Daka Denmarks A/S årsregnskab 2022

Daka Denmark A/S havde I 2022 et økonomisk resultat på 19 millioner efter skat. I 2022 videreudvikledes Dakas bæredygtighedsrapportering så den er udarbejdet efter ESG strukturen, og peger frem mod det kommende CSR-Direktiv.

Daka arbejder med at nedbringe energiforbruget, i 2022 blev dette suppleret af investeringer i nye kedler og tankkapacitet.

Enormt høje produktionsomkostninger

Det mindre tilfredsstillende resultat i 2022, blev kraftigt påvirket af energiomkostninger, men også store prisudsving på slutprodukterne, specielt biodiesel. 

2022 bød generelt på øgede produktionsomkostninger, med prisstigninger på energi som hovedårsagen. Det ramte hårdt i Daka Denmark A/S, hvor kerneopgaven er at eliminere smittekilder ved hjælp af tryksterilisering og høje temperaturer. Processer som kræver meget energi, først og fremmest gas. Samlet set brugte Daka Denmark over 100 mio. kr. mere på energi i 2022 sammenlignet med 2021.

”Når vi trods alt kom i mål med et resultat på 19 millioner, skyldes det især et forholdsvis godt 1. halvår af 2022, mens 2. halvår var meget udfordrende” forklarer Søren Mohr Jensen – Kommunikationschef i Daka Denmark A/S

I Daka arbejdes der kontinuerligt med at nedbringe energiforbruget, et arbejde som i 2022 blev suppleret af investeringer i nye kedler og tankkapacitet. Det var tvingende nødvendige investeringer, for at skabe en højere grad af forsyningssikkerhed. Udstyret gav sidst på året mulighed for at anvende henholdsvis fyringsolie på Daka SecAnim fabrikken ved Randers og biofyringsolie på Daka Sarval fabrikken ved Løsning. Herved kunne Daka nedbringe sin afhængighed af gas, som ellers har været eneste relevante energikilde til de meget høje temperaturer og tryk Daka lovmæssigt skal anvende for at sikre den veterinære sikkerhed ikke kompromitteres.

Fortjenesten udfordret

Biodieselpriserne var i 2022 ramt af store udsving og sidst på året et stort og pludseligt fald. Generelt oplevede man forringet dækningsbidrag på slutprodukterne også på ingredienser til kæledyrsfoder og gødning.  Dette har også forringet indtjeningen i 2022.

”Overordnet set har vi styret godt igennem en udfordrende tid på vores kerneforretning, men indtjeningen har været presset på alle forretningsområder. Et lyspunkt i 2022 er Daka ReFood’s fremgang indenfor indsamling af madaffald. Det vil styrke indtjeningen fremover i dette mindre område af Daka. forklarer Søren Mohr Jensen – Kommunikationschef i Daka Denmark A/S.
 

Fortsat udfordringer i 2023

Tendenserne fra 2022 er fortsat ind i 2023, hvor energipriserne, trods fald, stadig er en del højere end tidligere.

”Oveni højere energiomkostninger og et fortsat fald i salgspriser på vores slutprodukter, påvirkes Daka nu også af faldet i slagtninger og grisebestand i Danmark. Det betyder et fald i antal afhentede døde dyr og færre råvarer at forarbejde på fabrikkerne. Så selv om vi heldigvis kan se, at nogle af vores markeder har rettet sig, så vil 2023 også byde på sine udfordringer, men dem er vi selvfølgelig fuldt fokuseret på at håndtere.” fortæller Søren Mohr Jensen – Kommunikationschef i Daka.

Udvidet bæredygtighedsrapportering

Daka Denmark A/S arbejder aktivt med bæredygtighed og bæredygtighedsrapportering, derfor har Daka Denmark A/S fra og med 2022 besluttet at arbejde ud fra ESG-strukturen, Environment, Social and Governance. Samtidig har man påbegyndt forberedelserne til at opfylde rapporteringskravene i EU’s CSR Direktiv, som officielt træder i kraft i 2025.

”Arbejdet med at øge værdien i de råvarer vi genanvender, ved at løfte dem så højt i ressource-hierarkiet som muligt, samt vores store fokus på energieffektivisering fylder rigtig meget i Daka. Derfor mener vi det er helt naturligt, at vi allerede nu begynder at rapportere efter retningslinjer, som lever op til det kommende CSR Direktiv”. fortæller Søren Mohr Jensen – Kommunikationschef i Daka Denmark A/S.

04.12.2023Daka Denmark A/S

Sponseret

Organisk gødning giver harmoniske juletræer

29.09.2023Daka Denmark A/S

Sponseret

Ufattelige mængder mad går stadig til spilde - kan detailhandlen gøre mere, hurtigere?

12.07.2023Daka Denmark A/S

Sponseret

Virksomhederne risikerer bøde for ikke at affaldssortere, men er dårligt informerede

26.05.2023Daka Denmark A/S

Sponseret

Daka Denmarks A/S årsregnskab 2022

19.05.2023Daka Denmark A/S

Sponseret

ISS Facility Services og Bygningsstyrelsen modtager certificering fra REFOOD mærket

19.05.2023Daka Denmark A/S

Sponseret

Dansk 2. generationsbiodiesel er fra animalske biprodukter - ikke friturefedt