CSR Prisen 2022

Hvem er best-in-class til rapportering om bæredygtighed? Med CSR Prisen 2022 inspirerer FSR – danske revisorer med god rapporteringsskik inden for bæredygtighed, samfundsansvar og ESG i store danske virksomheder. I år vurderer vi over 100 virksomheder.

I dag lancerer FSR – danske revisorer CSR Prisen 2022, som sætter fokus på vigtigheden af rapportering om bæredygtighed, der er relevant og væsentlig, og som er balanceret og brugbar for virksomhedens primære interessenter. Prisen hylder store danske virksomheder, der udmærker sig med en transparent og pålidelig redegørelse om arbejdet med bæredygtighed, virksomhedens samfundsansvar og rapportering om miljø, sociale og ledelsesmæssige forhold (ESG).

100+ virksomheder
I 2022 nominerer og priser FSR – danske revisorer rapportering blandt store unoterede og børsnoterede danske virksomheder med en bred repræsentation af brancher, inklusiv den finansielle sektor. Vi vurderer mere end 100 virksomheders rapportering ud fra de to kriterier ’relevans og væsentlighed’ og ’balance og brugbarhed’, som også ligger til grund for dommerpanelets nominering til CSR Prisen. Igen i år har vi et stærkt dommerpanel med 11 udvalgte repræsentanter fra dansk erhvervsliv og civilsamfund. Dyk ned i årets kriterier, dommerpanel og proces i publikationen CSR Prisen 2022.   

I forbindelse med lanceringen siger Birgitte Mogensen, formand for FSR - danske revisorers Udvalg for Samfundsansvar & Bæredygtighed (USB): 

”Arbejdet med bæredygtighed er licence to operate blandt store danske virksomheder, og ESG er den nye valuta for finansielle interessenter. Vigtigheden af at skabe gennemsigtighed og troværdighed om virksomhedernes mål, handlinger og fremdrift inden for bæredygtighed har aldrig været større, og vi ser, hvordan virksomhedens rapportering og årlige status udgør rygraden i øvrig kommunikation om virksomhedens samfundsansvar. Alt imens vi afventer nye regelsæt og standarder fra EU, sætter vi spot på de store danske virksomheder, der udmærker sig med rapportering om bæredygtighed og sætter barren for god skik og praksis i 2022.”     

Sæt kryds i kalenderen – og følg prisen
Vi uddeler CSR Prisen 2022 på Børsen i København tirsdag den 11. oktober 2022 i forbindelse med den årlige konference om samfundsansvar og bæredygtighed #CSRDag22, som arrangeres af Dansk Erhverv, Erhvervsstyrelsen og FSR – danske revisorer.

Frem mod prisoverrækkelsen udgiver vi løbende nyheder om processen og de virksomheder, der nomineres til prisen af dommerpanelet. Følg prisen på www.fsr.dk/CSRPrisen og #CSRPrisen.

Sidste års nominerede og vindere
Arla og Carlsberg vandt CSR Prisen 2021 blandt i alt seks virksomheder, som var nomineret. Læs om sidste års nominerede og vindere af CSR Prisen 2021.

08.11.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

CSR Prisen 2022 – Mærsks strategiske ESG mål driver rapporteringen om fremdrift

01.11.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

CSR Prisen 2022 - STARK Group styrker koblingen mellem det finansielle og ESG i rapporteringen

11.10.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

CSR Prisen 2022: A.P. Møller – Mærsk og STARK Group er best-in-class

29.09.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

H.K.H. Kronprinsessen uddeler CSR Prisen 2022 blandt otte nominerede virksomheder

08.09.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

Feltet indsnævret: 15 rapporteringer i opløb til CSR Prisen 2022

21.06.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

44 rapporteringer om bæredygtighed er med i opløbet til CSR Prisen 2022