er og metoder til at arbejde med klimadata.

04.09.2023Cognitech A/S

Sponseret

Få styr på klimaregnskabet: udnyt din finansløsning til esg-rapportering

04.09.2023Cognitech A/S

Sponseret

Din vej til mere bæredygtig forretningssucces