Det er vigtigt med sammenlignelighed: Det mener Dansk Erhverv om forslag til nye standarder for bæredygtighed

Der er nye regler for rapportering om bæredygtighed på vej. EFRAGs udkast til bæredygtighedsstandarder er omfattende. Dansk Erhverv har sammen med FSR – danske revisorer, DI, FinansDanmark og Forsikring & Pension udarbejdet et fælles høringssvar, som netop er sendt til EFRAG.

Dansk Erhverv har udarbejdet et supplerende høringssvar, hvor vi støtter fælles et fælles sæt af bæredygtighedsstandarder i EU. Det er vigtigt med sammenlignelighed, sammenhæng og overblik. På den anden side er Dansk Erhverv bekymret over standardernes kompleksitet og de byrder som virksomhederne kan blive pålagt. Ikke mindst i lyset af, at det vil blive lovpligtigt for mange danske erhvervsvirksomheder at afrapportere helt nye typer af oplysninger i de kommende 5 år.

Det er vigtigt, at vi alle holder os der overordnede formål for øje – bidrage til løsning af bæredygtighedsudfordringer. De løsninger kan danske virksomheder være med til at levere. De nye standarder skal bidrage til at forbedre både kvalitet, sammenlignelighed og gennemsigtighed. Det gør virksomhederne bedst, når rammerne er overskuelige og relevante.

Læs hvad de fem danske erhvervsorganisationer & Dansk Erhverv mener her
 - Joint NFM statement on ESRS FINAL
 - Consultation on Draft European Sustainability Reporting Standards

27.05.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Nye EU-regler vedtaget: Forbyder produkter fremstillet ved tvangsarbejde

24.05.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Få hjælp til at strukturere og opbygge din ESG-rapportering

16.05.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Erhvervsstyrelsen er klar med hjælp til den dobbelte væsentlighedsanalyse

19.04.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Virksomheder kan få hjælp til rapportering om deres globale værdikæde gennem partnerskaber

17.04.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Få hjælp til din ESG-rapportering med digitale løsninger

12.04.2024Dansk Erhverv

Sponseret

ESG skal være nemt for SMV’er: Få her inspiration til konkrete rapporteringspunkter