Dansk håndtering af vand er verdensførende

Vandsektoren har den tilgang, at ingen ejer naturen. Vandet håndteres skånsomt med det lavest mulige energiforbrug til gavn for klima, miljø og mennesker. Det gør Danmark til verdensførende inden for vand.

26.03.2019

Sponseret

DANVA

Når rammer og regulering går hånd i hånd, kan den måde, vi forvalter vandansvaret i Danmark på, vise vejen for resten af verden. Men vi skal videre.

I dag markeres FN's Vandets Dag på hele kloden. I Danmark sker det landet over med et væld af arrangementer hos vandselskaberne, der inviterer kunderne indenfor. Flere steder opfordrer vandselskaber danskerne til at skrotte giftsprøjten for at beskytte vores fælles drikkevand.

Temaet for Vandets Dag er taget fra FN's Verdensmål og hedder: "Leaving no one behind."

"I Danmark er vi begunstiget af, at vandselskaber håndterer vand for alle danskere. Ingen bliver ladt i stikken, der er adgang for alle til drikkevand og sanitet 99,9 procent af tiden døgnet rundt, hele året. Det skyldes, at vi i Danmark har haft tradition for at samle os i fællesskaber om de bedste løsninger til levering af drikkevand, håndtering af spildevand og projekter mod oversvømmelser, uden der er ejere, som skal have profit," siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen, og supplerer:
"Sådan er det bestemt ikke alle steder i verden. Derfor er den danske vandsektor et fornemt skoleeksempel, som det er værd at fremhæve på FN's Vandets Dag. Vi ligger i toppen, men vi vil gerne gøre det endnu bedre."

DANVA slår til lyd for, at lovgivningen i endnu højere grad bl.a. skal kunne understøtte arbejdet med at beskytte danskerne mod vandforurening og effekterne af klimaforandringer.

"Grundvandet skal beskyttes på en måde, så danskerne har tillid til deres drikkevand. Vandselskaberne kæmper hver dag for, at rester af pesticider i grundvandet ikke når ud i danskernes vandhaner, og det er en glæde, at alle bakker op om den indsats," siger Carl-Emil Larsen. 

Stadig flere spildevandselskaber producerer grøn energi ud af deres slam. De bruger strømmen selv, så de er energineutrale, eller også generer de så meget strøm, at de kan sende den ud til forbrugerene.

"Produktionen af den grønne energi understreger, at vandsektoren agerer så bæredygtig, som overhovedet muligt. Det samme er tilfældet med det lave tab på 7,2 procent af drikkevandet, der ikke når fra vandværket ud til danskerne.

Det er noget nær verdensrekord og værd at fejre på marke-ringen af FN's Vandets Dag," siger Carl-Emil Larsen.

Vandselskaber samarbejder med rådgivere og producenter om hele tiden at optimere og effektivisere drift og produktion. De nye løsninger kommer dermed danskerne til gavn via stabile lave priser.

Rådgivere og produ-center markedsmodner efterfølgende de nye teknologier til gavn for resten af verden via den danske vandseksport, der sidste år var på knap 20 milliarder kroner og som har været stigende de seneste år. Det er også værd at markere på FN's Vandets Dag, for dermed hjælper Danmark andre lande til leve op til temaet; "Leaving no one behind."

Den danske vandsektor er kendetegnet ved, at den nænsomt låner grundvandet og sender det ud til danskerne som drikkevand. Efterfølgende renses spildevandet så godt, at det kan ledes tilbage til vandmiljøet for at indgå i kredsløbet igen.

05.08.2019DANVA

Sponseret

Nyt fra medlemmerne: National vandklynge fremmer innovation og eksport af dansk vandteknologi

31.07.2019DANVA

Sponseret

Ambitiøst vandsamarbejde indgået mellem Danmark og Malaysia

16.07.2019DANVA

Sponseret

Vandsektoren bifalder grøn politisk aftale

02.07.2019DANVA

Sponseret

Valgløfter om vand konfirmeret på Folkemødet

17.06.2019DANVA

Sponseret

Lad politisk lemfældighed med drikkevandet få en ende

06.05.2019DANVA

Sponseret

Pesticidrester i grundvandet betyder højere vandpriser