Del 2: CSR for begyndere

Kursusrækken afholdes 13. maj til 16. december 2015. Del 2 som beskrives her afholdes 12. august og omhandler din analyse af miljø og klima.

29.04.2015

Sponseret

Dennis Friis Thaagaard, , Sustainor

Kursusrække: CSR for begyndere – praktisk og enkelt.

Aarhus, maj-dec 2015

Mere information: www.sustainor.dk/kursus

DEL 2: “CSR ANALYSE - MILJØ OG KLIMA”

Sustainor laver i samarbejde med Relationsfabrikken en række netværk for begyndere indenfor CSR og bæredygtighed. Det første netværk starter i Aarhus i maj 2015. For at alle kommer hurtigt fra land, vil de første 7 måneder blive brugt til et intensivt kursusforløb, hvor alle deltagere med støtte fra CSR eksperter får udviklet den første CSR pakke i deres egen virksomhed.

Kursusrækken starter med en introduktionsdag (13. maj), hvor vi vil præsentere os for hinanden, og begreberne CSR og bæredygtighed vil blive gennemgået. Desuden vil vi gå igennem processen, opgaverne og målene for de kommende 7 måneder. Hermed skulle alle være topmotiverede til at give den en skalle, og starte arbejdet med CSR og bæredygtighed op i egen organisation.

Anden kursusgang (del 1) finder sted 10. juni, hvor emnet vil være “Politik, mål og organisation”. Her kan du se hvad vi vil arbejde med: http://csr.dk/del-1-csr-begyndere 

Tredje møde (del 2) afholdes 12. august og fokuserer på analyse af miljø og klima.

HVAD SKAL ANALYSERES?

Det er vigtigt, at du får et enkelt og praktisk forløb. Derfor udvælger vi nogle relevante og enkle analyser, som giver dig den største viden fra starten. Din virksomhed ændrer sig, og det gør verden også. Derfor skal man passe på ikke at begrave sig i analyser, og komme til at gå for meget i detaljen fra starten. Vi koncentrerer os om at finde de vigtigste områder at ændre. Enten fordi du faktisk kan forbedre dig meget - og samtidigt spare på omkostningerne og markedsføre dig bedre. Eller fordi du kan give et hurtigt signal til dine ansatte og kunder om, at du er igang med CSR og mener det alvorligt.

LEVERANDØRERNE, DIG SELV OG DINE KUNDER

Som udgangspunkt skal du analysere din egen virksomhed. Men med tiden giver det mening at se nærmere på dine leverandører og dine kunder. Du er nemlig også moralsk ansvarlig for dine leverandører og dine kunder. Det kalder man værdikæden. Men lad os feje for vores egen dør først. Dvs. vores egen virksomhed.

HVAD ER MILJØ OG KLIMA?

Når vi analyserer din virksomheds effekt på miljø og klima, så er det disse områder vi kigger på:

 • ressourceforbrug
 • spild
 • genbrug
 • energiforbrug
 • vand
 • kemikalier
 • transport
 • forurening
 • dyrevelfærd
 • plante og dyrearter (biodiversitet)
 • affald

Vi kigger både på hvor vigtigt et område er for din virksomhed (altså hvor stor effekt I har på omverdenen), samt hvor godt du synes, at I faktisk klarer jer. Så bliver det nemlig nemmere at udvælge de første projekter.

HJEMMEOPGAVER

Du vil til næste kursusgang få til opgave at analysere din egen virksomhed vedrørerende miljø og klima. Til dette vil du blive støttet af skabeloner og forslag til hvad du helt konkret skal gøre. Desuden kan du skrive eller ringe til underviseren for at få konkrete råd til netop din virksomhed.

I næste uge gennemgås den følgende lektion, som handler om analyse af din påvirkning af det sociale område.

Læs mere om kurset her: www.csr.dk

Se video om kurset her: www.sustainor.dk/kursus

Tilmelding (først til mølle): www.sustainor.dk/kursus

18.09.2023Sustainor

Sponseret

Sustainor Backbone opgør enkelt og hurtigt scope 1+2+3 udledningerne

15.05.2023Sustainor

Sponseret

En bølge af grønne krav er på vej fra EU – er jeres virksomhed klar?

15.05.2023Sustainor

Sponseret

ESG-software kommer især landets SMV-virksomheder til gavn

20.02.2023Sustainor

Sponseret

Sådan minimerer du risikoen fra dine leverandører

06.02.2023Sustainor

Sponseret

Vi søger 10 testvirksomheder, som gratis vil prøve Sustainor Backbone det næste år.

29.03.2021Sustainor

Sponseret

Kan man lave en skarp CSR strategi på 4-5 måneder - udelukkende via online rådgivning?