Del 1: CSR for begyndere

Kursusrækken starter med en introduktionsdag (13. maj), hvor begreberne CSR og bæredygtighed vil blive gennemgået. Desuden vil vi gå igennem processen, opgaverne og målene for de kommende 7 måneder. Anden kursusgang (del 1) er 10. juni.

Kursusrække i CSR for begyndere (Del 1: Politik, mål og organisation").

13.04.2015

Sponseret

Dennis Friis Thaagaard,, Sustainor

Kursusrække: CSR for begyndere – praktisk og enkelt.

Aarhus, maj-dec 2015

Mere information: www.sustainor.dk/kursus

DEL 1: “POLITIK, MÅL OG ORGANISATION”

Sustainor laver i samarbejde med Relationsfabrikken en række netværk for begyndere indenfor CSR og bæredygtighed. Det første netværk starter i Aarhus i maj 2015. For at alle kommer hurtigt fra land, vil de første 7 måneder blive brugt til et intensivt kursusforløb, hvor alle deltagere med støtte fra CSR eksperter får udviklet den første CSR pakke i deres egen virksomhed.

Kursusrækken starter med en introduktionsdag (13. maj), hvor vi vil præsentere os for hinanden, og begreberne CSR og bæredygtighed vil blive gennemgået. Desuden vil vi gå igennem processen, opgaverne og målene for de kommende 7 måneder. Hermed skulle alle være topmotiverede til at give den en skalle, og starte arbejdet med CSR og bæredygtighed op i egen organisation.

Anden kursusgang (del 1) finder sted 10. juni, hvor emnet vil være “Politik, mål og organisation”. Her kan du se hvad vi vil arbejde med.

ORGANISATION – HVEM SKAL VÆRE MED?

Fra starten er det vigtigt at få de rigtige folk om bord. Derfor gennemgår vi helt praktisk hvordan du får involveret dine ansatte, og hvordan du sammensætter det hold som skal styre dit arbejde med CSR. Vi vil komme ind på overvejelser om fx hvilke afdelinger der skal med, formelle og uformelle meningsdannere, skal brokhoveder med, hvor ofte skal vi mødes, skal vi tage referat, hvilken viden har vi, og hvad mangler vi, samt informering og involvering af resten af organisationen.

Du vil få til opgave at involvere dine ansatte samt sammensætte din egen CSR gruppe til næste gang. Til dette vil du blive støttet af skabeloner og forslag til hvad du helt konkret skal gøre. Desuden kan du skrive eller ringe til underviseren for at få konkrete råd til netop din virksomhed.

DIN CSR POLITIK

Til at guide din rejse i CSR-land skal vi have lavet en CSR politik for din virksomhed. Det bliver en overordnet beskrivelse af dit ambitionsniveau, dine holdninger og dine fokusområder indenfor CSR. Vi kommer ind på fx miljø, klima, energi, menneskerettigheder og arbejdsforhold og anti-korruption. Du vil blive meget hjulpet af standardformuleringer, men skal selv sammen med din CSR gruppe foretage et valg og en fokusering.

Også her får du støtte af skabeloner og opgaverlister, samt mulighed for at kontakte underviseren for gode råd. Din CSR politik skal være klar til det følgende møde.

DINE CSR MÅL

Du kommer til at bruge CSR som et redskab til at minimere dine omkostninger og risici, samt styrke din branding og dermed din omsætning.

For at styre efter den bedste udgave af din virksomhed skal du opstille nogle CSR mål, som du vil nå det kommende år og på lidt længere sigt. Det kan enten være aktiviteter du vil have gennemført (fx “udskifte alle pærer til LED”), eller afledte effekter du vil nå (fx “sænke elforbrug med 25%”).

Disse mål skal du sætte op sammen med din CSR gruppe og vise resultaterne til næste møde. Igen vil du få hjælp af skabeloner, opgavelister og mulighed for at ringe til underviseren for konkret hjælp.

I næste uge gennemgås den følgende lektion, som handler om analyse af din påvirkning af miljø og klima.

Læs mere om kurset her: www.csr.dk

Se video om kurset her: www.sustainor.dk/kursus

Tilmelding (først til mølle): www.sustainor.dk/kursus

18.09.2023Sustainor

Sponseret

Sustainor Backbone opgør enkelt og hurtigt scope 1+2+3 udledningerne

15.05.2023Sustainor

Sponseret

En bølge af grønne krav er på vej fra EU – er jeres virksomhed klar?

15.05.2023Sustainor

Sponseret

ESG-software kommer især landets SMV-virksomheder til gavn

20.02.2023Sustainor

Sponseret

Sådan minimerer du risikoen fra dine leverandører

06.02.2023Sustainor

Sponseret

Vi søger 10 testvirksomheder, som gratis vil prøve Sustainor Backbone det næste år.

29.03.2021Sustainor

Sponseret

Kan man lave en skarp CSR strategi på 4-5 måneder - udelukkende via online rådgivning?