CSR Prisen: Carlsberg ser engagement med leverandører som afgørende for den bæredygtige omstilling.

Carlsberg modtog CSR Prisen 2021 for store børsnoterede danske virksomheder. Ifølge Carlsberg ligger der en stor opgave i at reducere scope 3 og tæt dialog og fælles forståelse af behovet for den bæredygtige omstilling blandt leverandørerne er centralt.

Cees ’t Hart, CEO i Carlsberg modtog CSR Prisen 2021 for deres bæredygtighedsrapport 2020. .

Tre virksomheder var nomineret inden for kategorien stor børsnoteret virksomhed CSR Prisen 2021: A.P. Møller-Mærsk, Carlsberg og Ørsted. Som bekendt løb Carlsberg med prisen, der blev uddelt på årets CSR konference d. 26. oktober, 2021 på Børsen i København.

CSR Prisens dommerpanel roser blandt andet Carlsbergs bæredygtighedsrapport for at redegøre om konkret fremdrift og forventninger til fremtiden i forhold til virksomhedens Together Towards ZERO-strategi og fokus på hele værdikæden. Rapporten roses desuden for at være datadrevet og have en høj grad af transparens.

FSR – danske revisorer står bag den traditionsrige CSR Pris, og som opfølgning på uddelingen af CSR Prisen 2021 har vi stillet Carlsberg tre spørgsmål om henholdsvis Carlsbergs klimarapportering, erfaringer med at få revisorerklæring på ESG-tallene og forventninger til 2021-rapporteringen. Bæredygtighedschef i Carlsberg, Simon Boas Hoffmeyer svarer her på spørgsmålene:

Hvad ser I som de største udfordringer i arbejdet med scope 3 klima-rapporteringen, og har I gode råd til andre virksomheder, der skal i gang med scope 3?

”Vi er allerede godt på vej, da vi fra 2015-2019 reducerede vores scope 3 emissioner med 7%, hvilket svarer til at eliminere ca. 200.000 bilers CO2 udledning på et år. Ikke desto mindre udgør emissioner udenfor vores bryggerier mere end 87% af vores totale udledning i scope 1, 2 og 3. Derfor er det er super vigtigt, at vi kontinuerligt arbejder på denne del.

Det er selvsagt en stor opgave, specielt da vi ikke er i direkte kontrol over vores leverandørers udledninger. Gennem dialog med vores leverandører, skaber vi dog en fælles forståelse for vigtigheden af at omstille til en mere bæredygtig produktion. Målet er, at deres omstilling drives af en erkendelse af, at det er det rigtige for både deres bundlinje og samfundet, fremfor at de kun gør det, fordi vi beder dem om det.

I 2017 besluttede vi os for at få godkendte Science Based Targets på linje med den ambitiøse 1,5 graders målsætning. Den kommunikerer vi til alle vores leverandører og interessenter, men selvom vi oplever en stor omstillingsparathed, så anerkender vi, at en så massiv omstilling tager tid. For eksempel holder en glassmelteovn, der laver glasflasker, ca. 15 år, så hvis den leverandør skal overgå til CO2 neutral produktion, skal de starte i god tid.

Vi når kun i mål, hvis alle er ombord. Der kan vi som Carlsberg være med til at skabe forandringer, men det kræver naturligvis, at vi konkret siger til vores leverandører: Vi vil have lettere dåser, lettere flasker, mere genanvendt materiale, og at de produceres med grøn strøm.”

EU varsler krav om erklæring fra revisor eller tilsvarende på ESG-data, og I har i flere år fået erklæring på jeres tal. Hvilke fordele ser I ved at have en tredje part involveret, og hvad kan andre lære af jeres erfaringer?  

”Det krav hilser vi velkomment. Vi arbejder allerede med en række gode samarbejdspartnere, og processen med verificering og sparring fra eksempelvis revisor eller andre eksperter såsom CO2 eksperter fra Carbon Trust eller WWF, giver os en masse viden, som vi ellers ikke havde fået. Ved at have en uvildig part at sparre med bliver vores rapportering og data bedre. Det giver også større troværdighed og tillid til os som virksomhed.”

Hvad forventer I at gøre anderledes og arbejde på at forbedre i rapporteringen om bæredygtighed for 2021?

”Vi arbejder løbende med at gøre vores ESG rapportering bredere, og samtidig evaluerer vi vores data baseret på væsentlighed. Kort sagt ønsker vi, at vores interessenter får den data, de søger, og at det er repræsenteret på en tilgængelig og transparent måde.

Fremadrettet vil vi fortælle endnu mere om, hvordan vores brands er en del af vores bæredygtighedsrejse, hvilket vi for eksempel lagde øget vægt på, da vores marketingansvarlige tidligere på året underskrev World Federation of Advertisers ’Planet Pledge’ der forpligter os til at bruge marketing til at bidrage mere til bæredygtighedsagendaen. ” 

I FSR – danske revisorer ser vi frem til at se 2021-rapporteringen i det nye år. Samtidig opfordrer vi danske virksomheder til at forholde sig til de tre gode råd om rapportering om samfundsansvar og bæredygtighed, som FSR - danske revisorer har meldt ud i forbindelse nomineringspublikationen og omtalen af de i alt seks virksomheder, der var nomineret til CSR Prisen 2021 blandt unoterede og børsnoterede virksomheder med deres 2020-rapporter. De gode råd fokuserer på at tydeliggøre virksomhedens rolle i den bæredygtige omstilling, at gøre langsigtede mål operationelle og at skabe tillid til virksomhedens fremdrift og ESG data.

Læs mere:

08.11.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

CSR Prisen 2022 – Mærsks strategiske ESG mål driver rapporteringen om fremdrift

01.11.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

CSR Prisen 2022 - STARK Group styrker koblingen mellem det finansielle og ESG i rapporteringen

11.10.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

CSR Prisen 2022: A.P. Møller – Mærsk og STARK Group er best-in-class

29.09.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

H.K.H. Kronprinsessen uddeler CSR Prisen 2022 blandt otte nominerede virksomheder

08.09.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

Feltet indsnævret: 15 rapporteringer i opløb til CSR Prisen 2022

21.06.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

44 rapporteringer om bæredygtighed er med i opløbet til CSR Prisen 2022