En LCA gør dig ”sindssygt meget klogere på dit produkt” og hjælper dig til at træffe bedre beslutninger

Det koster tid, penge og ressourcer at få lavet en livscyklusvurdering, men til gengæld giver den et unikt indblik i, hvor du skal sætte ind, hvis du vil forbedre et produkts påvirkning af miljø og klima.

Med en livscyklusvurdering får man et detaljeret indblik miljøpåvirkningen fra alle de komponenter, der indgår i et produkt. .

Hvad har en printer, der består af flere hundrede mindre komponenter, en enkelt møtrik eller en rengøringsydelse til fælles?

Svar: De påvirker alle miljøet.

Det rigtig gode spørgsmål – og det er der er noget mere kompliceret at svare på – er så, hvor stor deres påvirkning er, og hvordan og hvornår de gør det.


Understøtter grøn omstilling
Det er svar, som en LCA – eller på dansk en livscyklusvurdering – kan give, og som derfor i mange tilfælde er et uundværligt værktøj for virksomheder, der har behov for at få overblik over et produkts miljømæssige konsekvenser fra råvareudvinding til bortskaffelse.

”En LCA gør dig sindssygt meget klogere på dit produkt og gør dig i stand til at foretage valg og ændringer af dit produkt der, hvor det batter mest,” slår miljøingeniør Mette Rames fast.

Hun er afdelingsleder hos rådgivningsvirksomheden Viegand Maagøe, der har hjælper virksomheder af alle typer og størrelser med at gennemføre LCA’er.

”De kan pludselig se, hvad det betyder, hvis de samler produktet på en anden måde, så delene nemmere kan genbruges, eller de kan se, hvor stor en effekt det vil have at skifte til en leverandør, der producerer på en lidt anden måde. På den måde kan de gå tilbage og træffe valg med en tydelig effekt, der understøtter den grønne omstilling og deres forretningsmodel,” siger hun.

Mette Rames er safdelingsleder hos Viegand Maagøe. Hun kan kontaktes på +45 31 75 17 13 eller mra@viegandmaagoe.dk..

Små designvalg og kæmpe beslutninger
Når hun sammen med kollegerne laver en LCA, ender det stort set altid med, at kunden får nogle overraskende indsigter i det produkt, som de ellers følte, de kendte så godt.

”Det kan være, at de pludselig ser, at de ligger højt på et parameter som end of life-fasen, eller hvad det betyder, at de har tilføjet en lille ramme i aluminium som udsmykning. Så en LCA kan have betydning for helt små designvalg, men også for kæmpe beslutninger som placering af produktionsfaciliteter. For er der et fjernvarmenet, man kan udlede overskydende varme til, og er det naturgas eller grøn strøm, det fortrænger fra nettet. Alt det spiller ind på et produkts samlede påvirkning, som en LCA giver” fortæller Mette Rames.  
 

Det samlede billede
Burden shifting eller forskydning af problemerne er et andet fænomen, som en LCA kan være med til at dæmme op for.

En ændring i valget af råvarer eller produktion kan godt have en positiv virkning på f.eks. CO2-reduktioner, men til gengæld slå rigtig negativt ud på en række andre miljøparametre. Sker det, har man bare forskudt problemet fra et sted til et andet, og den slags afslører en LCA, i modsætning til et CO2-aftryk eller klimaregnskab, der udelukkende har fokus på én miljøparameter: klimaændringer.

”Det nytter jo ikke noget, hvis en virksomhed gør en indsats, men bagefter bliver kritiseret og får at vide, at nok bliver der ikke udledt så meget CO2 i produktets livscyklus, men til gengæld er der sket en stigning i udledningen af toksiske stoffer. På den måde er en LCA holistisk og forholder sig til det samlede billede,” forklarer Mette Rames.

Et livscyklusforløb for et produkt er alle de faser, produktet gennemløber fra “vugge til grav”..

Licence to operate
Med livscyklusvurderinger som EPD (Environmental Product Declaration) til byggevarer, EU’s PEF (Product Environmental Footprint) og et stigende fokus på miljø og klima i både national og EU-lovgivning vil behovet for LCA’er løbende blive større, forudser Mette Rames.

”Ligesom klimaregnskaber er ved at blive licence to operate, så tror jeg vi vil se det samme med miljøparametre i en bredere forstand. Det er jo heller ikke nok kun at fokusere på klima, når der skal rapporteres til ESG, så virksomhederne bliver nødt til at have et bredere perspektiv, der ikke kun dækker det, der sker i eget hus, men i stedet se på hele værdikæden - fra vugge til grav.”
 

Brug den i markedsføringen 
En LCA giver ikke kun dyb indsigt, men også tilladelse til at råbe højere om sit produkts klima- og miljøpåvirkning, og den hjælper med at undgå greenwashing, der ikke bare er uetisk, men også ulovligt.

”Det er en rigtig god idé – og i mange tilfælde et krav – at du har en LCA, hvis du vil markedsføre dig på de dagsordener. For som virksomhed må man ifølge markedsføringsloven stort set ikke komme med nogen grønne påstande uden at have en bagvedliggende LCA til at påvise, at man taler sandt,” siger Mette Rames.
 

Omkostningerne er det værd
Mens fordelene ved at få lavet en LCA er mange, kan det for nogle – og særligt mindre – virksomheder være udfordrende at løfte opgaven, selvom det er en virksomhed som Viegand Maagøe, der laver udregningerne.

”Nogle virksomheder bliver overraskede over, hvor meget dataindsamlingen fylder – og det ansvar påhviler jo ofte virksomheden. Det samme med selve modelleringen, som altså ikke er noget, vi bare klarer på et par uger. En LCA er et stærkt værktøj, fordi det er så gennemarbejdet, og det stiller høje krav,” siger Mette Rames.

Men man skal ikke lade sig skræmme på forhånd, for rigtig mange virksomheder kan med en LCA rykke sig i en grønnere retning og samtidig forbedre deres konkurrenceevne, mener hun.

”Når vi først har konstateret, at en livscyklusvurdering er det rette redskab for din virksomhed, så vil det også blive en fordel, at du med resultaterne i hånden og med en dyb indsigt i dit produkt kan træffe nye og bedre beslutninger.”
 

Viegand Maagøe  har fokus på den grønne omstilling og har specialister inden for teknisk rådgivning, strategi, finansiering, digitalisering og kommunikation og adfærd.

Denne artikel er del af et tema:

Tema: Sæt tal på klimaet

Virksomheders klimapåvirkning skal reduceres og den optimale indsats kræver overblik over impact og muligheder for indsats. Det får man kun med gode data. Læs mere om klimaregnskab, LCA’er og metoder til at arbejde med klimadata.

29.05.2024Viegand Maagøe

Sponseret

CSRD: EU-direktiv om bæredygtighedsrapportering

12.12.2023Viegand Maagøe

Sponseret

3 ting du skal glæde dig til med ‘Green Claims’ Directive

12.12.2023Viegand Maagøe

Sponseret

Grønt, bæredygtigt, klimavenligt … Du må ikke lyve

12.12.2023Viegand Maagøe

Sponseret

Er du klar? EU vil sætte din virksomheds grønne påstande under lup

04.12.2023Viegand Maagøe

Sponseret

Digital CO2-beregner viser uddannelsesinstitution vejen til skarpere klimaindsats

27.11.2023Viegand Maagøe

Sponseret

Hvordan elektrificerer man fødevareindustrien?