Etisk handel i praksis kræver indblik i leverandørkæder & ambitiøse mål

Manglende indblik i leverandørernes udfordringer kan gøre det svært for danske virksomheder at arbejde med etisk handel. Selv med et stigende fokus på miljø og arbejdsforhold i leverandørkæder, viser ny leverandørundersøgelse, at der er lang vej endnu.

Af: Janine Dortmundt & Layanna Martin

Tilbage i april offentliggjorde Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) State of Ethical Trading – en årlig statusopgørelse på etisk handel i Danmark. Rapporten tager temperaturen på virksomheder og organisationers arbejde inden for området og belyser udfordringer, muligheder og indsatser med det formål at skabe et samlet blik på tendenser, fremskridt og best practice på tværs af sektorer.

State of Ethical Trading afslører blandt andet, at 74% af DIEHs virksomhedsmedlemmer har afdækket de største risici i arbejdet med etisk handel i egen organisation, blandt leverandører, eller endda i strategiske partnerskaber. Virksomhederne bruger risikovurderingen til at identificere problematikker og prioritere indsatser. De mest fremtrædende problematikker som erhvervslivet påpeger at de står overfor er:

1. Miljø (inkl. Indsatser relateret til klima, vand-, kemikalier- og energiforbrug)
2. Arbejdsmiljø
3. Børnearbejde
4. Arbejdstimer
5. Korruption
6. Tvangsarbejde

Manglende indblik i globale leverandørkæder
Selvom disse problematikker  er fremtrædende i lande såsom Bangladesh, Tyrkiet og Kina, betyder det ikke nødvendigvis, at de er afspejlet i arbejdet med globale leverandørkæder. Eksempelvis bliver virksomhedernes klimaindsats jævnligt fremhævet i CSR rapporter og artikler– men resultaterne er ofte kun begrænset til indsatser i egen virksomhed. Når man tager hele værdikædens miljømæssige fodaftryk i betragtning er det selvsagt også vanskeligere for virksomheder at få indblik og skabe konkrete forbedringer.

Erhvervslivets prioriteter
Blandt DIEH’s medlemmer har emner såsom børne- og tvangsarbejde, foreningsfrihed og kollektive forhandlinger, regulære ansættelser og marginaliserede befolkningsgrupper høj prioritet. Spørgsmålet er dog om der bliver skabt tilstrækkelige forbedringer inden for disse områder? En omfattende undersøgelse fra 2016 af International Labour Organization, DIEH, ETI-UK og IEH Norge, som lanceres senere i år, afslører, at kun meget få handelspartnere belønner eller støtter leverandørernes indsats for at forbedre arbejdsforhold. Faktisk føler 36% af leverandører sig så presset, at de modtager ordrer til under produktionsprisen. Samtidig afslører undersøgelsen at kvalitet, pris og lead-time forsat er de afgørende parametre i indkøbsforhandlingen med leverandører.

Målsætninger baseret på kendskab
En 2016 GlobeScan State of Sustainable Business studie  blandt 120 (primært europæiske) virksomheder afslørede, at kun 15% af de undersøgte virksomheder har opnået fuld gennemsigtighed i 1. og 2. led i værdikæden - og færre endnu i 3. led.  Undersøgelsen illustrerer, hvor udfordrende det er for virksomheder at arbejde med etisk handel i praksis – særligt når de har med lange og mange leverandørkæder at gøre. Én af de indsatser, der dog vil kunne bidrage til en større forankring af etisk handel er fastsættelsen af ambitiøse mål. Ifølge State of Ethical Trading har kun 44% af de undersøgte virksomheder udarbejdet en handlingsplan og/eller opstillet key performance indikatorer (KPI'er) for prioriterede indsatsområder. Særligt KPI’er er vigtige redskaber, ikke kun til at måle fremskridt men netop også til at understøtte og styre samarbejde med leverandører og andre samarbejdspartnere. Samtidig er det svært for virksomheder at opstille effektive mål, hvis ikke de har det nødvendige indblik og kendskab til problemstillingerne bagudrettet i leverandørkæderne. En af de bedste forudsætninger for at udvikle effektive løsninger, er derfor samarbejde og dialog med blandt andet lokale aktører – godt hjulpet på vej af klare indikatorer og målsætninger.

I DIEH er netop samarbejde et centralt omdrejningspunkt for, at virksomheder, NGO’er og beslutningstagere kan udvikle bæredygtige løsninger på etiske problematikker. At skabe langsigtet social, økonomisk og miljømæssig bæredygtig forandring tager tid – lang tid. Det kræver indsigt og engagement, konstruktiv dialog og udvikling af nødvendige kompetencer for, at virksomheder, organisationer og leverandører kan løfte i flok. Hvis du er interesseret i at vide mere om DIEH, vores netværksarrangementer eller muligheder for at deltage i dialogmøder, så klik ind på www.dieh.dk.

16.11.2023Etisk Handel Danmark

Sponseret

Region Midtjylland kåret som ’Verdens Bedste Indkøber 2023’

29.09.2023Etisk Handel Danmark

Sponseret

Due diligence: Selv en lille virksomhed kan gøre en stor forskel

19.09.2023Etisk Handel Danmark

Sponseret

Hvem skal vinde prisen som Verdens Bedste Indkøber 2023?

13.09.2023Etisk Handel Danmark

Sponseret

Danske virksomheder går sammen om ansvarlig sojadyrkning i Brasilien

21.06.2023Etisk Handel Danmark

Sponseret

De største danske sojaaktører øger ambitionerne for klodens skove og naturområder

24.04.2023Etisk Handel Danmark

Sponseret

10 år efter Rana Plaza