CSR-partnerskaber: One-night stand eller lykkeligt ægteskab?

Hvad er potentialet i CSR-partnerskaber mellem virksomheder og NGO’er? Hvilken værdi kan parterne skabe for hinanden – og for verden? Hvad skal der til for at skabe et lykkeligt partnerskab?

Dansk Erhvervs CSR-chef Louise Koch indbyder til debat på Folkemødet om udfordringer og muligheder i CSR-partnerskaber.

10.06.2015

Sponseret

Louise Koch, CSR-chef i Dansk Erhverv, Dansk Erhverv

En af de store tendenser på CSR-området i disse år er, at virksomheder og NGO’er byder hinanden ind til samarbejde. Der er et stort potentiale for at gøre verden bedre og styrke forretningen, når NGO’ers kompetencer på social og miljømæssig udvikling kombineres med virksomheders evne til at skabe forretning og række ud i globale værdikæder. Men erfaringerne fra danske og internationale partnerskaber viser samtidig, at det ikke altid er en dans på roser, når virksomheder og NGO’er skal spille sammen.

Til dette års Folkemøde på Bornholm sætter Dansk Erhverv tre erfarne virksomheds-NGO ’par’ stævne til en debat om, hvordan partnerskaber kan skabe værdi for alle parter, hvad der skal til for at skabe det lykkelige partnerskab, og ikke mindst, hvordan den perfekte virksomheds- eller NGO-partner ser ud.

Det sker lørdag den 13. juni kl. 13-14, når Bestseller & Red Barnet, Dansk Supermarked & WWF Verdensnaturfonden, samt Dansk Flygtningehjælp & Lauritz.com diskuterer og deler erfaringer.

Se beskrivelse i program for folkemødet og video-opvarmning til debatten.

Debatten kan også følges live på www.danskerhverv.dk.

Partnerskaber tager mange former

Der findes mange modeller for samarbejde mellem virksomheder og NGO’er. Fra den mere uforpligtende donation eller fælles fundraising til mere langsigtede partnerskaber, som bygger på kernekompetencer fra begge parter og kan fokusere på forbedring af miljø- eller arbejdsforhold i værdikæder eller måske ligefrem innovation af nye produkter og service.

De tre par, som man kan møde i paneldebatten på Bornholm, repræsenterer forskellige typer af partnerskaber fra fundraising til forbedring af værdikæder og med emner, der rækker fra hjælp af flygtninge i verdens brændpunkter over uddannelse og praktik for unge mennesker i Bangladesh og til øget bæredygtighed i hele varekæden for fisk og skaldyr i supermarkedet.

Dansk Flygtningehjælp og Lauritz.com har gennem seks år samarbejdet om at skaffe penge til at hjælpe flygtninge i verdens brændpunkter. Det gør de gennem en nytænkende fundraisingmodel, hvor Lauritz.com stiller sin online auktionsplatform til rådighed for auktioner af særlige genstande eller oplevelser, som er doneret af kunstnere, firmaer eller privatpersoner, hvor al indtægten går ubeskåret til Dansk Flygtningehjælps arbejde.

’Vores samarbejdsmodel udspringer af et stærkt fælles ønske om at skabe værdi gennem kreative samarbejdstiltag’, fortæller Andreas Kamm, generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp. ’For en organisation som Dansk Flygtningehjælp rummer Lauritz.coms sunde forretningsidé et potentiale, der rækker bredt ud i den danske befolkning til gavn for mennesker i nød. Gennem vores samarbejdsrelation formår vi i fællesskab at løfte helt konkrete humanitære opgaver, og samtidig skabe sympatisk opmærksomhed omkring både Lauritz.com og Dansk Flygtningehjælp. Vores samarbejdsmodel er kort og godt lukrativ og meningsfuld for begge parter,’ slutter Andreas Kamm.

Red Barnet og Bestseller har siden 2011 samarbejdet om Work2Learn projektet i Bangladesh, hvor unge mennesker mellem 16 og 18 år gennemgår en ni måneders faguddannelse inden for syning, mekanik eller kvalitetskontrol, så de er kvalificerede til at få faglærte jobs i tekstilsektoren. Derefter sørger Bestseller for, at de unge mennesker kommer videre i en tre måneders praktik hos en af deres leverandører, så de unge mennesker både får en teoretisk og praktisk uddannelse. 

Projektet er med til at skabe gode jobmuligheder for unge mennesker i udviklingslande, hvor fattigdom og arbejdsløshed ellers er hverdagskost. Samtidig kan Bestsellers leverandører ansætte velkvalificerede medarbejdere, som kan skabe værdi for virksomheden og samtidig tjene deres eget levebrød. ’Uddannelse er den stærkeste vej til at skabe fundamentet for et godt liv og for bæredygtige samfund. For Red Barnet er styrken i dette projekt, at de unge mennesker ikke alene får en faglig uddannelse, men også får praktisk erfaring og adgang til jobmuligheder gennem samarbejdet med Bestsellers leverandører,‘ fortæller Mimi Jakobsen, generalsekretær i Red Barnet.

Dansk Supermarked og WWF Verdensnaturfonden har indgået et ambitiøst partnerskab over tre år, hvor formålet er at gennemgå og løfte hele Dansk Supermarkeds sortiment af fisk og skaldyr, så det bliver dokumenteret bæredygtigt eller godt på vej dertil ved projektets afslutning. Projektet rækker fra hav til tallerken og dækker alle varer med fisk og skaldyr - fra fiskefileter på frost til rejeost og hundepiller. Her bygger projektet på Dansk Supermarkeds indflydelse og købekraft i globale leverandørkæder kombineret med WWF Verdensnaturfondens internationale netværk og faglige ekspertise inden for fisk og havbiologi.

For parterne er der ikke tale om et enkeltstående lokalt projekt, men om at flytte en hel varekæde i en mere bæredygtig retning. ’Det havde været den nemme løsning for alle bare at ’blackliste the bad guys’, fortæller Helene Regnell, CSR-chef i Dansk Supermarked, ’men det er ikke en løsning, der flytter noget for alvor. Målet er at beholde leverandørerne og samtidig få dem til at kortlægge deres leverancer og efterspørge bæredygtighed hos deres leverandører’. Dermed forventer parterne også, at projektet får en effekt udover hylderne i Føtex, Bilka og Netto, da mange andre fødevareproducenter og supermarkedskæder køber fra de samme leverandører, som får et løft gennem projektet.

Udfordringer og potentiale i partnerskaber

Virksomheder og NGO’er har traditionelt set repræsenteret to forskellige lejre – og selvom flere NGO’er og virksomheder nu byder hinanden op til dans, så viser erfaringer, at der stadig er grundlæggende forskelligheder i formål og arbejdsform, der kan komme på tværs i samarbejdet. Det gode partnerskab handler ikke alene om at få etableret projektmål og handlingsplaner – mange erfaringer viser, at det i høj grad også handler om, at man får talt om tingene og skaber en fælles tillid og forståelse for hinandens forskelligheder. Det lyder jo næsten som opskriften på det gode ægteskab, men den er god nok. Jo længere sigte, man har i partnerskabet, desto vigtigere er den indledende kommunikation og afdækning af værdier, kvalifikationer og ønsker, før man går ind i en forpligtende relation.

Ligheden mellem partnerskaber og parforhold har dog også sin begrænsning. For partnerskabet handler oftest netop om at samle kræfterne for et fælles formål, der involverer en modtagergruppe og lokale partnere. En læringsrapport fra Dansk Røde Kors og Deloitte, som Dansk Erhverv har bidraget til, opsummerer en række udfordringer og anbefalinger, som virksomheder og NGO’er kan holde sig in mente for at skabe et godt partnerskab. En vigtig anbefaling er at huske at afdække behov og forståelse for virkeligheden i praksis hos den modtagergruppe, man ønsker at gøre noget. I tråd med dette er det vigtigt også at involvere lokale samarbejdspartnere så tidligt så muligt, så der skabes ejerskab på projektet og fælles forståelse for roller og formål for de forskellige parter.

For Dansk Supermarked og WWF Verdensnaturfonden foregår en stor del af arbejdet hos leverandørerne, som skal være villige til selv at rykke sig på området eller efterspørge mere bæredygtige produktionsforhold hos deres leverandører. Her er det ikke altid nok, at WWF’s eksperter kommer og taler med leverandørerne. ’Vi løber ofte ind i, at leverandørerne først giver sig, når Dansk Supermarked bakker WWF’s budskab til leverandørerne op. Det kræver stor fingerspidsfornemmelse og en meget høj grad af tillid mellem WWF’s rådgivere og Dansk Supermarkeds indkøbere, ‘ fortæller Mie Oehlenschläger, CSR og public affairs rådgiver fra WWF.

Den perfekte partner

Hvad er så profilen på den perfekte partner, når virksomheder og NGO’er skal finde sig en rejsefælle til korte eller lange partnerskaber? Ved paneldebatten på Bornholm afslører de tre repræsentanter fra virksomhedssiden og NGO-siden hver især, hvad der er deres ønsker til den rigtige profil.

Den foreløbige pejling viser, at NGO’er ønsker sig en virksomhed, der er troværdig og går seriøst ind i forholdet, har humor, og er god til at kommunikere. Fra virksomhederne lyder ønsket, at den perfekte NGO-partner ikke blot tager dem for pengenes skyld, men også kan give medspil og modspil, samt ikke mindst, at man er trofast og står skulder ved skulder, når bølgerne går højt. Det skal nok blive en spændende debat!

Du kan høre mere om udfordringer, potentiale og den perfekte partner i CSR-partnerskaber på Folkemødet lørdag den 13. juni kl. 13-14 på Dansk Erhvervs Scene 2.

Hvis ikke du er med på Bornholm, kan du følge debatten live på Dansk Erhvervs hjemmeside – www.danskerhverv.dk .

19.04.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Virksomheder kan få hjælp til rapportering om deres globale værdikæde gennem partnerskaber

17.04.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Få hjælp til din ESG-rapportering med digitale løsninger

12.04.2024Dansk Erhverv

Sponseret

ESG skal være nemt for SMV’er: Få her inspiration til konkrete rapporteringspunkter

11.04.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Nyt lovforslag: Er din virksomhed klar til de nye bæredygtighedskrav?

09.04.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Her er de vigtigste ændringer i det kommende Corporate Sustainability Due Diligence direktiv

05.04.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Nu er ansøgningsperiode åben: Sådan indstiller du din virksomhed til Sustainability Awards 2024