EU rykker på bæredygtig finansiering

Kommissionen offentliggjorde for nylig nye retningslinjer for klimarelateret ikke-finansiel rapportering. Læs mere om, hvad de indebærer her, og få indblik i, hvad der i øvrigt er på vej på området

Som led i sin handlingsplan for bæredygtig finansiering offentliggjorde EU Kommissionen den 26. juni 2019 en række retningslinjer, der skal give virksomhederne praktiske anbefalinger til, hvordan de bedre kan rapportere om den indvirkning, deres aktiviteter har på klimaet, og ikke mindst på den indvirkning som klimaændringerne har på deres forretning. 

De nye retningslinjer har til formål at hjælpe virksomheder med deres klimarelaterede rapportering, så det bliver lettere for investorer at træffe mere velinformerede investeringsbeslutninger.

Den mest centrale pointe i de nye retningslinjer vedrører væsentlighedsanalysen. Her anbefaler Kommissionen, at virksomheder anlægger to risiko-perspektiver:

  1. Hvilke klimarelaterede udviklinger, som i bred forstand påvirker virksomhedens værdi. Dette perspektiv er typisk af størst interesse for investorer.

  1. Hvilke af virksomhedens aktiviteter, som i bred forstand påvirker omverdenen, fx på klima- og miljømæssige eller sociale områder. Dette perspektiv er typisk af størst interesse for borgere, forbrugere, ansatte, forretningspartnere, lokalsamfund og civilsamfundsorganisationer. Men et stigende antal investorer udbeder sig imidlertid også oplysninger om klimapåvirkningen fra de virksomheder, hvori der investeres, for bedre at kunne forstå og måle klimapåvirkningen fra deres investeringsporteføljer. 

Læs retningslinjerne og se grafikker vedrørende retningslinjerne.Supplement til eksisterende retningslinjer
De nye retningslinjer supplerer de almindelige retningslinjer om ikke-finansiel rapportering fra 2017, som stadig er gældende. De er baseret på forslag fra den teknisk ekspertgruppe om bæredygtig finansiering fra januar 2019 og indbefatter desuden anbefalingerne fra den særlige taskforce for klimarelaterede finansielle oplysninger (TCFD). Retningslinjerne er ikke-bindende.

Sammenhæng med øvrige initiativer
Retningslinjerne skal ses i sammenhæng med en række yderligere initiativer, der skal forbedre rammevilkårene for bæredygtig finansiering i EU. Blandt andet er et klassifikationssystem – eller taksonomi – for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter undervejs. Taksonomien skal afgøre, hvilke klima- og miljøvenlige aktiviteter der skal kunne finansieres via EU-green bonds (grønne obligationer).

Lovgivningsmæssigt er forslagene på ikke-finansiel rapportering og green bonds allerede lukket, men taksonomien er der endnu ikke enighed om. Læs mere om alle initiativerne.

 

28.05.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Er din virksomhed en SMV? Få her en skabelon til at komme i gang med ESG-rapporteringen

27.05.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Nye EU-regler på vej: Forbyder produkter fremstillet ved tvangsarbejde

24.05.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Få hjælp til at strukturere og opbygge din ESG-rapportering

16.05.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Erhvervsstyrelsen er klar med hjælp til den dobbelte væsentlighedsanalyse

19.04.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Virksomheder kan få hjælp til rapportering om deres globale værdikæde gennem partnerskaber

17.04.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Få hjælp til din ESG-rapportering med digitale løsninger