EU’s plastplan – få overblikket

EU-Kommissionen vil begrænse plast i naturen og genbruge al emballage. Få overblikket over initiativerne her.

22.06.2018

Sponseret

Jakob Lamm Zeuthen, Miljøpolitisk chef, Dansk Erhverv, Dansk Erhverv

EU-Kommissionen har offentliggjort sit direktivforslag om plast, der har til formål at reducere plastikaffald fra visse engangsprodukter, der havner i naturen og forbruget i relation til cirkulær økonomi.

EU-Kommissionen foreslår regler målrettet ti engangsplastprodukter, der oftest forekommer på Europas strande og i havet, herunder også tabte og efterladte fiskeredskaber.

De nye regler lægger op til, at der bliver fastlagt forskellige foranstaltninger for forskellige typer af primært engangsprodukter af plast f.eks. forbud mod plast i visse engangsprodukter som vatpinde, bestik, tallerkener, sugerør, rørepinde og ballonpinde.

Engangsdrikkebeholdere af plast vil kun være tilladt på markedet, hvis deres kapsler og låg hænger fast, hvilket bl.a. vil udfordre det danske retursystem, som skal håndtere det ændrede design. Medlemsstaterne skal også reducere anvendelsen af fødevarebeholdere og kopper af plast via nationale reduktionsmål eller sørge for, at de ikke udleveres gratis f.eks. med krav om pant.

Op og ned på EU-Kommissionens plast-initiativer
De nye regler lægger op til, at der bliver fastlagt forskellige foranstaltninger for forskellige typer af engangsprodukter af plast:

  • Forbud mod plast i visse produkter: I de tilfælde, hvor der findes lettilgængelige og økonomisk overkommelige alternativer, vil engangsplastprodukter blive forbudt på markedet. Forbuddet vil gælde for vatpinde, bestik, tallerkener, sugerør, rørepinde og ballonpinde af plast. Engangsdrikkebeholdere af plast vil kun være tilladt på markedet, hvis deres kapsler og låg hænger fast.
  • Mål for nedbringelse af forbruget: Medlemsstaterne vil skulle reducere anvendelsen af fødevarebeholdere og kopper af plast, f.eks. ved at fastsætte nationale reduktionsmål eller sørge for, at engangsplastprodukter ikke udleveres gratis.
  • Forpligtelser for producenterne, som skal drive producentansvarsordninger:Producenterne skal være med til at dække udgifterne til affaldshåndtering og oprydning samt til bevidstgørelsesforanstaltninger for så vidt angår fødevarebeholdere, -pakker og -indpakning (f.eks. til chips eller slik), drikkebeholdere og kopper, tobaksvarer med filter (f.eks. cigaretskod), vådservietter og balloner
  • Tynde plastbæreposer: Producentansvarsordning som skal være med til at dække udgifterne til affaldshåndtering og oprydning samt til bevidstgørelsesforanstaltninger. En tynd plastbærepose er defineret i EU's Emballagedirektiv til at have en tykkelse mellem 15-50 mikron og betragtes som en engangspose
  • Indsamlingsmål: Medlemsstaterne forpligtes til at indsamle 90 pct. af alle engangsdrikkeflasker af plast inden 2025, f.eks. skal alle medlemsstater indfører indsamlingssystemer for vandflasker, tilsvarende vores pantsystem, der drives af Dansk Retursystem.
  • Mærkningskrav: Visse produkter skal påføres en tydelig og standardiseret mærkning med angivelse af, hvordan affaldet bortskaffes og nævne produktets negative virkninger for miljøet og dets plastindhold. Det vil gælde for hygiejnebind, vådservietter og balloner.
  • Information til forbrugerne: Medlemsstaterne forpligtes til at gøre forbrugerne opmærksomme på den negative indvirkning, som affald af engangsplast og fiskeredskaber kan have i naturen, samt på de tilgængelige genbrugsordninger og affaldshåndteringsmuligheder for alle disse ti engangsplastprodukter.

Dansk Erhvervs holdning 
Dansk Erhverv mener, at regler og indsats skal målrettes i de enkelte medlemslande for at begrænse plastikaffaldet i naturen effektivt og ikke kræve forbud af visse engangsprodukter med plast, når disse ikke bidrager til forurening.

Man skal afholde sig for at pålægge producenter af engangsprodukter afgifter i form af et producentansvar for at finde økonomi til at rydde op efter forbrugere, der sviner med plasten.

Læs Dansk Erhvervs pressemeddelelse om emnet og vores høringssvar til Miljø- og Fødevareministeriet.

Næste skridt i lovgivningsprocessen - og Dansk Erhvervs aktiviteter
EU-Kommissionens forslag skal nu vedtages i EU-Parlamentet og i Rådet. Det forventes at blive en hurtig proces, da Kommissionen er ivrige efter en endelig vedtagelse inden EU-Parlamentsvalget i maj 2019.

Miljø- og Fødevareministeriet og Regeringens plasthandlingsplan er under udarbejdelse og ventes offentliggjort til september 2018.

Den danske handlingsplan ventes at tage initiativer til at skabe større ressourceeffektivitet om plasten igennem re-design af emballager.

Her er Dansk Erhverv allerede i gang med at udvikle dogmeregler til emballager. Andre initiativer går på at nedbringe plastforurening fra samfundet f.eks. igennem informationsindsatser målrettet forbrugere.

Dansk Erhverv har foreslået et partnerskab med Miljø- og Fødevareministeriet, som informerer om miljøbelastningen fra et unødvendigt højt forbrug af bæreposer i kobling til et forbud imod uddeling af gratis bæreposer i handlen.

Derudover har Dansk Erhverv foreslået at der oprettes et rådgivningscenter for både cirkulær økonomi og plast. En væsentlig plastindsats i Danmark er at sikre større genanvendelse koblet til cirkulære forretningsmodeller. Til gavn for bl.a. handlen og genvindingen igangsætter Dansk Erhverv et nyt Forum for bæredygtige emballager, som skal skabe vidensdeling og løfte kompetenceniveauet hos medlemmerne.

Plast er det mest almindelige materiale som bruges til emballager og af de omkring 40 mio. ton plast, som det europæiske samfund bruger om året, går hovedparten til emballageforbruget.

Dansk Erhvervs indsats for at spare plastmaterialer igennem re-design af emballager for at gøre dem genanvendelige er helt central. Alle medlemslande i EU skal inden 2030 sikre, at deres emballager er 100 pct. genanvendelige og sikre, at mindst 50 pct. af dem bliver det.

Det er et ambitiøst mål for det europæiske samfund og vores handel, som Dansk Erhverv gerne bidrager til.

28.05.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Er din virksomhed en SMV? Få her en skabelon til at komme i gang med ESG-rapporteringen

27.05.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Nye EU-regler på vej: Forbyder produkter fremstillet ved tvangsarbejde

24.05.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Få hjælp til at strukturere og opbygge din ESG-rapportering

16.05.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Erhvervsstyrelsen er klar med hjælp til den dobbelte væsentlighedsanalyse

19.04.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Virksomheder kan få hjælp til rapportering om deres globale værdikæde gennem partnerskaber

17.04.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Få hjælp til din ESG-rapportering med digitale løsninger