De nominerede virksomheder til CSR Prisen 2019

Torsdag d. 31. oktober uddeles den traditionsrige CSR Pris. Med CSR Prisen sætter FSR – danske revisorer fokus på god praksis inden for rapportering om Corporate Social Responsibility (CSR) blandt Danmarks største selskaber.

Dommerpanelet har vurderet 100 danske selskabers rapporter om samfundsansvar. Ud fra tre kriterier er det afgjort, hvilke rapporter der er nomineret til CSR Prisen 2019:

  • Relevans og væsentlighed.
  • Brugbar- og troværdighed
  • Selskabets arbejde med FN’s verdensmål

På baggrund af årets kriterier har dommerpanelet valgt, inden for hver af de to kategorier, at nominere tre ikke-noterede og fire børsnoterede selskaber:

Arla er nomineret i kategorien stort ikke-noteret selskab. Dommerpanelet fremhæver formandens og CEO’ens forord, som understreger Arlas ambitioner og forpligtelse til bæredygtighed, herunder arbejdet med science based targets på klimaområdet og respekt for de planetære grænser.

Grundfos er også nomineret i kategorien stort ikke-noteret selskab. I rapporten bemærkes det tydeligt, at Grundfos har en lang historik inden for arbejdet med bæredygtighed, hvilket bl.a. demonstreres ved brugen af performance data og fokus på impact. Desuden redegøres grundigt for tilgangen til FN’s verdensmål.

Salling Group er ligeledes nomineret i kategorien stort ikke-noteret selskab. Dommerpanelet fremhæver Salling Groups rapport for den måde de italesætter arbejdet med bæredygtighed på gennem konkrete cases inden for fx plastik og madspild.

A. P. Møller-Maersk er nomineret i kategorien stort børsnoteret selskab. Rapporten demonstrerer tydeligt, at A.P. Møller-Mærsk tager lederskab og gør sin indflydelse gældende inden for væsentlige områder som skibsophug og klimamålet om nul CO2-udledninger i år 2050.

Carlsberg er også nomineret i kategorien stort børsnoteret selskab. Rapporten skaber en klar rød tråd ved at tage udgangspunkt i Carlsbergs bæredygtighedsstrategi. I sammenhæng med gennemgående grafiske elementer og brug af tabeller som fx ’what we said 2017 – what we did 2018’ skabes der en god struktur, der er nem for læseren at navigere rundt i.

Novozymes er ligeledes nomineret i kategorien stort noteret børsselskab. Rapporten indeholder gode referencer til Novozymes’ væsentlighedsanalyse, og der er veldokumenterede redegørelser for selskabets handlinger og koblinger til verdensmålene, både i ledelsesberetninger og i redegørelsen vedr. fremdrift til FN’s Global Compact.

Ørsted er den sidste virksomhed der er nomineret i kategorien stort noteret børsselskab. Dommerpanelet fremhæver Ørsteds bæredygtighedsrapport, som i kombination med selskabets Annual report 2018 og ESG-performance report 2018 samlet set skaber en troværdig og relevant redegørelse for selskabets omstilling til grøn energi.

Det er 25. gang, at FSR – danske revisorer uddeler CSR Prisen. H.K.H Kronprinsessen vil overrække CSR Prisen til de virksomheder, der har udgivet Danmarks bedste CSR-rapport. Prisoverrækkelsen finder sted torsdag d. 31. oktober på Børsen i København.

Du kan læse mere om CSR Prisen 2019 her

Se publikationen for CSR Prisen i vedlagte dokument. 

08.11.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

CSR Prisen 2022 – Mærsks strategiske ESG mål driver rapporteringen om fremdrift

01.11.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

CSR Prisen 2022 - STARK Group styrker koblingen mellem det finansielle og ESG i rapporteringen

11.10.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

CSR Prisen 2022: A.P. Møller – Mærsk og STARK Group er best-in-class

29.09.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

H.K.H. Kronprinsessen uddeler CSR Prisen 2022 blandt otte nominerede virksomheder

08.09.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

Feltet indsnævret: 15 rapporteringer i opløb til CSR Prisen 2022

21.06.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

44 rapporteringer om bæredygtighed er med i opløbet til CSR Prisen 2022