DACHSER leverer med elcykel i Prag

DACHSER lancerer et pilotprojekt i Tjekkiet, hvor logistikudbyderen skal levere varer i Prags centrum med en eldrevet ladcykel. Det nybyggede mikro-knudepunkt "Depot.Bike" ved metrostationen Florenc bliver omdrejningspunkt for projektet.

Ladcyklen markerer det første skridt mod at gøre Prags centrum til en "DACHSER Emission-Free Delivery"-zone..

Derved bygger DACHSER videre på de eksisterende, værdifulde erfaringer med alternative metoder til at transportere leverancer de sidste par kilometer, som logistikudbyderen allerede har høstet i større europæiske byer som Paris, Malaga og Stuttgart. I pilotprojektet i Tjekkiet testes brugen af en elektrisk ladcykel under virkelige trafikforhold i Prag i forventning om fremtidige restriktioner på godstransport i byens centrum.

Som en logistikudbyder med hovedsæde i Tyskland og verdensomspændende aktiviteter tilpasser DACHSER løbende sine processer og tjenester til den seneste udvikling og til sociale og demografiske ændringer. Et af incitamenterne i øjeblikket er den enorme stigning i trafikmængden i større byer og de dermed forbundne miljøpåvirkninger og forringelse af livskvaliteten for indbyggerne. Byer reagerer ved at indføre restriktioner på at køre ind til centrum, for eksempel med ældre dieselbiler.

"DACHSERs centrale forsknings- og udviklingsafdeling, Research & Development, analyserer alternative kørselskoncepter for køretøjer og foreslår nye koncepter for nulemissionslevering inden for bylogistik," fortæller Jan Pihar, som er Managing Director for European Logistics hos DACHSER i Tjekkiet. Han fortsætter: "Derfor har vi som virksomhed stor erfaring med brugen af el-ladcykler i mange europæiske byer, så beslutningen om også at iværksætte et pilotprojekt i Prag var oplagt – selv om byen endnu ikke har indført restriktioner på adgang til bymidten."

Forberedelse til "DACHSER Emission-Free Delivery"
I projektets pilotfase planlægger DACHSER at foretage leverancer til gågaderne i distriktet Prag 1. Hver morgen bringer lastbiler dagens leverancer fra DACHSERs Kladno-filial ca. 30 km vest for Prag til mikro-knudepunktet Depot.Bike nær byens centrum. De enkelte forsendelser leveres derefter ved hjælp af el-ladcyklen.

I senere faser forventes konceptet gradvist at blive udvidet til distrikterne Prag 4, Prag 5 og Prag 7 – med hjælp fra elektriske lastbiler til tunge og voluminøse palleforsendelser. De hyppigste modtagere af disse leverancer vil sandsynligvis være modebutikker, apoteker og leverandører af lægemidler samt byggemarkeder. "Den gradvise udskiftning af små, konventionelle varevogne er en bæredygtig løsning til at aflaste trafikken i Prag og reducere problemet med smog. Det vil vi gerne bidrage aktivt til som led i vores virksomhedsstrategi," tilføjer Jan Pihar.

DACHSER vil bruge en elektrisk ladcykel fra firmaet Velotaxi Bring. Ladcyklen har et lad på 0,4 lastemeter og kan transportere en last svarende til en europalle lastet op til en højde på 1,2 m og med en maksimal vægt på 250 kg. I første omgang vil cyklen kun blive brugt til at levere forsendelser pakket i kasser, men i fremtiden planlægger virksomheden også at bruge paller, der gradvist pakkes ud langs leveringsruten. Ideelt set vil disse initiativer kulminere i en "DACHSER Emission-Free Delivery"-zone i det pågældende område, hvor forskellige typer køretøjer integreres til et intelligent, overordnet koncept. Pilotprojektet vil løbende blive evalueret sammen med operatøren af mikro-knudepunktet, en specialist i elcykler, der hedder ekolo.cz, og i samarbejde med Prags kommunale vejvæsen og Prague Institute for Planning and Development. De første resultater forventes at ligge klar, når projektet har kørt i seks måneder.

19.09.2023DACHSER Intelligent Logistics

Sponseret

Langvarige relationer muliggør satsning på el

29.03.2023DACHSER Intelligent Logistics

Sponseret

30 procent mindre drivhusgasemissioner

13.02.2023DACHSER Intelligent Logistics

Sponseret

Dachser Denmark tager ny ellastbil i brug

11.08.2022DACHSER Intelligent Logistics

Sponseret

Dachser og terre des hommes støtter familier i Ukraine

19.05.2022DACHSER Intelligent Logistics

Sponseret

Innovation og klimabeskyttelse

17.03.2022DACHSER Intelligent Logistics

Sponseret

En bæredygtig fremtid baseret på vedvarende energi