Et tiltrængt pusterum for sårbare familier

Fattige familier med børn har under corona båret en tung byrde. Særligt enlige forældre har isoleret sig og været ensomme. Nu er det deres tur til at tage på ferie, slappe af og hygge sig med andre, der er i ‘samme båd’.

For de fleste børn er sommerferien lig med rejser, udflugter og ture til stranden. Nogle børn må dog se langt efter den slags, fordi deres familier ikke har økonomisk og mentalt overskud til at komme på sommerferieophold..

»Vi beder i virkeligheden de svageste om at være de stærkeste«. Sådan har parolen lydt under nedlukningen af samfundet. For sårbare familier med en i forvejen stram økonomi kan det være uoverskueligt at planlægge sommerferier. 

Udsatte på flere kanter 

Under coronakrisen har særligt enlige forældre isoleret sig i skræk for at blive syge, så der ikke ville være nogen til at tage sig af deres børn. Dagene har været lange og ofte konfliktfyldte, og med alle børnene hjemme er køleskabet hurtigt blevet tømt. 

De har brug for forståelse, omsorg og rummelighed. Og de har brug for et pusterum. Voksne såvel som børn.

Vivi Ravnskjær Terp, leder af børne- og familiearbejdet i Sønderborg.

Familierne, vi møder, har meget få penge mellem hænderne. Mange har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen, og andre magter ikke at støtte op om deres børns behov og udvikling, lyder det fra Vivi Ravnskjær Terp, der leder børne- og familiearbejdet i Sønderborg. 

- Børnene er sårbare og har måske forskellige diagnoser, forældrene kæmper selv med psykiske vanskeligheder, arbejdsløshed, dårlig økonomi og kan have svært ved at overskue kontakten til børnene. Vores opgave er at forstå og støtte uden at fordømme. Familierne oplever i forvejen ofte den stigmatisering, som psykiske lidelser og fattigdom fører med sig. De har brug for forståelse, omsorg og rummelighed. Og de har brug for et pusterum. Voksne såvel som børn, fortæller Vivi Ravnskjær Terp. 

Fra ferie til fællesskab 

På Kirkens Korshærs ferielejre bliver familierne en del af et fællesskab. Et fællesskab, der rækker langt ud over det enkelte ophold. Forældrene lader batterierne op, og børnene får sjove oplevelser, de kan fortælle videre til deres skolekammerater.  

- Familier får fælles oplevelser, de tager med sig videre i livet. Og ferielejren er en vigtig brik i deres færd med at strikke meningsfulde livshistorier sammen, fortæller Hanne Okwera, der arrangerer ferieaktiviteter for enlige mødre i Københavns Nordvest kvarter. 

Efter opholdet kan familierne deltage i et netværk med ugentlige aktiviteter som fællesspisning, hygge og samvær og mulighed for rådgivning. 

Børn får lov til at være børn 

Udsatte børnefamilier er ikke ”blot” fattige på mad, tøj og penge til udflugter. Familierne kan også være udfordret af begrænsede forældrekompetencer og netværk til at dele sorger, glæder og bekymringer med. 

På lejren i Holstebro får forældrene mulighed for at deltage i en workshop, der styrker dem i at kunne støtte deres børns udvikling. 

Samtidig kan kaotiske familier få ro og struktur, hvilket ofte gør, at børnene kan slippe for at have rollen som den voksne, så de får lov til bare at være børn.

Hanne Okwera, leder ferieaktiviteter for enlige mødre i Københavns Nordvest kvarter.

- Tilgangen handler om at tage udgangspunkt i det, de enkelte forældre kan byde ind med, på en forstående og anerkendende måde. Det handler om at styrke forældrerollen, så den enkelte mor eller far føler sig bedre rustet til at håndtere hverdagens udfordringer, fortæller Lone Rasmussen, der leder mødestedet for udsatte børnefamilier i Holstebro.

- Samtidig kan kaotiske familier få ro og struktur, hvilket ofte gør, at børnene kan slippe for at have rollen som den voksne, så de får lov til bare at være børn, slutter Hanne Okwera. 

Mangler midler til ferielejre 

I Kirkens Korshær i Herning og Holstebro har det i år været særlig svært at skrabe penge sammen til ferielejre, hvilket ærgrer Lone Rasmussen. På bagkant af coronakrisen er der et stort antal sårbare familier, der mere end nogensinde har brug for et tiltrængt og velfortjent pusterum. 

- Det har været problematisk at finde penge nok til at dække alle omkostningerne, og vi har fortsat et regnestykke, der skal gå op. Vi har heldigvis fået private donationer, som vi håber, kan dække det sidste hul i kassen, fortæller hun.  

10.01.2022Kirkens Korshær

Sponseret

Et trygt og varmt sted at sove

11.10.2021Kirkens Korshær

Sponseret

Vær med, når hele Danmark tænder lys for hjemløse

06.09.2021Kirkens Korshær

Sponseret

Fra værested til håbested

12.08.2021Kirkens Korshær

Sponseret

Kirkens Korshær møder modeverden med nyt samarbejde

01.07.2020Kirkens Korshær

Sponseret

Et tiltrængt pusterum for sårbare familier

22.06.2020Kirkens Korshær

Sponseret

En varmestue på hjul