DACHSER satser på trailere med mere plads

Løbende udskiftning af sættevogne i forretningsenheden European Logistics optimerer kapacitetsudnyttelsen og mindsker samtidig klimaaftrykket for den enkelte transport

Løbende udskiftning af sættevogne i forretningsenheden European Logistics optimerer kapacitetsudnyttelsen og mindsker samtidig klimaaftrykket for den enkelte transport..

Siden april 2021 har alle DACHSERs nyindkøbte sættevogne i Tyskland været såkaldte megatrailere. De har plads til mere gods, selvom de har samme længde og bredde som traditionelle sættevogne. Derved opnår logistikudbyderen bedre brændstoføkonomi med megatrailerne, især over lange afstande. Udskiftningen af hele den tyske vognpark med i alt omkring 680 nye megatrailere vil efter planen være fuldført i 2027. I de kommende år vil DACHSER også begynde at udskifte sine vognparker i de 24 andre europæiske lande, hvor virksomheden er repræsenteret med vejtransport via European Logistics.

De såkaldte megatrailere har samme længde og bredde som en traditionel sættevogn, og deres samlede højde holder sig under de 4 meter, som er den maksimalt tilladte højde på køretøjer i Tyskland. De tilbyder 20 centimeter mere plads i højden indvendigt, fordi lastrummet starter knap 100 centimeter over vejoverfladen. Det svarer til i alt 8 kubikmeter mere lastrum. Med muligheden for at laste 2 dæk har en megatrailer plads til 67 europaller. Dermed har den næsten samme kapacitet som en lastbil med to veksellad, men da sidstnævnte har plads til fem paller flere end megatraileren, vil det fortsat være DACHSERs foretrukne løsning indtil videre.

“Større lastrum er ensbetydende med bedre kapacitetsudnyttelse – når vi taler megatrailere, kan det være helt op til 18 procent.”

Christian Schütz, Department Head Technics/Technical Purchase hos DACHSER

"Det er normalt ikke den maksimalt tilladte totalvægt på 40 tons, der sætter grænsen i forhold til stykgods, men lastrummets rumfang," forklarer Christian Schütz, som er Department Head Technics/Technical Purchase hos DACHSER. "Større lastrum er ensbetydende med bedre kapacitetsudnyttelse – når vi taler megatrailere, kan det være helt op til 18 procent. Det er effektivt og også godt i forhold til at mindske CO2-udledningen, da vi kan nøjes med færre ture."

"DACHSER gik forrest med indførelsen af veksellad for 50 år siden, og det er fortsat normen med hensyn til lastrumseffektivitet. I dag ønsker vi at blive den første store udbyder af stykgodstransport i Europa, der anvender megatrailere i stedet for traditionelle sættevogne," fortæller Alexander Tonn, COO Road Logistics hos DACHSER. "Megatrailere er dyrere i indkøb, men merudgiften tjener sig hjem i løbet af deres levetid på grund af den større omkostningseffektivitet. Derudover bidrager dette fremskridt inden for proceseffektivitet til vores langsigtede strategi for klimabeskyttelse."

Fokus på effektiv logistik og teknologisk innovation
Denne strategi er udtryk for DACHSERs fokus på effektiv logistik og teknologisk innovation. Virksomheden mener, at det er den eneste måde, hvorpå Parisaftalens mål om en maksimal temperaturstigning på 2 grader og EU's og mange andre landes klimabeskyttelsesmål kan nås på mellemlang og lang sigt. Derfor samarbejder DACHSER med kunder og partnere, der også er ivrige efter at have aktiv indflydelse på, hvad logistikbranchen foretager sig i forhold til at indføre lav- og nulemissionsteknologier. DACHSERs indsats for klimabeskyttelse fokuserer på fire hovedindsatsområder, nemlig proceseffektivitet, energieffektivitet, forskning og udvikling samt virksomhedens sociale ansvar. Sidstnævnte dækker over et tilsagn i forhold til samfundsmæssige og sociale spørgsmål, der rækker ud over DACHSERs egne direkte forretningsinteresser.

19.09.2023DACHSER Intelligent Logistics

Sponseret

Langvarige relationer muliggør satsning på el

29.03.2023DACHSER Intelligent Logistics

Sponseret

30 procent mindre drivhusgasemissioner

13.02.2023DACHSER Intelligent Logistics

Sponseret

Dachser Denmark tager ny ellastbil i brug

11.08.2022DACHSER Intelligent Logistics

Sponseret

Dachser og terre des hommes støtter familier i Ukraine

19.05.2022DACHSER Intelligent Logistics

Sponseret

Innovation og klimabeskyttelse

17.03.2022DACHSER Intelligent Logistics

Sponseret

En bæredygtig fremtid baseret på vedvarende energi