Eftermiddagsmøde om sporbarhed skal ruste virksomheder til nye rammevilkår

Virksomheder mangler værktøjer til at kunne spore, hvor deres produkter kommer fra. Derfor afholder CSR LINK og Factlines et fælles seminar om sporbarhed. Formålet er at klæde virksomheder på til arbejdet med sporbarhed i praksis. Både når det handler om

Der kommer større og større fokus på sporbarhed fra kunder såvel som fra myndigheder og ny lovgivning. Det presser især mindre virksomheder, der skal kunne følge med og være konkurrencedygtige. Det fortælles blandt andet i et indlæg fra Jacob Lamm Zeuthen, sekretariatschef for brancheforeningen Kemi & Life Science.

Virksomheder gør hvad de kan for ikke at fare vild i dokumentjunglen, når de bliver bedt om at leve op til krav fra kunder omkring dokumentation. Skiftende lovkrav gør heller ikke situationen nemmere. Området er lovtungt allerede fra første spæde skridt, og med jævne mellemrum kommer nye kemiske stoffer på den sorte liste, og råvareudbuddet ændrer sig løbende. Samtidig har regeringen i deres vækstplan for life science lagt op til, at Danmark skal styrke hele produktionskæden med henblik på at øge eksporten i branchen. Det betyder, at der er et stort behov for rådgivning af virksomhederne, og sågar at man outsourcer dele af forretningen, hvis det bliver for kompliceret at leve op til og administrere.

Det er ikke kun Life Science branchen, der oplever skærpede krav om sporbarhed. Inden for produktionen af kemiske produkter som f.eks. maling og kosmetik, kan de også mærke de omskiftelige rammevilkår. De kemikalietunge brancher bør derfor prioritere området, og sætte større fokus på de problemfelter, det rummer, mener Jens Prebensen, stiftende partner af CSR LINK:

”Det er virkelig vigtigt at få en dialog i gang på det her område, for det har stor betydning for virksomhedernes compliance og risikominimering. Men det er kompliceret, og der mangler løsninger, der er til at gå til. Helt grundlæggende har vi brug for erfaringsudveksling i de enkelte brancher og mellem virksomheder på tværs af brancher, så vi kan få kortlagt, hvilke behov der er hos kundesiden, hvilke udfordringer det giver i virksomhederne, og hvordan virksomhederne kan samarbejde med deres leverandører for at opfylde deres kunders behov”, fortæller han.

Også på CSR-området sker der en konstant udvikling mod skrappere krav. Skal man kunne lave en opgørelse over f.eks. CO2-udledning ved produktionen eller risiko for brud på menneskerettigheder et sted i produktionskæden, er sporbarhed og robust dokumentation en forudsætning.

Mange virksomheder kender ikke deres leverandørkæde i dybden, og det skyldes, at opgaven kan være uoverskuelig og uoverkommelig. Men i takt med at kravet om dokumentation bliver større, vokser efterspørgslen på løsninger, og mange CSR- og controllerafdelingerne gør sig deres egne erfaringer og udvikler løsninger til formålet.

Virksomhederne med et effektivt og driftsikkert IT-system, kan undgå meget tidsspilde og mange fejl, som kan spare mange penge og styrke deres kunderelation. De er dog ikke altid skalérbare, og der kan et værktøj som Factlines være en del af løsningen. Factlines er ekspert i leverandørstyring, og har udviklet en IT-platform, som let kan implementeres i virksomhederne og skræddersyes til deres konkrete behov.

”Vi er gået sammen med Factlines om dette arrangement, fordi de gør en stor indsats for, at sporbarhed og leverandørkædeopfølgning bliver en væsentlig komponent i fremtidens virksomhedsdrift, og fordi deres IT-løsning kan anvendes bredt i virksomhederne, både i forhold til kvalitetskontrol og compliance, men også i forhold til CSR. For de fleste SMV’er har det stor betydning, at de selv kan definere deres IT-løsning, så det passer til deres egne behov. På det her område findes der ikke en ’one-size-fits-all”, siger Jens Prebensen.

Arrangementet finder sted d. 1. november i Ballerup og er gratis.

Se program og tilmeld dig via dette link: http://www.csr-link.dk/events2018/

09.11.2020Factlines

Sponseret

Norsk hotel- og restaurationsbranche kræver sporbarhed på alle fødevarer

25.05.2020Factlines

Sponseret

Hvorfor Factlines? - Vi har kigget indad, og her er hvad vi lærte

27.01.2020Factlines

Sponseret

Velkommen til 2020 – har du hørt om etikinformationsloven?

15.01.2020Factlines

Sponseret

Leverandøroppfølging i praksis

17.12.2019Factlines

Sponseret

Derfor er kortlægning god forretning

12.12.2019Factlines

Sponseret

Tekstilbranchen: Direktører har fået øjnene op for bæredygtighed