CSR-rapporter booster klimadagsordenen

Tager vi et kig på de 100 største danske selskaber, som i år er blevet vurderet til CSR Prisen, kan vi se flere tegn på, at der sker en stor omstilling gennem bl.a. meget ambitiøse klimamål.

Charlotte Jepsen, adm. direktør i FSR - danske revisorer (foto: Carsten Lundager).

Vi har den 31. oktober uddelt CSR Prisen til Mærsk og Grundfos for deres eminent informative CSR-rapporter, hvor de fortæller om deres visioner og mål for ansvarlig og bæredygtig produktion, om deres indsats for at nå de mål og effekten på klimaet af deres forretning.

Navnlig det sidste er vigtigt, da det er en forudsætning for at kunne nå regeringens mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 pct. frem mod 2030, at vi kan måle og monitorere klimaaftrykket af virksomhedernes adfærd.

CSR Prisen blev uddelt på en dag, hvor statsminister, Mette Frederiksen på forsiden af Børsen slog fast, at den grønne omstilling ikke må koste hverken konkurrenceevne eller arbejdspladser.

Når statsministeren melder så markant ud, hænger det givet vis sammen med den frygtindgydende store opgave, vi står over for, hvis vi skal reducere udledningen af CO2 og andre drivhusgasser med 70 pct. Det kræver ikke alene markante ændringer i vores forbrug og adfærd. Det kræver også en acceleration i udviklingen af bæredygtige teknologier.

Og selvom politisk regulering har været medvirkende til, at Danmark i mange år har været foregangsland, når det gælder bæredygtig produktion og rapportering herom, så rækker det ikke her.

De forandringer, vi har foran os kræver en fælles koordineret indsats på tværs af sektorer - og med både private og offentlige aktører.

Tager vi et kig på de 100 største danske selskaber, som i år er blevet vurderet til CSR Prisen, kan vi se flere tegn på, at der sker en stor omstilling gennem bl.a. meget ambitiøse klimamål. Det er også tydeligt, at flere og flere selskaber tager FN’s verdensmål til sig. Det er en glædelig udvikling.

De steder, hvor vi særligt ser plads til forbedringer, handler om data og sammenlignelighed. Selvom stort set alle 100 selskaber medtager sociale og miljømæssige nøgletal, er det kun en tredjedel, der fortæller hvordan nøgletallene er opgjort. Og et kig ind i klimaområdet viser, at de nøgletal som selskaberne medtager varierer meget. Fx er det kun en fjerdedel, der oplyser om deres direkte og indirekte CO2-emissioner. 

Vi ser derfor et klart behov for standardiserede nøgletal, særligt på klimaområdet. Vi vil i revisorbranchen gerne gøre vores til at løfte rapporteringen om klima og vise, hvordan danske virksomheder - både store og små - understøtter regeringens klimamålsætninger. Vi mener at kunne spille en vigtig rolle og er klar til at indtage scenen sammen med de danske virksomheder og vise lederskab gennem vores indsigt og ekspertise.  

Vi har sammen med Nasdaq og Finansforeningen taget et første skridt og forsøgt at skubbe på udviklingen med 15 standardiserede ESG-nøgletal. Nøgletal, som enhver virksomhed bør overveje at tage med i sin årsrapport for at være på omgangshøjde med markedets forventninger. Pjecen med de 15 ESG-nøgletal.

Det er nemlig ikke længere nok, at kunne sige, hvordan overskudsgraden udvikler sig over tid - vi skal også kunne sammenholde det fx med evnen til at reducere CO2-emissioner, fastholde medarbejdere og sikre ligelig kønsfordeling i ledelse og bestyrelse. Det kræver robuste processer og relevante data af høj karat og kvalitet. Det mener vi al beskedenhed, at revisorbranchen har de nødvendige spidskompetencer til at kunne bidrage kvalificeret til. Vores formål, som vi er dedikeret til, er at sikre tillid til at vi kan stole på de oplysninger, virksomhederne lægger frem om sig selv. Hvad enten det er hard-core finansielle nøgletal eller informationer om klimaaftryk og miljøpåvirkning, så er årsregnskaberne og CSR-rapporterne med til at booste en ansvarlig og langsigtet bæredygtig vækst.

08.11.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

CSR Prisen 2022 – Mærsks strategiske ESG mål driver rapporteringen om fremdrift

01.11.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

CSR Prisen 2022 - STARK Group styrker koblingen mellem det finansielle og ESG i rapporteringen

11.10.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

CSR Prisen 2022: A.P. Møller – Mærsk og STARK Group er best-in-class

29.09.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

H.K.H. Kronprinsessen uddeler CSR Prisen 2022 blandt otte nominerede virksomheder

08.09.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

Feltet indsnævret: 15 rapporteringer i opløb til CSR Prisen 2022

21.06.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

44 rapporteringer om bæredygtighed er med i opløbet til CSR Prisen 2022