DSV vil drive nye logistikfaciliteter med vedvarende energi

DSV opfører to nye lagerbygninger på i alt 175.000 m2, der vil være selvforsynende med vedvarende energi. Et over 100.000 m2 stort solcelleanlæg vil forsyne DSV's nye logistikfaciliteter i Landskrona i Sverige med strøm fra vedvarende energi og derudover levere strøm til opladning af lastbiler og andre elektriske køretøjer.

17.05.2023

Sponseret

DSV

Overskydende energi vil blive overført til det lokale forsyningsnet. De nye faciliteter er et pilotprojekt, der vil skabe værdifuld erfaring, DSV kan bruge i udviklingen af fremtidig logistikinfrastruktur.

En ny standard
For at kunne sikre energiforsyningen og gøre det muligt for virksomheder og lande at indfri deres bæredygtighedsmål, er det nødvendigt at reducere energiforbruget og afhængigheden af fossile brændstoffer. I den forbindelse er det afgørende, at der udvikles den nødvendige infrastruktur, der kan understøtte den nye teknologi. DSV har forpligtet sig til et net-zero-mål for koncernens udledning af CO2 inden 2050 og til at arbejde på løsninger, der vil bidrage til dekarboniseringen af branchen. Ud over at forsyne logistikfaciliteterne med strøm skal anlægget også stå sin prøve som en ny løsning, der kan levere strøm til eldrevne lastbiler, hvilket er afgørende for at nå netto-nul-målsætningen for vejtransport inden 2050.

Med de nye logistikfaciliteter i Landskrona skaber DSV en avanceret, ny infrastruktur, der skal understøtte omstillingen af virksomhedens egne og leverandørernes aktiviteter fra fossile til vedvarende energikilder. Faciliteterne vil producere strøm til opladning af elektriske køretøjer og levere overskydende strøm til det lokale forsyningsnet. Et solcelleanlæg på over 100.000 m2 vil gøre DSV i stand til at drive de nye faciliteter udelukkende på vedvarede energi.

"Dette pilotprojekt vil gøre det muligt for DSV at forsyne vores aktiviteter udelukkende med vedvarende energi og dermed reducere både vores direkte og indirekte CO2-udledninger. Konceptet er et centralt element i DSV's forpligtelse til hjælpe med at nedbringe udledningen af drivhusgasser, og jeg er stolt over, at DSV nu udvikler ny infrastruktur, der kan understøtte den grønne omstilling af vores branche," siger Jens Bjørn Andersen, Group CEO i DSV.

Strøm nok til 1.400 husstande
Ved at installere et over 100.000 m2 stort solcelleanlæg vil DSV kunne dække logistikfaciliteternes fulde energibehov med vedvarende energi. Solcelleanlægget, der vil blive monteret på taget af bygningerne, vil have en kapacitet på 14 MwP, hvilket omtrent svarer til 1.400 husstandes strømforbrug i et år. Logistikfaciliteterne vil kun forbruge omkring 25 % af den anseelige mængde producerede strøm. Den resterende strøm fra solcelleanlægget vil DSV lagre i batterier og anvende til opladning af elektriske køretøjer og trailere, og en eventuel restproduktion vil blive overført til det lokale forsyningsnet.

De nye faciliteter i Landskrona er de første af sin slags, der bliver udstyret med en vedvarende energiløsning fra DSV Energy. DSV Energy er et nyt initiativ, der specialiserer sig i produktion, forbrug og salg af energi. De nye faciliteter vil spille en vigtig rolle i DSV's indsats for den grønne omstilling og gøre koncernen til en aktiv producent af energi frem for en passiv forbruger. Anders Rousing, Vice President for Group Operational Sustainability i DSV, er begejstret over projektets fremtidige potentiale:

"Når Landskrona-faciliteterne er kommet i drift, vil de give os vigtig viden og gøre os i stand til at udvikle best practices til brug for fremtidige projekter. DSV Energy vil spille en væsentlig rolle i vores bestræbelser på at nedbringe vores CO2-aftryk og nå vores langsigtede klimamål."

Anders Rousing fortsætter:

"Vi har planlagt fire nye DSV Energy-anlæg i den kommende tid, og vi ser frem til at videreudvikle dette initiativ. Jeg er utrolig glad for, at DSV med dette projekt kan bidrage positivt til at nedbringe både vores egne og vores kunders udledninger og samtidig opretholde samme høje kvalitets- og serviceniveau."

Når de står klar, vil de 175.000 m2 store logistikfaciliteter i Landskrona kunne tilbyde både temperaturkontrolleret lagerplads samt en lang række automatiserede løsninger. De nye bygninger vil blive opført ved siden af DSV's eksisterende lagerfaciliteter og vil gøre Landskrona til et af Nordens største logistikcentre med et samlet areal på over 225.000 m2. De nye logistikfaciliteter vil blive certificeret i henhold til BREEAM Excellent-standarden og forventes færdigbyggede og klar til brug i andet kvartal i 2024.

02.06.2023DSV

Sponseret

DSV donerer transportudstyr til Ukraine

17.05.2023DSV

Sponseret

DSV vil drive nye logistikfaciliteter med vedvarende energi

24.04.2023DSV

Sponseret

DSV gør det muligt for kunder at nedbringe CO2-udledningen på alle transporttyper