ESG er som at lære et nyt sprog

Når vi træder ind på ukendt territorium, som det på mange måder er at arbejde med ESG og bæredygtighed, er det vigtigt, at alle er med og har kompetencerne til at forankre alle de gode intentioner og mål og omsætte det til konkrete handlinger i hverdagen.

Foto: Unsplash.com

18.03.2024

Sponseret

MäRK

Med de mange og store forandringer virksomheder går i møde med skærpet EU-lovgivning, nye forbrugerkrav og ikke mindst nye forventninger om ansvarlighed over for klima, samfund og kommende generationer, er konsulentbranchen ved at eksplodere. Og med god grund.

Der stilles nye krav til virksomhedens ansvarlighed, som har store konsekvenser - også for kerneforretningen. Krav som på mange områder også er nyt territorium, og som kræver en ny tilgang. De skærpede krav til ESG handler ikke bare om en ny strategi, men om et helt nyt sprog og et nyt sæt kompetencer.

ESG-Akademi

Udforsk hvordan Märks ESG-akademi kan forme din virksomheds ESG-rejse. 

Ansvarligheden skal forankres i hele organisationen fra ledelsens strategiske beslutninger til den daglige drift – den skal gøres til en naturlig del af hverdagen. Og det kræver blandt andet et fælles sprog, nye arbejdsgange og nye redskaber.

Derfor er det også en tillidssag at bringe konsulenter ind. For det er nemlig lige så meget en dannelsesrejse for virksomhederne, hvor de skal tilegne sig nye kompetencer og ikke mindst opdage nye innovationsmuligheder.

Men for at kunne gøre det, er det vigtigt at have et fælles fundament, ja måske endda et fælles værdisæt. Det handler om at skabe en ramme, hvor man er tryg, og hvor både virksomhed og rådgiver tør lade sig udfordre og også erkende, at der er områder, man ikke kender til bunds, som man sammen skal blive klogere på.

Og på den rejse er det en fordel at have en betroet rådgiver. En rådgiver, der holder virksomheden i hånden, følger den på vej og inspirerer og skubber, når de næste skridt skal tages omkring udvikling, involvering og forankring, og når ansvarligheden skal kommunikeres både internt og eksternt.

For det kan være en stor og kompleks opgave at tage hul på, og der er ikke en one-size-fits-all-model, som man lige kan køre ind i virksomheden. Alle er forskellige og befinder sig på forskellige stadier.

Med ESG betræder vi på mange områder jomfruelige vande, og der trives man bedst med mennesker, som man er tryg ved, som man forstår, og hvor man har følelsen af, at vi sammen har hånden på kogepladen.

Märk

Og den gensidige tillid får man kun ved at arbejde sammen i længere forløb, hvor man hjælper og udfordrer hinanden. Hvor konsulenten bliver en form for virksomhedens forlængede arm og ikke bare en leverandør.

Men første skridt er kompetencerne. Vi tror på, at en af de mest effektive veje til at arbejde værdiskabende med ESG er at klæde bestyrelse, ledelse og medarbejdere på til opgaven. 
Det tror vi på, at man bedst gør gennem videreuddannelse i virksomheden. I et forløb der er målrettet virksomheden og skræddersyet til de konkrete behov, og hvor der er mulighed for i fællesskab at få overblik over de mange nye krav, dele ny viden, praktisk erfaring og konkrete værktøjer, der hjælper organisationen til at strukturere og forankre indsatsen, så den bliver værdiskabende for hele virksomheden.

Fordelen ved at gøre det i virksomheden er, at vi gennem forløbet kan relatere undervisningen til konkrete problemstillinger, som I står overfor, og dermed gøre det langt mere praksisnært og relevant. Og dermed også være med til at sikre, at det forankres i alle led af virksomheden. 

Kort om Märk

Vores unikke udgangspunkt er, at vi som forandringsbureau har specialiseret os i at hjælpe virksomheder med en ansvarlig transformation ud fra en holistisk tilgang. Det betyder, at vi hjælper virksomheder med at tydeliggøre deres samfundsambition, udarbejde og forankre en markant ESG-strategi koblet til forretningen og kommunikere de ansvarlige ambitioner og tiltag både internt og eksternt. Vi har således en solid forståelse for, hvordan forretning og kommunikation bedst beriger hinanden og spiller sammen på en involverende måde, så strategien kommer til at leve og skaber den ønskede impact – både for virksomhed, samfund og planet.

Læs mere om virksomhedstransformation og ESG-strategi for bæredygtig impact på maerkcph.dk

Denne artikel er del af et tema:

Tema: Bureauer viser vejen til ansvarlig kommunikation

Et presserende spørgsmål i ESG-arbejdet er, hvordan virksomheder på en ansvarlig og værdiskabende måde kan kommunikere deres ESG-initiativer? Bureauer spiller en nøglerolle i det arbejde, og i dette tema kommer nogle af de førende i feltet med deres bud på, hvordan det kan og bør gå for sig. 

18.03.2024MäRK

Sponseret

Her bor den gode (bæredygtigheds-)historie

18.03.2024MäRK

Sponseret

ESG er som at lære et nyt sprog

07.02.2024MäRK

Sponseret

GIV ESG-KOMPETENCERNE ET LØFT I VIRKSOMHEDEN

16.03.2023MäRK

Sponseret

Forretning eller klima? Her er direktørens grønne dilemmaer

30.01.2022MäRK

Sponseret

Fem veje til forbrugerens bæredygtige hjerter

18.01.2022MäRK

Sponseret

Bliv klogere på bæredygtighedskommunikation