CSR er en forretningsdisciplin - og kræver forandringsledelse

Love og direktiver skaber push-effekt, men er ikke nødvendigvis værdiskabende. CSR skal indarbejdes i hjertet af både forretning og kultur. Praktisk træningsforløb giver 360-graders tilgang til CSR som integreret forretnings- og forandringsdisciplin.

SBCM uddannelsen er anerkendt af 100+ fagfolk og virksomheder for sin høje kvalitet og praktiske anvendelighed..

ESG, CSRD, EFRAG, CSDDD, grøn taxonomi... mange virksomheder og fagfolk bruger for tiden en del kræfter på at følge med i den flodbølge af regulering, der skyller ind over os.

Tiden hvor CSR var et nice-to-have er for længst forbi, og for de virksomheder, som endnu ikke er kommet i gang, er det et kæmpe wake-up call, at der nu skal dokumenteres og kvantificeres.

Heldigvis er der god hjælp at hente derude i form af rådgivning og kurser, der skal hjælpe virksomheder med at få styr på deres CO2-regnskaber, menneskerettigheder, due diligence processer, antikorruption og god governance.  

Men hvis virksomheden virkelig skal kunne kapitalisere på denne indsats, er der især tre udfordringer, der skal overvindes.

#1: Compliancefælden

Den øgede regulering skaber helt sikkert en nødvendig push-effekt i forhold til at få virksomheder til at sætte deres CSR- og bæredygtighedsindsats i system.

Problemet er blot, at mange kommer til at stirre sig blinde på risikostyring og compliance fremfor at bygge ovenpå med nytænkning og forretningsudvikling.

Dette afspejles ofte i virksomhedens retorik, hvor fokus er på ord som at minimere, overholde og undgå fremfor på at optimere, udvikle og fremme.

Det er rigtig ærgerligt at blive fanget i ”compliancefælden”.

For på den måde kan virksomheden gå glip af potentielle forretningsgevinster som fx større medarbejderengagement, stærkere kommunikation og branding, bedre differentiering fra konkurrenterne og innovativ produktudvikling.

Læs også: Fra filantropi og risikostyring til bæredygtig bundlinje

#2. People, Planet, Profit… og det fjerde P

I dag er det indiskutabelt, at do no harm og overholdelse af internationale minimumsstandarder er vigtige forudsætninger for virksomheders ”licence to operate”.

Men denne tilgang alene er desværre ikke altid noget, der skaber så meget energi i organisationen – og slet ikke noget der tænder gnisten hos den unge generation af medarbejdere.

For dem er politikker og principper ikke nok. De vil også se holdninger og konkrete handlinger.

Det der skal drive People, Planet, Profit-bundlinjerne er det 4. P – nemlig Purpose & Passion.

Så hvis virksomheden skal lykkes med at skabe en fuldt ud integreret og troværdig bæredygtighedsindsats, kræver det mere end en stærk forretningsdreven CSR-strategi.

Det kræver en samfundsambition og et meningsfuldt formål.

Det kræver at virksomheden er i stand til at vise, hvordan den er den bedste også for verden.

#3. Kultur trumfer strategi

Selvom der er blevet brugt en masse krudt på interessent- og væsentlighedsanalyser og udvikling af bæredygtighedsstrategier og -målsætninger, oplever mange virksomheder at det alligevel er svært at få omsat de gode intentioner til daglige handlinger.

For når strategi skal omsættes til praksis, kræver det i mange virksomheder også en kulturændring. Det bæredygtige business mindset skal understøttes i både struktur og kultur.

Læs også: Bæredygtighed skal leve i hele i hjertet af hele organisationen for at blive god business

Så også i denne kontekst gælder den kendte vending ”culture eats strategy for breakfast” - og her hjælper CSR-drejebøger og nye rapporteringsstandarder desværre ikke. Her skal der en anden discplin til: forandringsledelse.

Sustainable Business Change Management

Tilbage i 2014 lancerede den prisbelønnede foredrags-, kursus- og rådgivningsvirksomhed, TANIA ELLIS – The Social Business Company, et længe næret ønske hos erhvervslivet om et praktisk træningsforløb med viden og værktøjer til at arbejde med CSR som en integreret forretningsdiscplin på tværs af en organisation.

Udover et altid opdateret overblik og indblik i CSR-relateret lovgivning og regulativer, giver forløbet et 360 graders overblik over, hvordan ansvarlighed og bæredygtighed kan omsættes i praksis, så de afspejles i både forretningsmodel, HR, indkøb, salg, kommunikation, branding mm.

Selv om man i mange virksomheder allerede har udarbejdet en CSR-strategi, kan det være svært at få ambitionerne konverteret til daglig drift. Vores uddannelse fokuserer derfor på koblingen mellem forretning og samfundsansvar gennem forandringsledelse – hvad titlen mere end antyder," forklarer Tania Ellis, som er tovholder på forløbet i en tæt alliance med bl.a. Dansk Initiativ For Etisk Handel og (DIEH) og Dansk Erhverv.

Online-uddannelse giver muligheder til flere

Gennem årene har uddannelsen fået stor anerkendelse for sin høje kvalitet og praktiske anvendelighed.

"Forløbet har hjulpet os med at skabe en stærk strategi og handlingsplan, der vil hjælpe os med at arbejde os gennem bæredygtighedsdagsordenen, ét pragmatisk trin ad gangen. For os har uddannelsen ikke været en udgift men en investering,"  forklarer CEO Jimmi Mortensen fra møbelvirksomheden Actona Group, som er blandt de over 100+ virksomheder der har haft et stort udbytte fra uddannelsen.

Forløbet afholdes kun én gang om året, og der har været en stigende efterspørgsel på andre formater af forløbet.

Derfor bliver uddannelsen nu også udbudt i en online-form i alliance med bl.a. Henley Business School og B Corp Nordic. På engelsk.

På den måde rækker vi en hjælpende hånd ud til dem, der ikke kan rive 14 dage over 5 måneder ud af kalenderen for at tage til København, og for medarbejdere, som måske er ansat uden for Skandinavien og/eller ikke taler dansk” uddyber Tania Ellis afslutningsvis.

Den praktiske Sustainable Business Change Manager uddannelse er et velafprøvet forløb, der har været udbudt siden 2014. Uddannelsen udbydes i tæt samarbejde med stærke erhvervsaktører, dygtige specialister og erfarne praktikere, der arbejder med CSR, ESG og bæredygtig business. Over 100+ virksomheder og fagfolk har fået et stort udbytte af træningsforløbet, som er anerkendt for sin høje kvalitet og praktiske anvendelighed.

Næste hold starter til august. Find mere på:

www.sustainablebusinesschangemanager.dk (fysiske/hybrid hold på dansk)
www.sustainablebusinesschangemanager.com (online hold på engelsk)

24.05.2024TANIA ELLIS – The Social Business Company

Sponseret

Sådan får du CSR ind i hjertet af salgsindsatsen

09.05.2024TANIA ELLIS – The Social Business Company

Sponseret

Trends & Insights: How does geopolitics affect your business and due diligence efforts?

08.05.2024TANIA ELLIS – The Social Business Company

Sponseret

Trends & Insights: How does geopolitics affect your business and due diligence efforts?

13.09.2023TANIA ELLIS – The Social Business Company

Sponseret

Ny virksomhed matcher virksomheder med erfarne bæredygtighedskonsulenter

07.06.2023TANIA ELLIS – The Social Business Company

Sponseret

6 veje til det bæredygtige forbrugerhjerte

31.05.2023TANIA ELLIS – The Social Business Company

Sponseret

Uddannelse med certificering i Sustainable Business & Change Management