ESG Akademiet

ESG (Environment, Social og Governance) fylder mere og mere i erhvervslivet og er blevet et begreb, man som virksomhed skal have styr på for ikke at blive overhalet af konkurrenterne.

ESG Akademiet.

Virksomheder med mere end 250 medarbejdere skal fra regnskabsåret 2025 rapportere på ikke-finansielle data inden for klima og miljø, social ansvarlighed og selskabsledelse (ESG). Alt sammen i et værdikædeperspektiv.

Det skyldes bl.a., at EU- Kommissionen har strammet skruen for kravene til de større virksomheders arbejde med ESG og samfundsansvar med et nyt rapporteringsdirektiv kaldet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Find visuel gennemgang i PDF'en nederst i artiklen.

Lektion nr. 1: Lær din værdikæde at kende

Hvad er ESG, og hvad er de nye rapporteringskrav?
Lad os starte med at gennemgå de tre bogstraver og deres betydning for din virksomhed. ESG står for Environment (klima- og miljømæssig bæredygtighed), Social (social bæredygtighed) og Governance (ledelsesmæssig bæredygtighed).

E’et handler bl.a. om, hvordan og i hvor høj grad en virksomhed tager højde for beskyttelse og brug af naturens ressourcer. Det gælder eksempelvis CO2-udledning, ressourceforbrug, forurening samt aftryk på økosystemer og afledt effekt på biodiversitet.

S’et handler bl.a. om, hvordan og i hvor høj grad en virksomhed behandler mennesker og interagerer med omkringliggende og berørte samfund. Medarbejdersundhed, -sikkerhed og –trivsel samt diversitet, inklusion, ligestilling er vigtige områder inden for S’et. Men også kundetilfredshed, produktsikkerhed og overholdelse af menneske- og arbejdstagerrettigheder i værdikæden hører til social ansvarlighed.

Endeligt har vi G’et. G’et står for governance og handler om ansvarlig virksomhedsdrift og ledelse. Det gælder bl.a. interne kontroller, politikker og procedurer, der understøtter compliance og transparens. Anti-korruption, bestikkelse og whistleblower-ordninger er eksempler på temaer, der bor under G’et.

De nye rapporteringsregler under CSRD bliver løbende indfaset for regnskabsår, der begynder:

  • 1. januar 2024 for børsnoterede virksomheder med mere end 500 ansatte.
  • 1. januar 2025 for børsnoterede og ikke-børsnoterede virksomheder med mere end 250 ansatte.
  • 1. januar 2026 for små børsnoterede virksomheder.

Kravene kommer til at påvirke hele din værdikæde, så det er en god idé allerede nu at gøre partnere, underleverandører og lignende opmærksomme på, at I snart vil efterspørge mere data.

Bliv klogere på de specifikke krav

Find resten af ESG Akademiet på vores website.

Denne artikel er del af et tema:

Tema: Sæt tal på klimaet

Virksomheders klimapåvirkning skal reduceres og den optimale indsats kræver overblik over impact og muligheder for indsats. Det får man kun med gode data. Læs mere om klimaregnskab, LCA’er og metoder til at arbejde med klimadata.

12.12.2023Viegand Maagøe

Sponseret

3 ting du skal glæde dig til med ‘Green Claims’ Directive

12.12.2023Viegand Maagøe

Sponseret

Grønt, bæredygtigt, klimavenligt … Du må ikke lyve

12.12.2023Viegand Maagøe

Sponseret

Er du klar? EU vil sætte din virksomheds grønne påstande under lup

04.12.2023Viegand Maagøe

Sponseret

Digital CO2-beregner viser uddannelsesinstitution vejen til skarpere klimaindsats

27.11.2023Viegand Maagøe

Sponseret

Hvordan elektrificerer man fødevareindustrien?

24.11.2023Viegand Maagøe

Sponseret

Dyk ned i ESG og bliv klogere på, hvad der gemmer sig bag de tre bogstaver